Covid-19 päivityksiä

NordDRG:

Prodacapo on tuomassa NordDRG-ryhmittelijöihin ylimääräisen päivityksen, jossa on huomioitu COVID-19-taudin uudet diagnoosikoodit ja kirjausohjeet (U07.1 ym.). Olemme päättäneet tarjota tämän ryhmittelijäpäivitysversion maksutta kaikille asiakkaillemme. Haluamme näin osaltamme keventää asiakkaidemme taloudellista taakkaa, sekä hallinnon työtaakkaa haastavassa tilanteessa ja tarjota ajantasaiset DRG- ja Region-ratkaisut viiveettä käyttöön. 

Prodacapo Region:

Prodacapo Region tarjoaa mahdollisuuden Covid-19 taudin monipuoliseen visuaaliseen seurantaan.

Olemme myös kehittämässä erityistä Covid-analytiikka add-on-moduulia Prodacapo Regioniin. Tämä moduuli mahdollistaa edistyksellisemmät epidemian tilannekuvan ja etenemisen analyysit helpommin.

Suunnitteilla on toiminnallisuuksia esimerkiksi seuraavien asioiden selvittämiseen:  

  • potilaiden luokittelu aikasarjoin
  • varmistetut tapaukset
  • kontaktimäärät ja kustannukset per sairastunut
  • kuolleisuus
  • alueellinen seuranta
  • taudin kesto
  • tehohoidon käyttö
  • samoissa yksiköissä samaan aikaan sairastuneiden kanssa käynyt väestö ja sen raportointi

Meillä on myös mahdollisuus tuottaa tarpeen mukaan esimerkiksi viikkotasoista seurantaa Covid-19 taudin osalta.

Tuotammeko sosiaali- ja terveydenhuollossa arvoa vai vaikuttavuutta – mikä ero?

Suomen terveydenhuolto on ollut viime viikkoina tapetilla lähes jokaisessa uutisessa Covid-19-pandemian vuoksi. Riittävätkö suojavälineet? Onko tehohoitopaikkoja riittävästi? Miten kukin sairaanhoitopiiri on varautunut tilanteeseen? 

Myös ilman koronaa sote puhuttaa paljon, ja onhan meillä tulossa (taas) myös sote-uudistus. Puhumme paljon hoidon vaikuttavuudesta – vaikuttavuusperusteisuudesta, eli siitä miten hoito vaikuttaa potilaisiin, siis meihin kaikkiin, ainakin jossain vaiheessa. Enenevissä määrin sairaanhoidon organisaatiot ovat alkaneet mittaamaan kliinisen hoidon vaikuttavuutta (CROM) mutta myös potilaan omaa kokemusta hoidon vaikuttavuudesta (PROM). Syksyllä 2019 Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla järjestettiin kansallisen vaikuttavuuden seminaari, ja talo oli tupaten täynnä. 

Hyvä juttu, mutta… miksi puhumme hoidon vaikuttavuusperusteisuudesta, emmekä arvoperusteisuudesta? Onko kysymys semanttinen? Ei ole! Mikä ero näillä sitten on? Kustannukset – asia, jota ei tässä yhteydessä saa unohtaa. Sairaanhoidon organisaatiot voivat näyttää vaikka kuinka tehokkailta, jos mitataan pelkästään kliinisen hoidon vaikuttavuutta, eli sitä miten esimerkiksi potilaan lonkkaleikkaus sujui, ja miten nopeasti hän kotiutui. Mutta millä hinnalla hoito toteutetaan ja paljonko resursseja siihen käytetään? Kun mukaan otetaan hoidon kustannukset ja resurssien käyttö, voidaan puhua aidosti arvoperusteisesta terveydenhuollosta – Value-Based Healthcare. Suuri osa kehityshankkeista keskittyy vielä ainoastaan vaikuttavuusperusteisuuteen, eikä siihen, että joillain rajallisilla resursseilla vaikuttavuus pitää myös saada aikaan. Rajalliset resurssit on nyt hyvin huomattu Covid-19-pandemian aikana. 

