Arvoperusteinen sote-tiedolla johtaminen

Maksimoi tietojen arvo. Samalla parannat hoidon vaikuttavuutta ja säästät kustannuksia. 

Logexin tarjoamat arvoperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon analytiikkaratkaisut auttavat maksimoimaan tietojen arvon yhdistämällä tietoja hoidon vaikuttavuudesta ja kustannuksista alustaan saumattomasti.

Prodacapo Region

Prodacapo Region on valmisratkaisu, joka tarjoaa tiedolla johtamisen välineet soten tavoitteiden saavuttamiseksi. Region mahdollistaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon integroitujen hoito- ja palveluketjujen/-prosessien arvioinnin ja kehittämisen sekä kustannusten ja tuloksellisuuden jatkuvan seurannan. Prodacapo Regionin ja sen lisäarvoratkaisujen jatkuva kehitys tehdään vastaamaan muuttuvia sote- ja asiakastietotarpeita. Kehityksessä huomioidaan esimerkiksi Virta-hankkeen mukaisia kansallisia vaatimuksia.

Prodacapo Region sisältää mm. seuraavat lisäarvoratkaisut:

Sote-tietopaketit

Sote-tietopaketit nähdään kansallisesti tärkeänä työkaluna sote-tiedolla johtamisessa ja maakuntien välisessä vertailussa. Prodacapo Region Sote-tietopaketit tarjoaa käyttöliittymän laskennan määrittelyn ja toteutuksen lisäksi myös tulosten visualiseen analytiikkaan. Ratkaisu on Sitran ja STM:n validoima.

ACG

Johns Hopkinsin kehittämä ACG-järjestelmä tarjoaa lukuisissa kansainvälisissä ympäristöissä (ml. Ruotsi ja Norja) todennetut välineet väestöterveyden johtamiseen (population health). Se tarjoaa mm. tilastollisesti pätevää tietoa, jonka avulla voit siirtää panostusta korjaavista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

Prodacapo Planning

Prodacapo Planning mahdollistaa alueellisen palveluennusteen suunnittelun ja simuloinnin. Tietopohjana on Proacapo Regionin erittäin laaja tietosisältö.

Episodipotilasryhmittely (pDRG/EPR)

FCG Konsultoinnin kehittämän EPR-ryhmittelijän avulla voit seurata alueellisia terveysongelmakohtaisia palvelukokonaisuuksia ja tunnistaa toimiiko eri alueen organisaation välinen työnjako palveluiden tuottamisessa.

Palveluverkoston ja-tuotannon kartta-analytiikka (GIS)

GIS:n avulla voit analysoida tarkkaa karttapohjaista analytiikkaa ja monipuolista Region-tietosisältöä hyödyntäen mm. eri palveluiden asiakkaiden ja toimipisteiden sijoittumista toisiinsa nähden sekä palveluiden saavutettavuutta.

Helppokäyttöiset käyttöliittymät kannustavat kehittämään toimintaa

Arvoperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon analytiikkaratkaisumme tekevät esityksistä visuaalisia, kiinnostavia ja käyttämiseen rohkaisevia. Koska käyttöliittymät ovat helppokäyttöisiä, voit keskittyä tunnistamaan mahdollisia kehittämiskohteita.

Tilannenäkymien avulla johto ja osastot voivat seurata edistymistä reaaliaikaisesti ja pysyä motivoituneina matkalla kohti yhteisiä tavoitteita.

Tee vertailuja ja pidä yhteyttä kollegoihin eri puolilla maailmaa

Jaa ja hyödynnä verkostoosi kotimaassa ja kaikkialla maailmassa kuuluvien sairaaloiden yhteistä tietoa.

Pidä yhteyttä niihin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin ja organisaatioihin, jotka yltävät hyviin saavutuksiin osa-alueilla, joita haluat kehittää. Näin annat myös muille mahdollisuuden oppia oman organisaatiosi saavutuksista.

Ratkaisumme maksimoivat arvon kahdella keskeisellä osa-alueella

Arvoperusteinen analytiikka

Logexin arvoperusteinen analytiikka mahdollistaa käytännön työstä saatujen, lähes reaaliaikaisten ja tapauskirjoon suhteutettujen tietojesi vertailun muiden toimijoiden kanssa. Tätä tietoa hyödyntämällä lisäät hoidon vaikuttavuutta ja säästät kustannuksia.

chevron_right Näytä tärkeimmät ominaisuudet

Arvoperusteisen analytiikan ratkaisumme korostavat seuraavia seikkoja:

Kehittämismahdollisuudet

Näet selkeästi, missä tiimisi onnistuu ja missä tarvitaan muutostoimenpiteitä.

Kehitysprojektien edistyminen

Voitte seurata yhteisten tavoitteiden toteutumista tiiminä ja nähdä, missä asetetut tavoitteet eivät ole toteutumassa.

Mahdolliset haittatapahtumat ennen niiden ilmaantumista

Saat jo varhaisessa vaiheessa varoituksia haittatapahtumista ja muutoksista kliinisessä hoitotyössä

Vaikutus hoidon vaikuttavuuteen ja kustannuksiin

Näet, millainen merkitys potilaan ominaisuuksilla ja hoitoprosesseilla on hoidon vaikuttavuuteen ja kustannuksiin.

Oikea-aikaisia toimenpiteitä tarvitsevat riskiryhmät

Voit havaita potilaat, joilla hoidon vaikuttavuus näyttää huonolta tai kustannukset suurilta, jolloin voit ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin

Arvoperusteinen palveluhinnoittelu

Logexin arvoperusteinen palveluhinnoittelu auttaa hallinnoimaan seuraavan sukupolven maksumalleja kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmissä.

chevron_right Näytä tärkeimmät ominaisuudet

Arvoperusteisen palveluhinnoittelun ratkaisujemme avulla voit:

Jakaa tietoja ja hallinnoida sopimuksia

Helpota ja paranna yhteistyötä maksajien ja palveluntarjoajien välillä.

Keskittyä arvonluontiin suoritteiden tuottamisen sijaan

Linjaa sidosryhmien palkitseminen uudella tavalla ja siirrä painopiste suoritteiden tuottamisesta arvonluontiin

Luoda trendejä ja malleja

Tunnista mallit, jotka osoittavat selvästi, missä kustannukset voidaan minimoida ja samalla lisätä hoidon vaikuttavuutta

Miten se toimii?

Näytämme mielellämme, millä tavoin Logexin tarjoamat arvoperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon analytiikkaratkaisut auttavat hyödyntämään dataasi. Ota yhteys saman tien, niin saat live-esittelyn.