Value-Based Healthcare (VBHC) – demystifiointi

Toimarimme kirjoitti muutama viikko takaperin hyvän blogin, jossa hän avasi otsikon aihetta, eli mitä eroa on vaikuttavuudella ja kustannusvaikuttavuudella? Mitä sitten tarkoittaa arvoperusteinen terveydenhuolto (VBHC)? En lähde näitä uudestaan avaamaan, koska Rami sen jo teki omassa blogissaan, mutta yritän asiaa palastella.

Tärkeä, mutta hankala

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö katsovat, että Suomella on edellytykset tulla VBHC kärkimaaksi. Lisäksi monen sairaanhoitopiirin strategiasta löytyykin sana vaikuttavuus jossain muodossa paketoituna. Samaan hengenvetoon asia koetaan kuitenkin hankalaksi ja epämääräiseksi. Miten mitata vaikuttavuutta ja kustannuksia kompleksisessa toimintaympäristössä, jossa on ulkoisia toimijoita ja sisäistä palvelutuotantoa? Määritteleekö vaikuttavuuden asiakas tai ammattilainen? Jos onnistumme täydellisesti ehkäisevien palveluiden vaikuttavuudessa, eikö se tarkoita sitä, ettei henkilö tule lainkaan SOTE-palveluiden piiriin ja miten me siinä sitten mitään mitataan? Mistä löytyy kannustin, kun rahat kuitenkin tulevat suoritteiden tai budjetin perusteella? Ehkä odotamme vain sen tyypillisen viiden vuoden syklin, minkä ajan johtamistermit yleensä elävät, ja katsomme osuuko seuraava termi paremmin nykytilaamme.

Konkretia, konkretia, konkretia

Asia ei mielestäni ole näin vaikea. Ehdotan, että sairaanhoitopiireissä otetaan strategiakalvot esille ja työstetään niitä. Mitä tarkoitamme vaikuttavuudella konkreettisesti? Mitä haluamme tällä saavuttaa, konkreettisesti? Mitä meidän pitää tehdä, jotta tämä saavutetaan? Mitä resursseja se meiltä vaatii ja mihin kannattaa resursseja panostaa, eli miten parannamme kustannusvaikuttavuutta? Lähdetään pienestä ja konkretiasta liikkeelle ja katsotaan mitä tuloksia saadaan aikaan. Tärkeässä asemassa ovat data ja avainmittarit, jotka kertovat olemmeko menossa oikeaan suuntaan.

On hyvä lähteä vakioiduista mittareista liikkeelle. Esimerkkinä voidaan ottaa vaikka potilaan kokemus hoidon vaikuttavuudesta, eli PROMs (patient reported outcome measures). Jos ja kun seuraamme johdon tasolla PROMseja on meidän hyvä läpi organisaation miettiä, määritellä ja mitata sitä, mitä meidän pitää tehdä ja millä hinnalla, jotta kyseisen mittarin tulokset paranevat. Tässäkin tärkeä määritellä paljonko resursseja tähän panostetaan. Se, että seurataan PROMsia ei itsessään paranna potilaan kokemaa vaikuttavuutta, mutta se luo alustan kehitykselle ja mahdollistaa oppimisen. Sairaanhoitopiireissä on jo tieto ja taito tämä tehdä, kunhan heillä on myös tahto lähteä oikealla tasolla tätä tekemään.

Ei kannata piiloutua eroavaisuuksien taakse

Entä sitten se tahto ja kannustin? Tässäkin näen, että on hyvä lähteä kevyesti liikkeelle. Tehdään vertailua, eli katsotaan miten oma toiminta kestää vertailun muihin. Tietenkin voi todeta, että meillä on sen verran eroavaisuuksia toimintaympäristössä, hallinnollisessa rakenteessa ja, odota… kirjaamisessa, ettei vertailu ole järkevää. Tässä on mielestäni asennemuutoksen paikka. Vaikuttavuustieto, sekä tiedolla johtaminen yleensä, on oppimista ja kommunikaatiota, eikä  kontrolliväline vailla asiayhteyttä.

