Prodacapon ratkaisut valtionavustuksen piirissä olevien hankkeiden tukena

Osana hallituksen SOTE- ja Maakuntauudistusta, 20. tammikuuta on avautunut kaksi valtionavustusohjelmaa, joissa STM tulee rahoittamaan eri sosiaali- ja terveydenhuollon kehityshankkeita palvelujen toiminnalliseen kehittämiseen sekä SOTE-rakenneuudistuksen valmistelua tukeviin hankkeisiin. Toinen näistä on STM:n Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja toinen Rakenneuudistusrahoitus, jonka puitteissa avustuksia jaetaan 120 miljoonaa euroa.

Rakenneuudistusrahoituksella tuetaan vapaaehtoista alueellista yhteistyötä ja valmistelua. Valtionavustusta myönnetään varsinkin SOTE-palveluiden järjestämistehtävien kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen, johon myös tiedolla johtamisen kehityshankkeet kuuluvat. Yksi peruste avustuksen myöntämiselle on hankkeen yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus.

Olemme Suomessa vuonna 1987 perustettu terveydenhuollon analytiikkayritys, jolla on vahvaa ja pitkää näyttöä tiedolla johtamisen ratkaisuista, joiden avulla eri SOTE-organisaatiot järjestäjä- ja tuottajatasolla ympäri Suomea ovat pystyneet parantamaan yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuuttaan.

Meidän valmiiksi tuotteistetut ja laajasti käytössä olevat ratkaisut tukevat rakenneuudistukselle asetettuja tavoitteita:

  • palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja ohjauksen kehittämiseen ja yhtenäistämiseen;
  • palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan;
  • palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn;
  • palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen;
  • tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen; tai muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Prodacapon ratkaisuilla tuettava valtionavustuksen piirissä oleva alueellinen SOTE-palveluiden kehittämishankkeenne voi olla jo jokin suunnitelmissanne oleva hanke, mutta tuemme mielellämme myös mahdollisten uusien kehityshankkeiden harkinnassa, jotka tukevat myös Tulevaisuuden Sosiaali- ja Terveyskeskushankkeen tavoitteita. Mahdollisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi:

  • Moniongelmaisten, paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden kehittyneen palvelukokonaisuuden toteutus
  • Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden integroitujen palvelukokonaisuuksien kehittäminen
  • Tietyn potilasryhmän hoitopolun kehittäminen, esim. aivohalvauspotilaiden osalta

Olemme koostaneet tätä kokonaisuutta varten kattavan esityksen, joka kuvaa tarkalla tasolla miten toimintoja niin järjestäjä-, kuin myös tuottajatasolla voidaan tehostaa. Ole yhteydessä!

Rami Kujanpää

mail: rami.kujanpaa(at)logex.com

phone: 040 172 2092