Tukea Covid-19-pandemian analytiikkaan Prodacapon työkaluilla tietojohtamisen ”varmuusvarastoista”

Covid-19-pandemian hillitsemisen ja normaaliin tilanteeseen palaamisen tueksi tarvitaan myös tietojohtamista ja analytiikkaa. Onneksi kaikkea ei tarvitse rakentaa tyhjästä, ja tässäkin asiassa Suomessa ”tietojohtamisen varmuusvarasto” on monessa paikassa hyvällä mallilla, koska hyvinkin erilaisiin tilanteisiin löytyy ajantasaista, jalostettua ja yhdistelyä tietoa. Tässä hyödyllisiä ovat etenkin alueelliset tietovarannot, joihin automaattisesti kertyy tietoa sote-tuotannosta diagnoosi ja kustannustietoineen, ja josta uudet tilanteet ja kysymyksen asettelut saavat ravintoaan ilman, että aletaan tilata, ihmetellä ja valmistaa uutta – kuten varmuusvaraston tehtävä onkin. Prodacapo Region -valmisratkaisu on monessa kuntayhtymässä vakiinnuttanut paikkansa tässä käytössä.

Varastoista voidaan nyt heti ammentaa tietoja myös koronapandemian hallinnan tietotarpeisiin. Käytössä oleva Prodacapo Region jo sellaisenaankin tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia korona-analytiikkaan, sisältäen mm. uudet DRG-ryhmittelijät, joiden päivitykset tuotimme kansallisiin potilasryhmittelymäärityksiin perustuen muutamassa päivässä (maksutta) sisältäen korona-diagnoosipäivitykset (U07.1 ja U07.2). Näillä päivityksillä pystyimme auttamaan asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa.

Tämän lisäksi olemme tuomassa Region-ratkaisuun erityistä korona-analytiikkaosiota, joka tarjoaa analyytikoiden työaikaa säästäen vastaukset helposti mm. seuraaviin kysymyksiin: esiintyvyys ja sen aikasarjat ikä-, kunta-, yksikkö- ja potilasryhmätasolla, diagnosoitujen kontaktit eri hoitoyksiköissä, kokonaiset hoitoepisodit sekä hoitoajat ja kokonaiskustannukset.

Lisäksi olemme kehittämässä koronapandemian priorisoinneista syntyvän kumuloituvan hoitovajeen analysoimiseksi valmisratkaisua, joka vertaa tiettyjen elektiivisten potilasryhmien, esim. lonkkaleikkaukset, vähenemistä vs. edelliset vuodet ja laskee arviota syntyvästä hoitovajeesta, sekä sen aiheuttamasta hoitotarpeesta myöhemmin suunniteltuna ajanjaksona esim. loppuvuodesta. Tämän tukena ratkaisuun on mahdollista liittää suunnitteluosuus, jolla voidaan lisäksi suunnitella koska ja missä yksiköissä kertynyt hoitovaje minkäkin potilasryhmän osalta tullaan hoitamaan, sekä raportointiosiossa seurata suunnitelmien toteutumista sekä volyymi- että kustannusmielessä.

Onneksi meillä on tietojohtamisen varmuusvarastot kunnossa, eikä tietoja tarvitse lennättää meille Kiinasta tai kuormittaa jo kuormittuneita tietohallinnon ammattilaisia tai analyytikoita muutenkin vaikeassa tilanteessa!