Todellisten vaikutusten luominen SAZ-sairaalaryhmälle arvoperusteisen terveydenhuollon ohjelmalla

Alankomaissa toimii yleissairaaloiden yhteistyöjärjestö SAZ (The Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen), johon kuuluu 28 sairaalaa. SAZin tavoitteena on tuottaa asiakkailleen laadukkaita, kattavia ja kohtuuhintaisia terveydenhuoltopalveluja. Tavoitteen saavuttamiseksi SAZiin kuuluvat sairaalat oppivat toisiltaan ja hyödyntävät yhteistyötä tarjotakseen alueen asukkaille parempaa hoitoa ja elämänlaatua.

Vuonna 2018 SAZ halusi panostaa entistä enemmän parhaiden käytäntöjen jakamiseen jäsensairaaloidensa kesken. Järjestö pyrkii siihen, että sairaalat voivat verkostossaan jakaa mahdollisimman helposti hoidon vaikuttavuuteen ja kustannuksiin liittyvää tietoa siten, että se perustuu potilasryhmien vertailuun, on kaikkien säännösten (ml. yleinen tietosuoja-asetus GDPR) mukaista eikä aiheuta ylimääräistä kirjaamistaakkaa.

Tavoitteenamme on näkemyksillämme auttaa lääketieteen ammattilaisiamme parantamaan potilaidemme hoidon vaikuttavuutta ja vähentämään kustannuksia ilman, että se lisäisi jo ennestään suurta kirjaamistaakkaa

SAZ

Value Driven Care program

Tästä johtuen SAZiin kuuluvat sairaalat loivat arvoperusteisen terveydenhuollon ohjelman yhdessä Logex-konserniin kuuluvan Value2Health-yrityksen kanssa vuonna 2018. Ohjelma kattoi aluksi kaksi potilasryhmää, ja siihen tulee mukaan uusia potilasryhmiä vuosittain. Tällä hetkellä on käynnissä ohjelmia seuraavissa tautiryhmissä: paksusuolen syöpä, lonkkamurtuma, rintasyöpä, nivustyrä, sappirakon tulehdus, raskauteen ja synnytykseen liittyvät komplikaatiot sekä sydämen vajaatoiminta.

Logex mahdollistaa läheisessä yhteistyössä SAZin ‘Value Driven Care’ -tiimin kanssa sen, että SAZin verkostossa toimivat sairaalat voivat:

  • Saada käytännössä hyödynnettävää, hoidon vaikuttavuuteen ja kustannuksiin liittyvää tietoa tietyn potilasryhmän hoitamiseen ilman uuden datan keräämistä: Logex käyttää ohjelmaan osallistuvien sairaaloiden suostumuksella olemassa olevaa, alankomaalaisista laaturekistereistä (kuten DICA ja Perined) saatua dataa sekä potilasvahinkoihin ja korvausten maksamiseen liittyvistä prosesseista ja kustannuksista saatavilla olevaa dataa.
  • Vertailla hoidon vaikuttavuuden ja kustannusten tasoa pitkällä aikavälillä ja suhteessa muihin ohjelmaan osallistuviin sairaaloihin siten, että visuaalisessa muodossa käyttöliittymässä esitetty data paljastaa kehittämiskohteet.
  • Sukeltaa syvemmälle potilastason dataan arvioidakseen, GDPR-standardeja noudattaen, tulosten syitä niin, että näkyvillä on vain koostettuja osatietoja, joita ei ole mahdollista yhdistää yksittäisiin potilaisiin.
  • Keskustella tuloksista läpinäkyvästi ja avoimesti muiden, yhteistyöverkostoon kuuluvissa sairaaloissa työskentelevien lääketieteen ammattilaisten kanssa yhteisissä arviointitapaamisissa, joita järjestetään jokaista potilasryhmää koskien puolen vuoden välein.
  • Oppia parhaista käytännöistä ja suunnitella kehitystoimia jaettujen näkemysten pohjalta.

Improvement in performance

Ohjelmasta tuli nopeasti menestys SAZ-verkostolle, ja kaikki siihen osallistuneet sairaalat hyötyivät suorituskykynsä paranemisesta:

  • Suuri innostus ja aktiivinen parhaiden käytäntöjen jakaminen: lääkärit, hoitajat, synnytyslääkärit, ensihoitajat ja ohjelmajohtajat osallistuvat aktiivisesti arviointitapaamisiin (virtuaalisesti Covid-19-pandemian aikana), minkä ansiosta sairaalat ovat myös oppineet toisiltaan vastavuoroisilla työvierailuilla.
  • Arvostetut arviointitapaamiset: arvosana 8 tai korkeampi, kaikista annetuista arvosanoista 20–40 % oli 9 tai 10 (max.).