Logex mukana kansallisen vaikuttavuuden ekosysteemissä

Tukeakseen muutosta kohti vaikuttavuusperusteisia terveys- ja hyvinvointipalveluita, kansalliset johtavat yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä keskeiset alan toimijat muodostavat ”Kansallisen vaikuttavuustutkimuksen, kehittämisen ja innovaation ekosysteemin: vaikuttavuusperusteiset terveys- ja hyvinvointipalvelut (RDIWELL)”.

Ekosysteemin tavoitteena on

  1. luoda avoin ja pysyvä kansallinen TKI-ekosysteemi tukemaan verkostoitumista vaikuttavuustematiikasta kiinnostuneiden tutkijoiden, elinkeinoelämän edustajien ja päätöksentekijöiden välillä,
  2. lisäämään ymmärrystä ja osaamista vaikuttavuusperusteisista palveluista, interventioista ja vaikuttavuustiedon hyödyntämisen hyödyistä, ja
  3. edistää TKI-toimintaa, joka perustuu vaikuttavuusosaamiseen.

Lue lisää täältä