MSc thesis about stroke patient pathways and clusters based on Prodacapo Region data in Siun sote

At the University of Eastern Finland, in collaboration with Siun Sote (joint municipal authority for North Karelia social and health services) and Prodacapo Finland Oy, Juuso Kuokkanen has completed a master’s thesis, which utilized the stroke patient pathway data from the Prodacapo Region system, providing integrated view to secondary and primary care.

The clustering results were analyzed using key performance indicators from the clusters, as well as by generating time series describing their treatments for each client.

With the help of the clustering methods used in the dissertation, different client clusters by total cost of treatment were formed. Customer clusters were seen to have an explanatory effect on the achievement of the customer’s independent ability to operate. The work also developed visualizations of pathways that can be utilized in the development of the Prodacapo Region product.

The study shows that the data content of the Siun sote in the Prodacapo Region system can be utilized in many ways for the development of regional service production, and the operational added value of the Prodacapo Region (integrated pathway creation and analyses in this care) turns data into better health care.

Prodacapo thanks Juuso Kuokkanen, the University of Eastern Finland and Siun sote for the valuable research collaboration that is part of Prodacapo’s development activities. Prodacapo’s next thesis collaboration project is a master’s thesis in software engineering in Tampere University. This is expected to be completed by the end of 2020.

For further information feel free to contact Jussi Järveläinen at Logex Finland 

The dissertation can be downloaded here (Abstract in English)

———-

Pro gradu -tutkielma aivoinfarktiepisodien klusterianalytiikasta perustuen Prodacapo Region -tietoihin Siun sotessa

Itä-Suomen yliopistossa yhteistyössä Siun soten ja Prodacapo Finland Oy:n kanssa Juuso Kuokkanen on tehnyt pro gradu -tutkielman, jossa hyödynnettiin Prodacapo Region -järjestelmän (alueellinen sote-tiedolla johtamisen tuotteistettu valmisratkaisu)  aivoinfarkti-kokonaisepisodien, ml. erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tietoja. 

Klusterointituloksia analysoitiin klustereista saatavien tunnuslukujen avulla, sekä muodostamalla kullekin asiakkaalle heidän hoitojaan kuvaavia aikasarjoja. Tutkielmassa käytettyjen klusterointimenetelmien avulla saatiin muodostettua hoidon kulullisesti toisistaan eroavia asiakasklustereita.

Asiakasklustereilla nähtiin olevan selittävää vaikutusta asiakkaan itsenäisen toimintakyvyn saavuttamiseen. Työssä kehitettiin myös episodien ja klusterien visualisointeja, joita voidaan hyödyntää Prodacapo Region -tuotteen kehittämisessä.

Tutkimus on osoitus siitä, että Siun soten tietosisältö Prodacapo Regionissa on monipuolisesti hyödynnettävissä alueellisen sote-palvelutuotannon kehittämiseen, ja Prodacapo Regionin toiminnallinen lisäarvo (tässä episodinmuodostus) pelkän sote-tietovarasto-BI-arvon lisäksi avaa arvokkaita hyödyntämistapoja. Prodacapo ratkaisuineen mahdollistaa tulevaisuuden kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon, joka on ennakoivaa, ennaltaehkäisevää ja kustannustehokasta.

Prodacapo kiittää Juuso Kuokkasta, Itä-Suomen yliopistoa sekä Siun sotea arvokkaasta tutkimusyhteistyöstä, joka on osa Prodacapon kehitystoimintaa. Seuraava Prodacapon opinnäyteyhteistyökohde on diplomityö,  joka valmistuu arviolta loppuvuoden 2020 aikana.

Lisätietoja asiasta antaa Jussi Järveläinen, Logex Oy.

Tutkielma on ladattavissa osoitteesta: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20200762