Jotta voimme tuottaa ihmisille pysyvää hyvinvointia, niin nyt kuin myös jatkossa, tulee organisaatioiden mitata koko palvelutuotannon osalta myös sitä, millä panos-tuotossuhteella saamme vaikuttavaa hoitoa ja hyvinvointia aikaan. Vaikuttava hoito on usein myös kustannustehokasta, kun asioita tarkastellaan suurempana kokonaisuutena. Otetaan esimerkki. Jos akuutti ongelma kyetään hoitamaan kerralla kuntoon, tai aikaisella puuttumisella vältetään raskaiden ja korjaavien toimenpiteiden tarve ongelmien komplisoituessa, tuotetaan merkittävää hyvinvointia sitä tarvitseville, mutta samalla myös hurja määrä resursseja säästyy. Tämä vaatii sote-organisaatioilta toiminnan integroimista. Tällähän tarkoitamme sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon integroimista keskenään. 

Tämä ei välttämättä tarkoita pelkästään rakenteellisia organisaatioiden integroimisia, vaan ehdottomasti myös tiedon integroimista. Tässä keskeisintä on kokonaisuuden eli episodin tarkastelu yksittäisten hoitotapahtumien tai pelkän erikoissairaanhoidon osuuden sijaan. Nykyaikaisilla kyvykkäillä työkaluilla voidaan tuottaa tarvittavaa tietoa eri organisaatioista ja yhdistää sitä helposti luettavaan ja selkeään visuaaliseen muotoon. Moderneilla työkaluilla voidaan myös helposti vertailla eri organisaatioidenhoidon tuottamaa arvoa– puhutaan vaikuttavuuden ja kustannusten vertaisarvioinnista. Nyt Covid-19 pandemiakriisinkin aikana tällainen arvoperusteinen vertaisarviointi on erittäin tarpeen – myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Tieto saadaan liikkumaan ongelmitta näin rajoitustenkin aikana!

Me Prodacapossa ja Logexissa olemme jo pitkään rakentaneet sote-tiedolla johtamisen ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa ja voimme aidosti väittää olevamme yksi Euroopan johtavista toimijoista arvoperusteisen terveydenhuollon analytiikassa. Meidän yksiselitteinen tavoitteemme on auttaa SOTE-organisaatioita tuottamaan tiedon avulla vaikuttavampaa terveydenhuoltoa nykyisillä resursseilla! Meillä on ratkaisut esim. terveydenhuollon kompleksiseen kustannuslaskentaan, integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon arvoperusteiseen mittaamiseen sekä vaikuttavuuden vertaisarviointiin. Meillä on tarjota organisaatioille tietoa myös koronan osalta, esim. pandemiasta johtuvan lisääntyvän hoitovajeen analysointia eri sairauksien tai suunniteltujen toimenpiteiden osalta, sekä valmisratkaisu sen suunnitteluun miten ja missä tuotantovaje aikanaan kurotaan kiinni. Olemme tuoneet markkinaan myös Covid-19-potilaiden osalta hoidon arvoperusteisen vertaisarvioinnin. Asiakkaitamme ovat yleisesti kaikki Suomen sairaanhoitopiirit.  

Prodacapo on yksi Suomen johtavia terveydenhuollon analytiikkayrityksiä, jonka keskeinen päämäärä toiminnassaan on arvopohjainen terveydenhuolto – Value Based Healthcare. Yritys on perustettu vuonna 1987, ja se on osa hollantilaista LOGEX -konsernia, joka toimii yhdeksässä maassa ja työllistää yli 350 terveysteknologian asiantuntijaa. Prodacapon asiakkaita ovat esimerkiksi kaikki Suomen sairaanhoitopiirit. Yritys tarjoaa ratkaisuja terveydenhuollon kustannuslaskentaan, DRG-ryhmittelyyn ja alueelliseen sote-integraatiota tukevaan tiedolla johtamiseen. Yritys on tuonut markkinoille ratkaisuja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä niiden vertaisarviointiin.