Sosiaali- ja terveydenhuollolla on nyt edessään suurempia haasteita kuin koskaan aikaisemmin

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset alkavat olla kestämättömän korkeat kaikkialla maailmassa. Lisäksi hoidon vaikuttavuus vaihtelee suuresti, joten parantamisen varaa on runsaasti.

Suomessa sote-uudistus tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

Logex tarjoaa analytiikkaratkaisuja, jotka auttavat vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollolle asetettuihin koviin vaatimuksiin. Ratkaisujemme avulla tarjoat parasta mahdollista hoitoa mahdollisimman alhaisin kustannuksin. 

Win-win-win: oikea päätös on jokaisen etu.
Tee päätöksiä, joiden vaikutuksen voit mitata.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot tuottavat valtavia määriä dataa. Mitä jos voisit jalostaa tämän datan tiedoksi ja analytiikaksi, jota tarvitset asiantuntevien päätösten tekemiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon haasteiden keskellä luovimiseen?

Logexin tarjoamat ratkaisut tuovat selkeyttä sosiaali- ja terveydenhuollon dataan perustuvaan päätöksentekoon ja muuntavat datan käytännössä hyödynnettävään muotoon. Olipa kyse kustannusten vähentämisestä, vaikuttavuuden parantamisesta tai näiden välisestä optimaalisesta tasapainosta, ratkaisumme auttavat organisaatiotasi vastaamaan sen tärkeimpiin haasteisiin.

Edistykselliset analytiikkaratkaisumme kattavat kolme keskeistä aluetta:

Hyödynnä tietoa täysimääräisesti.

Palvelumuotoiluun perustuvat ratkaisumme yksinkertaistavat ja visualisoivat monimutkaista tietoa. Näin sitä on helppo käyttää, esittää ja jakaa.

Kaikkien Logexin ratkaisujen tarjoama hyöty:

Koko organisaation kattava analytiikka

Saat tarkkuutta ja täsmällisyyttä reaaliaikaisesti. Tunnistat kohteet, joissa kehittämistoimilla on eniten merkitystä.

Helppokäyttöiset tilannenäkymät online

Siirry kokonaiskuvan ja potilastason yksityiskohtien välillä tarpeen mukaan.

Selkeä, interaktiivinen ja miellyttävä visualisointi

Helpota johtajien ja hoidosta vastaavien lääketieteen ammattilaisten välisiä keskusteluja, jotta kaikki ovat tilanteen tasalla.

Ladattavat johdon raportit

Luo konkreettinen ja objektiivinen perusta yhteisille päätöksille.

Ratkaisujemme ominaisuudet:

Helppokäyttöisyys ja pilvipohjaisuus

Selainkäyttöliittymä 24/7.

Täysi suojaus

Datan siirrosta ja validoinnista tietojenkäsittelyyn sekä standardointiin.

Ajantasaiset vertailut

Mukana laaja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien verkosto.

Yhteensopivuus: ISO/NEN, ISAE 3402-II

Ulkopuolisten asiantuntijoiden vuosittain auditoima.

Security Compliance

Kolmannen osapuolen akkreditointiyritykset suorittavat LOGEXille vuosittaisen akkreditoinnin. LOGEX on sertifioitu ISO 27001 -sertifikaattien mukaisesti. Nämä sertifikaatit vahvistavat, että LOGEXin tietoturva on hyvällä tasolla ja että tärkeimmät kansainväliset standardit täyttyvät.

Security page open_in_new

Logex on ylpeä kumppanuudestaan näiden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa:

Hyödynnä tietoa täysimääräisesti.

Palvelumuotoiluun perustuvat ratkaisumme yksinkertaistavat ja visualisoivat monimutkaista tietoa. Näin sitä on helppo käyttää, esittää ja jakaa.