Katsotaan vaikka sitä, kuinka synnytysten jälkeisten infektioiden ja readmissioiden määrät tai hoitojaksojen pituudet vertautuvat muihin. Voi tietysti olla, että naapurisairaanhoitopiiri kirjaa tämän kaiken täysin eri lailla ja että heidän asiakaskuntansa on täysin erilainen. Kirjaaminen saadaan paremmalle tasolle heti kun eri organisaatioiden ammattilaiset tekevät keskenään vertaisarviointia. Kehittyneet vaikuttavuuden ja kustannusten vertaisarvioinnin ratkaisut, kuten meidän asiakkaillemme toimittama Era Analytics  sisältävät valmiina menetelmän riskiarviointiin, jonka avulla asiakaskunnan eroavaisuudet otetaan automaattisesti ja luotettavasti vertailussa huomioon.

Onko meillä siis enää varaa olla tekemättä vertailua? Varmaan opimme jotain matkan varrella. Jos ei, tehdään uusi vertailu ja katsotaan mitä siitä saadaan irti. Ruotsalainen kollegani Johan käyttää usein lausetta: perfect is the enemy of good. Tässä olen samaa mieltä, eli lähdetään rohkeasti ja konkreettisesti liikkeelle kohti arvopohjaista terveydenhuoltoa ja VBHC:ta, vaikkakin naapuri vielä saattaa kirjata käyntinsä väärin.

#Futureproof

Tukea Covid-19-pandemian analytiikkaan Prodacapon työkaluilla tietojohtamisen ”varmuusvarastoista”

Covid-19-pandemian hillitsemisen ja normaaliin tilanteeseen palaamisen tueksi tarvitaan myös tietojohtamista ja analytiikkaa. Onneksi kaikkea ei tarvitse rakentaa tyhjästä, ja tässäkin asiassa Suomessa ”tietojohtamisen varmuusvarasto” on monessa paikassa hyvällä mallilla, koska hyvinkin erilaisiin tilanteisiin löytyy ajantasaista, jalostettua ja yhdistelyä tietoa. Tässä hyödyllisiä ovat etenkin alueelliset tietovarannot, joihin automaattisesti kertyy tietoa sote-tuotannosta diagnoosi ja kustannustietoineen, ja josta uudet tilanteet ja kysymyksen asettelut saavat ravintoaan ilman, että aletaan tilata, ihmetellä ja valmistaa uutta – kuten varmuusvaraston tehtävä onkin. Prodacapo Region -valmisratkaisu on monessa kuntayhtymässä vakiinnuttanut paikkansa tässä käytössä.

Varastoista voidaan nyt heti ammentaa tietoja myös koronapandemian hallinnan tietotarpeisiin. Käytössä oleva Prodacapo Region jo sellaisenaankin tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia korona-analytiikkaan, sisältäen mm. uudet DRG-ryhmittelijät, joiden päivitykset tuotimme kansallisiin potilasryhmittelymäärityksiin perustuen muutamassa päivässä (maksutta) sisältäen korona-diagnoosipäivitykset (U07.1 ja U07.2). Näillä päivityksillä pystyimme auttamaan asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa.

Tämän lisäksi olemme tuomassa Region-ratkaisuun erityistä korona-analytiikkaosiota, joka tarjoaa analyytikoiden työaikaa säästäen vastaukset helposti mm. seuraaviin kysymyksiin: esiintyvyys ja sen aikasarjat ikä-, kunta-, yksikkö- ja potilasryhmätasolla, diagnosoitujen kontaktit eri hoitoyksiköissä, kokonaiset hoitoepisodit sekä hoitoajat ja kokonaiskustannukset.

Lisäksi olemme kehittämässä koronapandemian priorisoinneista syntyvän kumuloituvan hoitovajeen analysoimiseksi valmisratkaisua, joka vertaa tiettyjen elektiivisten potilasryhmien, esim. lonkkaleikkaukset, vähenemistä vs. edelliset vuodet ja laskee arviota syntyvästä hoitovajeesta, sekä sen aiheuttamasta hoitotarpeesta myöhemmin suunniteltuna ajanjaksona esim. loppuvuodesta. Tämän tukena ratkaisuun on mahdollista liittää suunnitteluosuus, jolla voidaan lisäksi suunnitella koska ja missä yksiköissä kertynyt hoitovaje minkäkin potilasryhmän osalta tullaan hoitamaan, sekä raportointiosiossa seurata suunnitelmien toteutumista sekä volyymi- että kustannusmielessä.

