Impact voor SAZ met het waardegedreven zorg programma van LOGEX

De Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) is een groep van 28 algemene ziekenhuizen in Nederland. De missie van SAZ is om samen te werken aan kwalitatief hoogwaardige, integrale en betaalbare zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van bewoners in de regio.

In 2018 zocht SAZ naar manieren om het delen van de best practices tussen haar ziekenhuizen eenvoudiger te maken. SAZ wilde het voor de ziekenhuizen binnen haar netwerk zo makkelijk mogelijk maken om resultaten en data rond patiëntengroepen op een vergelijkbare manier met elkaar te delen. Zonder extra registratielast, maar wel met inachtneming van alle regelgeving, inclusief AVG.

We willen onze medische professionals inzicht bieden in de uitkomsten en kostendrijvers van zorg voor onze patiënten, zonder de toch al zo zware registratielast verder te verhogen

SAZ

Waardegedreven Zorg programma

Daarom hebben de SAZ ziekenhuizen in 2018 samen met Value2Health, onderdeel van de Logex Group, het ‘Waardegedreven Zorg programma opgezet. Het programma is gestart met twee patiëntengroepen en voegt elk jaar nieuwe patiëntengroepen toe. Momenteel zijn er programma’s voor darmkanker, heupfractuur, borstkanker, liesbreuk, galblaas, geboortezorg en hartfalen.

Logex stelt ziekenhuizen in het netwerk van de SAZ in staat om, in nauwe samenwerking met het SAZ programmabureau:

 • Inzicht te krijgen in uitkomsten en kosten voor een specifieke patiëntengroep zonder nieuwe data te verzamelen. Met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemende ziekenhuizen gebruikt Logex bestaande data uit Nederlandse kwaliteitsregisters (zoals DICA en Perined), plus proces-en kosteninformatie vanuit DBC’s en financiële data.
 • Uitkomsten en kosten van zorg rondom een specifieke patiëntgroep te vergelijken, zowel over tijd als met andere deelnemende ziekenhuizen. Dit wordt gevisualiseerd in een dashboard, zodat verbeteringspotentieel inzichtelijk wordt.
 • Dieper in patiëntgegevens te duiken om de reden achter bepaalde scores te onderzoeken, waarvoor LOGEX waar nodig aanvullende analyses verricht.
 • Resultaten transparant en open te bespreken met andere medische professionals uit deelnemende ziekenhuizen. Elke 6 maanden wordt er een gezamenlijke spiegelbijeenkomst georganiseerd voor elke patiëntengroep, waarin verdiepende analyses rondom een specifiek thema worden besproken en best practices worden uitgewisseld.
 • Verbetertrajecten te initiëren op basis van gedeelde inzichten in deze spiegelbijeenkomsten en het effect hiervan in de data te monitoren.

Verbeteringen in uitkomsten

Het programma leidde al snel tot succes voor de SAZ en alle deelnemende ziekenhuizen profiteren van verbeteringen in hun uitkomsten:

 • Artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, paramedici en programmamanagers nemen actief deel aan spiegelbijeenkomsten (digitaal tijdens Covid-19), wat heeft geleid tot werkbezoeken over en weer tussen ziekenhuizen om van elkaar te leren.
 • Zeer gewaardeerde spiegelbijeenkomsten: een score van 8 of hoger, met 20-40% die een 9 of een 10 geeft (van de 10).

Alle deelnemende ziekenhuizen hebben concrete acties opgenomen in hun verbeterplannen en er is zichtbare verbetering te zien in de data voor alle deelnemende ziekenhuizen.


  Demo aanvragen

  Vul het formulier in en laat ons weten in welk(e) domein(en) u bent geïnteresseerd. Wij nemen zo snel mogelijk contact op om een demo te plannen.