Tiedonhallinta

Kun datasi on tietoturvallista, suojattua ja laadukasta, voit hyödyntää sitä tehokkaasti käytännössä.

Jotta voit tehdä luotettavia päätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollossa, tarvitset luotettavia, paikkansapitäviä tietoja. Logexin tiedonhallintaratkaisut helpottavat ja suojaavat sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen poimintaa ja käsittelyä kansainvälisten standardien (esim. HL7 FHIR, SNOMED CT ja ICD) mukaisesti. Ratkaisumme takaavat erinomaisen laadun, tietosuojan ja tietoturvallisuuden.

Tietoturvan ja tietosuojan lisäksi varmistamme, että datasi toimii tarkoituksenmukaisena ja relevanttina tukena ratkaiseville päätöksille. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ympäri Eurooppaa luottavat Logexin tietojenkäsittelyratkaisuihin lääketieteellisen datan keräämisessä ja käsittelemisessä niiden puolesta.

Tiedonhallintaratkaisumme toimittaa LOGEX-ryhmään kuuluva MRDM. MRDM on erillinen organisaatio ja yksikkö, joka on ollut luotettava kumppani lääketieteellisten tietojen käsittelyssä terveydenhuollon laitoksille Euroopassa yli 10 vuoden ajan.

Yhteyspalvelu

Logexin tiedonhallintaratkaisut tukevat tietojen poimintaa käyttämällä mahdollisuuksien mukaan ensisijaisia lähteitä ja järjestelmiä (esim. EMR).

Yhteyspalveluratkaisumme salaavat ja siirtävät dataa saumattomasti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien sekä validoidun, tietoturvallisen alustamme välillä. Saamme datasi toimimaan puolestasi häiritsemättä työtäsi. Sinun ei siis tarvitse käyttää aikaa ylimääräisiin hallinnollisiin tehtäviin, kuten paperitöihin, vaan voit keskittyä työntekoon normaalisti.

Datan laadun varmistaminen

Logexin tiedonhallintaratkaisut varmistavat tietojen oikeellisuuden, yhtenäisyyden ja luotettavuuden. Voit siis tehdä perusteltuja, vaikuttavia päätöksiä hoidon laadun parantamiseksi. Edistykselliset validointitoimintomme takaavat tietojen oikeellisuuden lääketieteellisten ja teknisten validointisääntöjen sekä lääketieteen ja tilastotieteen asiantuntijoiden avulla luodun tekoälyteknologian (koneoppimisen) mukaisesti. Riippumattomat todentamispalvelumme tunnistavat poikkeamat ja ilmoittavat mahdollisista virheistä välittömästi, mikä varmistaa datan laadun tehokkaammin.

Tietoturva ja tietosuoja

Tietoturva ja tietosuoja on otettu huomioon Logexin tietojenkäsittelyratkaisuissa jo suunnitteluvaiheessa. Tietoturvayksikkömme tarkkailee tietoturvatoimenpiteitä perusteellisesti ja siten varmistaa, että datasi on turvassa ja suojattu. Tuemme useita käyttöoikeustasoja, jotta voit aina valvoa datasi tietosuojaa ja läpinäkyvyyttä.

Täytämme GDPR-vaatimukset, ja meillä on NEN 7510 – ja ISO 27001 -sertifikaatit.

Miten se toimii?

Lue, miten Logexin tiedonhallintaratkaisut toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden puolesta tietojen poiminnassa, käsittelyssä ja turvaamisessa.