Onneksi meillä on tietojohtamisen varmuusvarastot kunnossa, eikä tietoja tarvitse lennättää meille Kiinasta tai kuormittaa jo kuormittuneita tietohallinnon ammattilaisia tai analyytikoita muutenkin vaikeassa tilanteessa!

Covid-19 päivityksiä

NordDRG:

Prodacapo on tuomassa NordDRG-ryhmittelijöihin ylimääräisen päivityksen, jossa on huomioitu COVID-19-taudin uudet diagnoosikoodit ja kirjausohjeet (U07.1 ym.). Olemme päättäneet tarjota tämän ryhmittelijäpäivitysversion maksutta kaikille asiakkaillemme. Haluamme näin osaltamme keventää asiakkaidemme taloudellista taakkaa, sekä hallinnon työtaakkaa haastavassa tilanteessa ja tarjota ajantasaiset DRG- ja Region-ratkaisut viiveettä käyttöön. 

Prodacapo Region:

Prodacapo Region tarjoaa mahdollisuuden Covid-19 taudin monipuoliseen visuaaliseen seurantaan.

Olemme myös kehittämässä erityistä Covid-analytiikka add-on-moduulia Prodacapo Regioniin. Tämä moduuli mahdollistaa edistyksellisemmät epidemian tilannekuvan ja etenemisen analyysit helpommin.

Suunnitteilla on toiminnallisuuksia esimerkiksi seuraavien asioiden selvittämiseen:  

 • potilaiden luokittelu aikasarjoin
 • varmistetut tapaukset
 • kontaktimäärät ja kustannukset per sairastunut
 • kuolleisuus
 • alueellinen seuranta
 • taudin kesto
 • tehohoidon käyttö
 • samoissa yksiköissä samaan aikaan sairastuneiden kanssa käynyt väestö ja sen raportointi

Meillä on myös mahdollisuus tuottaa tarpeen mukaan esimerkiksi viikkotasoista seurantaa Covid-19 taudin osalta.

Tuotammeko sosiaali- ja terveydenhuollossa arvoa vai vaikuttavuutta – mikä ero?

Suomen terveydenhuolto on ollut viime viikkoina tapetilla lähes jokaisessa uutisessa Covid-19-pandemian vuoksi. Riittävätkö suojavälineet? Onko tehohoitopaikkoja riittävästi? Miten kukin sairaanhoitopiiri on varautunut tilanteeseen? 

Myös ilman koronaa sote puhuttaa paljon, ja onhan meillä tulossa (taas) myös sote-uudistus. Puhumme paljon hoidon vaikuttavuudesta – vaikuttavuusperusteisuudesta, eli siitä miten hoito vaikuttaa potilaisiin, siis meihin kaikkiin, ainakin jossain vaiheessa. Enenevissä määrin sairaanhoidon organisaatiot ovat alkaneet mittaamaan kliinisen hoidon vaikuttavuutta (CROM) mutta myös potilaan omaa kokemusta hoidon vaikuttavuudesta (PROM). Syksyllä 2019 Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla järjestettiin kansallisen vaikuttavuuden seminaari, ja talo oli tupaten täynnä. 

Hyvä juttu, mutta… miksi puhumme hoidon vaikuttavuusperusteisuudesta, emmekä arvoperusteisuudesta? Onko kysymys semanttinen? Ei ole! Mikä ero näillä sitten on? Kustannukset – asia, jota ei tässä yhteydessä saa unohtaa. Sairaanhoidon organisaatiot voivat näyttää vaikka kuinka tehokkailta, jos mitataan pelkästään kliinisen hoidon vaikuttavuutta, eli sitä miten esimerkiksi potilaan lonkkaleikkaus sujui, ja miten nopeasti hän kotiutui. Mutta millä hinnalla hoito toteutetaan ja paljonko resursseja siihen käytetään? Kun mukaan otetaan hoidon kustannukset ja resurssien käyttö, voidaan puhua aidosti arvoperusteisesta terveydenhuollosta – Value-Based Healthcare. Suuri osa kehityshankkeista keskittyy vielä ainoastaan vaikuttavuusperusteisuuteen, eikä siihen, että joillain rajallisilla resursseilla vaikuttavuus pitää myös saada aikaan. Rajalliset resurssit on nyt hyvin huomattu Covid-19-pandemian aikana. 

