Vaikuttavuus

Tiedot ja analytiikka, joita hyödyntämällä parannat vaikuttavuutta lääkäri- ja potilastasolla .

Me Logexilla ymmärrämme, että lääkärien ja potilaiden välinen vuorovaikutus – ja siten suorituskyky ja vaikuttavuus – on keskeistä hoidon tarjoamisessa.

Ratkaisumme tuovat näkemykset molemmille osapuolille, jotka voivat olla muussa tapauksessa vaikeita arvioida objektiivisesti kvantifioimalla ja analysoimalla. Näin löydät käytännön keinot hoidon vaikuttavuuden parantamiseen.

Tee vertailuja ja pidä yhteyttä kollegoihin eri puolilla maailmaa. Näin kehität kliinistä hoitotyötä ja innovointia.

Logexin vaikuttavuuden analytiikka helpottaa kliinisen hoitotyön vaikuttavuuden mittaamista ja auttaa saamaan käsityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajien hoitotyön tasosta.

Kasvatamme käytettävissä olevan datan arvoa rikastamalla sitä kansainvälisillä vertailutiedoilla. Tämä auttaa paljastamaan osa-alueita, joita kannattaa kehittää edelleen. 

Analytiikkamme ansiosta onnistut tekemään perusteltuja päätöksiä, joiden vaikuttavuutta voit myös mitata.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten suunnittelema ja heille tarkoitettu

Logexin vaikuttavuuden analytiikka on lääketieteen ammattilaisten suunnittelema ja heidän käyttöönsä tarkoitettu. Analytiikkaratkaisumme vähentävät lääkärien hallinnollista taakkaa, sillä ne on mahdollista mukauttaa organisaatiosi nykyisiin hoitoprosesseihin.

Näin lääkärit voivat keskittyä tarjoamaan parempaa hoitoa ja löytämään uusia mahdollisuuksia parantaa hoidon laatua jatkuvasti.

Ratkaisuissamme arvioidaan kolmea keskeistä vaikuttavuuden osa-aluetta

Kliinisiä tuloksia

Logex on Euroopan kliinisen rekisteriteknologian alan huipputoimittaja. Tarjoamme selkeyttä todentamaan lääketieteen ammattilaisten suorittaman kliinisen hoitotyön tasoa.

ICHOM:n ja DICA:n kanssa tekemämme yhteistyön avulla tarjoamme asiakkaillemme tautikohtaisia standardirekisterisarjoja. Lisäksi tuemme uusien rekisterien kehittämistä ja tarjoamme kaikille asiakkaillemme rekisterikohtaisen palvelupisteen.

chevron_right Näytä tärkeimmät ominaisuudet

Kliinisen hoitotyön vaikuttavuuden analytiikkamme ansiosta sairaalat ja klinikat voivat:

Kerätä ja analysoida tautikohtaisia tietoja

Arvioi hoidon vaikuttavuutta 40 tautiryhmässä ja keskity kehittämiskohteisiin.

Tehdä vertailuja kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa

Vertaile vaikuttavuutta kansainvälisesti validoituihin kliinisen hoitotyön tasoa kuvaaviin ja hallinnollisiin tunnuslukuihin.

Tunnistaa trendit ja mallit

Suodata tietoja erikoisala-, diagnoosi- ja potilastasolla.

Tehdä nopeita päätöksiä hoidon vaikuttavuuden parantamiseksi

Jatkuva datan päivittäminen osoittaa alueet, joilla voit tehdä ratkaisevia toimenpiteitä.

Potilaiden kokemia terveyshyötyjä

Rakenna oma älykkään datan keräämisen verkostosi potilaiden kokemia terveyshyötyjä mittaavien analytiikkaratkaisujemme avulla.

