Kustannuslaskenta

LOGEX Costing – Sosiaali- ja terveydenhuoltoon kehitetty moderni kustannuslaskenta-ratkaisu

Alueellinen kustannuslaskentaratkaisumme tarjoaa välineet potilas- ja asiakaskohtaiseen laskentaan. Se luo näin perustan tehostaa koko alueen kustannusvaikuttavuutta tarjoamalla tietopohjan resurssien parhaaseen mahdolliseen kohdentamiseen.

Toimintolaskenta on kaiken perusta.
Sen avulla kehität toimintaa ja ohjaat resurssit oikein.

Innovatiivinen toimintoperusteinen lähestymistapamme antaa sinulle vertaansa vailla olevan kokonaiskuvan organisaatiosi kaikista toiminnoista. Tällöin voit tehdä perusteltuja päätöksiä, joiden vaikutuksia voit myös mitata.

Tuemme asiakkaitamme kolmella keskeisellä alueella:

Kustannusten hallintaa

Kustannusten hallintaan tarkoitetun ohjelmistomme avulla hallitset koko organisaation suoritteiden tuottamista, resursseja ja taloutta. Näin organisaatiosi taloudellinen suorituskyky paranee, minkä huomaat tunnusluvuista.

Ratkaisumme kattavat kaikki kustannushallinta- ja toimintaprosessit kustannuslaskennasta ja budjetoinnista aina ennakoimiseen ja sopimusten tekemiseen asti.

chevron_right Näytä tärkeimmät ominaisuudet
  • Kustannuslaskenta
  • Budjetointi
  • Ennustaminen

Toimintolaskentamallimme antaa monia mahdollisuuksia:

Tee laskelmia, sovella ja optimoi

Tee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajille kustannuslaskelmia, joita on helppo ymmärtää, soveltaa käytäntöön ja hyödyntää optimaalisesti.

Maksimoi resurssivirta

Allokoi resurssit ja kustannukset potilaille, hoitotoimenpiteille ja hoitojaksoille.

Tee vertailuja ja saa aikaan parannuksia

Vertaile yksikkökustannuksia kotimaisten ja ulkomailla toimivien kollegoidesi kanssa, jolloin tunnistat organisaatiosi kehittämiskohteet.

Toimita, valvo ja täytä standardien vaatimukset

Toimita yksikkökustannukset kansallisille sääntelyviranomaisille automaattisesti ja standardien vaatimusten mukaisesti

Toimintoperusteinen budjetointimallimme mahdollistaa seuraavat toiminnot:

Budjettien laadinta ja vertailu

Sisällä saumattomasti suoritteiden tuottaminen, resurssit ja talous samaan budjettiin.

Tulevan kysynnän ennakointi ja siihen vastaaminen

Sovita resurssien ja työvoiman käyttö vastaamaan hoidon odotettavissa olevaan kysyntään.

Kehittämiskohteisiin keskittyminen

Määritä, miten palveluvalikoima vaikuttaa operatiiviseen toimintaan, ja tunnista kehittämiskohteet.

Lääkärien ja johdon osallistaminen budjetointiin

Budjettimallillamme voit laatia budjettisi alhaalta ylöspäin -lähestymistavalla. Näin yhteistyö muiden kuin taloudesta vastaavien sidosryhmien kanssa on helpompaa ja joustavampaa

Ennustemallimme avulla voit:

Ennakoida ja seurata suoritteiden tuottamista, liikevaihtoa ja kustannuksia

Pysy ajan tasalla odotetuista ja toteutuneista suoritteista, tuloista ja kustannuksista lähes reaaliaikaisesti.

Analysoida ja arvioida maksusopimusten riskit

Automatisoi kaikkien maksajien kanssa tehtyjen sopimusten riskilaskelmat.

Käyttää koneoppimista hyödyntäviä algoritmejä

Luo ja ylläpidä luotettavia ja helppokäyttöisiä ennusteita, jotka perustuvat koneoppimista hyödyntäviin algoritmeihin.

Tuottaa helposti ajantasaisia ja vaatimusten mukaisia raportteja

Toimita säännöllisesti tulosraportteja, jotka täyttävät kansallisten säännösten vaatimukset.

Ammattilaisten suorituskykyä

Tärkeintä on entistäkin parempi hoito, ja se alkaa käytännön työstä – lääkäreistä. Kun lääkärit ja hoitajat tuntevat saavansa tukea ja voivansa tehdä parhaansa, koko organisaatio voittaa.

chevron_right Näytä tärkeimmät ominaisuudet

Ammattilaisten suorityskyvyn parantamiseen tähtäävät ratkaisumme auttavat:

Kvantifioimaan ja vertailemaan suorituskykyä

Analysoi sairaaloiden, osastojen ja lääketieteen ammattilaisten suorituskykyä vertailutietojen pohjalta

Optimoimaan tuottavuutta diagnostiikasta hoitotyöhön

Löydä mahdollisuuksia parantaa konsultaatioita, leikkauksia, sairaalahoitoa ja monia muita kohteita

Ymmärtämään kliinisiä ja potilaiden kokemia terveyshyötyjä

Arvioi laatua ja vaikuttavuutta noudattamalla vaatimusten mukaisia menettelytapoja ja tarkastelemalla kliinisiä ja potilaiden kokemia terveyshyötyjä

Perehtymään potilastunnuslukuihin

Saa potilaspopulaatiosta parempi käsitys ja segmentoi se mielekkäällä tavalla

Käypää hoitoa

Säästä kustannuksia tarjoamalla oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan oikealla osastolla. Autamme sinua ottamaan ensimmäisen askeleen alkaen hoitovaihtoehtojen ja hoitoprosessien kriittisestä arvioinnista.

chevron_right Näytä tärkeimmät ominaisuudet

Käypä hoito -työkalujemme ansiosta voit:

Vähentää variaatiota lääkärien ja palveluntarjoajien keskuudessa

Tunnista epätoivotut muutokset hoitopäätöksissä ja -prosesseissa.

Perehtyä merkityksellisten muuttujien osalta korjattuun dataan

Vertaile tautikohtaisia tunnuslukuja vertaisryhmien välillä, joiden vakioinnissa on otettu huomioon tapauskirjo, potilaiden ominaisuudet ja pisteytetty kompleksisuus.

Muuntaa maksusopimukset suoriteperusteisista arvoperusteisiksi

Laadi tavoitetunnuslukuja, jolloin on mahdollisuus tehdä innovatiiviseen arvoperusteiseen hinnoitteluun pohjautuvia sopimuksia

Miten se toimii?

Näytämme mielellämme, miten Logexin ratkaisut tuovat selkeyttä datasi hyödyntämiseen. Ota yhteys saman tien, niin saat live-esittelyn.