Jotta voimme tuottaa ihmisille pysyvää hyvinvointia, niin nyt kuin myös jatkossa, tulee organisaatioiden mitata koko palvelutuotannon osalta myös sitä, millä panos-tuotossuhteella saamme vaikuttavaa hoitoa ja hyvinvointia aikaan. Vaikuttava hoito on usein myös kustannustehokasta, kun asioita tarkastellaan suurempana kokonaisuutena. Otetaan esimerkki. Jos akuutti ongelma kyetään hoitamaan kerralla kuntoon, tai aikaisella puuttumisella vältetään raskaiden ja korjaavien toimenpiteiden tarve ongelmien komplisoituessa, tuotetaan merkittävää hyvinvointia sitä tarvitseville, mutta samalla myös hurja määrä resursseja säästyy. Tämä vaatii sote-organisaatioilta toiminnan integroimista. Tällähän tarkoitamme sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon integroimista keskenään. 

Tämä ei välttämättä tarkoita pelkästään rakenteellisia organisaatioiden integroimisia, vaan ehdottomasti myös tiedon integroimista. Tässä keskeisintä on kokonaisuuden eli episodin tarkastelu yksittäisten hoitotapahtumien tai pelkän erikoissairaanhoidon osuuden sijaan. Nykyaikaisilla kyvykkäillä työkaluilla voidaan tuottaa tarvittavaa tietoa eri organisaatioista ja yhdistää sitä helposti luettavaan ja selkeään visuaaliseen muotoon. Moderneilla työkaluilla voidaan myös helposti vertailla eri organisaatioidenhoidon tuottamaa arvoa– puhutaan vaikuttavuuden ja kustannusten vertaisarvioinnista. Nyt Covid-19 pandemiakriisinkin aikana tällainen arvoperusteinen vertaisarviointi on erittäin tarpeen – myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Tieto saadaan liikkumaan ongelmitta näin rajoitustenkin aikana!

Me Prodacapossa ja Logexissa olemme jo pitkään rakentaneet sote-tiedolla johtamisen ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa ja voimme aidosti väittää olevamme yksi Euroopan johtavista toimijoista arvoperusteisen terveydenhuollon analytiikassa. Meidän yksiselitteinen tavoitteemme on auttaa SOTE-organisaatioita tuottamaan tiedon avulla vaikuttavampaa terveydenhuoltoa nykyisillä resursseilla! Meillä on ratkaisut esim. terveydenhuollon kompleksiseen kustannuslaskentaan, integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon arvoperusteiseen mittaamiseen sekä vaikuttavuuden vertaisarviointiin. Meillä on tarjota organisaatioille tietoa myös koronan osalta, esim. pandemiasta johtuvan lisääntyvän hoitovajeen analysointia eri sairauksien tai suunniteltujen toimenpiteiden osalta, sekä valmisratkaisu sen suunnitteluun miten ja missä tuotantovaje aikanaan kurotaan kiinni. Olemme tuoneet markkinaan myös Covid-19-potilaiden osalta hoidon arvoperusteisen vertaisarvioinnin. Asiakkaitamme ovat yleisesti kaikki Suomen sairaanhoitopiirit.  

Prodacapo on yksi Suomen johtavia terveydenhuollon analytiikkayrityksiä, jonka keskeinen päämäärä toiminnassaan on arvopohjainen terveydenhuolto – Value Based Healthcare. Yritys on perustettu vuonna 1987, ja se on osa hollantilaista LOGEX -konsernia, joka toimii yhdeksässä maassa ja työllistää yli 350 terveysteknologian asiantuntijaa. Prodacapon asiakkaita ovat esimerkiksi kaikki Suomen sairaanhoitopiirit. Yritys tarjoaa ratkaisuja terveydenhuollon kustannuslaskentaan, DRG-ryhmittelyyn ja alueelliseen sote-integraatiota tukevaan tiedolla johtamiseen. Yritys on tuonut markkinoille ratkaisuja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä niiden vertaisarviointiin.