Ratkaisumme yhdistävät olemassa olevien lääkäri- ja potilassovellusten, verkkoportaalien ja EMR-integrointien syötteen keskitetysti hallinnoitavaan datahubiin. Se on turvallinen ja luotettava järjestelmä, joka on käytettävissä analysointia ja raportointia varten aina tarvittaessa.

chevron_right Näytä tärkeimmät ominaisuudet

Seuraamme potilaiden raportoimia vaikuttavuustietoja (PROM) ja asiakaskokemustietoja (PREM) kansainvälisesti validoitujen kyselylomakkeiden avulla. Tämän ansiosta voit mitata ja analysoida objektiivisesti potilaiden näkemyksiä heidän mielestään tärkeimmistä hoitoprosessiin ja hoidon vaikuttavuuteen liittyvistä seikoista.

Potilaiden kokemia terveyshyötyjä mittaavien analytiikkaratkaisujemme avulla voit:

Seurata potilaiden tilan kehitystä etäyhteyden avulla

Voit käyttää potilastietoja milloin tahansa selaimella.

Tunnistaa riskiryhmään kuuluvat potilaat

Havaitse mahdolliset riskit, jotta lääkärit voivat toimia oikea-aikaisesti.

Tehdä vertailuja ja oppia muilta

Kvantifioi lääkäreiden PROM- ja PREM-tiedot paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Kerätä ja analysoida kyselytietoja

Toteuta potilaskyselyjä useilla kielillä Applen iPadien avulla.

Keventää kirjaamistaakkaa

Käytä yhteistyössä ICHOM:in ja DICA:n kanssa kehitettyjä standardirekisterisarjoja.

Lääkehoidon vaikuttavuutta

Logex auttaa biotieteen alan sidosryhmiä ja maksajia tekemään yhteistyötä lääkehoidon vaikuttavuuden, markkinoille pääsyn ja korvausten parantamiseksi.

Teemme tämän toimimalla luotettavana kolmantena osapuolena, jotta tietojen jakaminen sidosryhmien ja maksajien välillä olisi vaivatonta ja turvallista. Samalla tarjoamme luotettavan ja kokonaisvaltaisen käsityksen lääkehoidon vaikuttavuudesta.

chevron_right Näytä tärkeimmät ominaisuudet

Lääkehoidon vaikuttavuutta mittaavien analytiikkaratkaisujemme ansiosta voit:

Muodostaa kokonaiskuvan – ja toimia sen perusteella

Yhdistä lääkkeiden käyttöä sekä kliinisen hoitotyön vaikuttavuutta ja potilaiden kokemia terveyshyötyjä koskevat tiedot saumattomasti kustannuksia ja resurssien käyttöä koskeviin tietoihin.

Määrittää lääkehoidon vaikuttavuuden todellisissa olosuhteissa

Tee vertailuja relevanttiin, käytännöstä saatuun dataan, jotta tunnistat yhtäläisyydet ja erot.

Hyödyntää lääkkeiden käyttöä ja hoidon vaikuttavuutta koskevaa dataa lähes reaaliaikaisesti

Hyödynnä ajantasaisia tietoja mukaan lukien tiedot potilaista, jotka ovat vielä hoidossa.

Motivaatiota, yhteistyötä ja inspiraatiota. Kaikki samassa paikassa, aina käden ulottuvilla.

Vaikuttavuutta mittaavissa analytiikkaratkaisuissamme on intuitiiviset ja helppokäyttöiset käyttöliittymät. Tilannenäkymien avulla on mahdollista seurata vaikuttavuutta, jakaa tietoja kollegoiden kanssa, tarkkailla edistymistä ja tunnistaa kehittämiskohteita.

Tietojen jakamisen ja esittämisen visualisoinnin ansiosta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä yhteistyötä, motivoitua ja inspiroitua entistä helpommin.

Miten se toimii?

Näytämme mielellämme, kuinka Logexin tarjoamat ratkaisut auttavat sinua hyödyntämään dataasi. Ota yhteys saman tien, niin saat live-esittelyn.