Prodacapon ratkaisut valtionavustuksen piirissä olevien hankkeiden tukena

Osana hallituksen SOTE- ja Maakuntauudistusta, 20. tammikuuta on avautunut kaksi valtionavustusohjelmaa, joissa STM tulee rahoittamaan eri sosiaali- ja terveydenhuollon kehityshankkeita palvelujen toiminnalliseen kehittämiseen sekä SOTE-rakenneuudistuksen valmistelua tukeviin hankkeisiin. Toinen näistä on STM:n Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja toinen Rakenneuudistusrahoitus, jonka puitteissa avustuksia jaetaan 120 miljoonaa euroa.

Rakenneuudistusrahoituksella tuetaan vapaaehtoista alueellista yhteistyötä ja valmistelua. Valtionavustusta myönnetään varsinkin SOTE-palveluiden järjestämistehtävien kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen, johon myös tiedolla johtamisen kehityshankkeet kuuluvat. Yksi peruste avustuksen myöntämiselle on hankkeen yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus.

Olemme Suomessa vuonna 1987 perustettu terveydenhuollon analytiikkayritys, jolla on vahvaa ja pitkää näyttöä tiedolla johtamisen ratkaisuista, joiden avulla eri SOTE-organisaatiot järjestäjä- ja tuottajatasolla ympäri Suomea ovat pystyneet parantamaan yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuuttaan.

Meidän valmiiksi tuotteistetut ja laajasti käytössä olevat ratkaisut tukevat rakenneuudistukselle asetettuja tavoitteita:

 • palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen;
 • palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan;
 • palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn;
 • palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen;
 • tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen; tai muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Prodacapon ratkaisuilla tuettava valtionavustuksen piirissä oleva alueellinen SOTE-palveluiden kehittämishankkeenne voi olla jo jokin suunnitelmissanne oleva hanke, mutta tuemme mielellämme myös mahdollisten uusien kehityshankkeiden harkinnassa, jotka tukevat myös Tulevaisuuden Sosiaali- ja Terveyskeskushankkeen tavoitteita. Mahdollisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi:

 • Moniongelmaisten, paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kehittyneen palvelukokonaisuuden toteutus
 • Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden integroitujen palvelukokonaisuuksien kehittäminen
 • Tietyn potilasryhmän hoitopolun kehittäminen, esim. aivohalvauspotilaiden osalta

Olemme koostaneet tätä kokonaisuutta varten kattavan esityksen, joka kuvaa tarkalla tasolla miten toimintoja niin järjestäjä-, kuin myös tuottajatasolla voidaan tehostaa. Ole yhteydessä!

Rami Kujanpää

mail: rami.kujanpaa(at)logex.com

phone: 040 172 2092

Successful pilot for leading integrated social and healthcare with information in Kainuu

The pilot for leading integrated social and healthcare with information in Kainuu, a social and health care region in Northern Finland, has been completed successfully.

The focus of the pilot was in developing and evaluating analytical tools for managing the integrated care of over 75-year-olds.

Prodacapo’s role in the pilot, as part of a group of organizations lead by SoteDigi, was to implement customer level time-driven activity-based cost accounting with Prodacapo Costing for services designed specifically for senior citizens. Prodacapo also provided pathway analytics with Prodacapo Region for the service use of these customers throughout the social and healthcare network. Both were achieved with positive results.

For our Finnish speaking friends, the full report of the pilot can be found here.

One major finding on using Prodacapo Costing was that “The solution allowed multiple developers to run applications simultaneously, streamlining and updating their model – and thus improving productivity in a decentralized development team. The application logic itself also guided the workflow and model evolution – the application has built-in validation checks for model downloads and updates, and it guides you through bug fixes.”

Rami Kujanpää has been appointed Managing Director of Prodacapo Finland Oy

Rami Kujanpää has been appointed Managing Director of Prodacapo Finland Oy

Rami comes from CGI, where he has been heading the regional government business, providing solutions and consulting services mainly for social and healthcare clients in Finland. For over 18 years, he has accumulated experience in the field of ICT in international sales and business management, sales development, coaching and industry sales, particularly in healthcare but also in the telecommunications and construction industries.

In this position, Rami will be the Country Manager responsible for the Finnish business leading the Finnish Country organization and its co-operation with the other LOGEX Group companies. While leveraging all existing competences in the Finnish business, Rami will also be working closely with LOGEX Group companies to bring the most advanced and relevant solutions to customers in his region. Reinforcing the company’s objective to provide customers with superior solutions and services in order to implement value-based healthcare.

Rami Kujanpää will start at Prodacapo in the beginning of September, when current interim CEO Jussi Järveläinen will return to his previous position as a director of product development and management.

Prodacapo Region GIS launched!

Prodacapo Region has now been enhanced with Region Geographical Information System.

The need to be able to manage the supply, demand, capacity and attainability of services in integrated health and social care networks is growing around Europe. Prodacapo Region, our regional performance monitoring and governance solution, has now been enhanced with Region Geographical Information System, which enables the advanced spatial analytics of service networks.

Our Finnish readers can delve deeper into the subject via our development partner RD Velho Oy ’s summary of the launch (external link)

LOGEX, Prodacapo, and Ivbar join forces to create a European market leader in advanced costing and quality analytics for healthcare

With the aim of strengthening their ability to inform and support sustainable quality improvements, transparency and efficiency in health and social care LOGEX, Prodacapo, and Ivbar have decided to join forces through the new LOGEX Group. This will create a European market leader in advanced software for analysing outcomes and costs in health and social care.

Today, the three companies all hold leading positions in their respective markets – the Netherlands, Finland, Sweden, Norway, UK and France. The new LOGEX Group will have unmatched capacities to support a holistic approach to improvement in health and social care through advanced analytics. It brings together leading capabilities from quality and costing analytics: 

 • LOGEX is headquartered in Amsterdam and the pacesetter in the Dutch market for costing analytics, providing advanced solutions for cost tracking, budgeting and planning in healthcare. LOGEX also comprises Value2Health and MRDM. Value2Health, being the Dutch market leader in healthcare quality analytics, specializes in giving healthcare providers, receivers or organisers, access to reliable information making it possible to improve quality and outcomes. MRDM is expert in the field of data security and privacy, extracting, linking and processing medical data.
   
 • Prodacapo is headquartered in Helsinki and is the market leader in Finland, Sweden and Norway in costing analytics and regional performance management for the health and social care sector. Prodacapo also has a strong presence in the UK market.
   
 • Ivbar is headquartered in Stockholm and is a market leader in Sweden in providing technical solutions for efficiency analytics and management of advanced payment models. Its mission is to support healthcare organisations to sustainably improve outcomes.

The new LOGEX Group will create a favourable environment to allow for the companies to develop their core competencies and product portfolio further, with the aim of providing even stronger solutions to all stakeholders in the health and social care system, including providers, payers and authorities.

“As we create a larger international group, customers will benefit from a more versatile product portfolio that meets a broader spectrum of their needs as they strive to drive improvements in their operations. Utilizing our tools to drive transparency and understanding of outcomes, resource use and costs in healthcare, will help our customers in their development, and ultimately benefit patients and society,” says Philipp Jan Flach, CEO of LOGEX Group.

As health and social care expenditure constitutes a growing share of GDP in many European markets and healthcare budgets are under pressure, the demand for tools to increase efficiency and understand patient outcomes increases. The enlarged group will offer a holistic product offering, with strong potential to address these challenges.

“The outcomes and cost-effectiveness of health and social care services are among the most important development targets for our customers. Our total offering improve substantially our customers’ possibilities in transition to value-based healthcare. Our extensive European network offers our clients the opportunities for international benchmarking collaboration,” says Kari Lappalainen, CEO of Prodacapo.

LOGEX Group will be headquartered in Amsterdam with offices across Finland, Sweden, Norway, UK, France, Czech Republic and other locations in the Netherlands. This scope of operations provides the group a broad perspective on healthcare systems in Europe.

“Broadening our geographical footprint, becoming a truly European company will create unmatched opportunities to benchmark healthcare performance across markets, regions and patient groups,” says Jonas Wohlin, CEO of IVBAR.

The new LOGEX Group will have more than 250 employees. Philipp Jan Flach will be CEO of the new group.


Further information:

Logex Group web site

Rami Kujanpää, CEO, Logex Oy (Previously Prodacapo Finland Oy) rami.kujanpaa@logex.com