COVID-19 en de Cardiologie in Nederland

Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandse Vereniging van Cardiologie (NVVC) heeft LOGEX onderzoek gedaan naar de impact van COVID-19-pandemie op cardiologische zorg in Nederland. Doel van het onderzoek was om de kwantitatieve effecten van de pandemie op verwijzingen naar en behandelingen van cardiologische zorg in kaart te brengen voor de periode 2020 en 2021.

Door samenwerking tussen NZa, NVVC en LOGEX konden verschillende databronnen gecombineerd worden om een volledig beeld te geven op de verwijzingen, behandelingen en declaraties. De verwijzingen naar de cardiologische zorg daalden op het hoogtepunt van de pandemie nationaal met 79%. De opnames op cardiologische afdelingen van het ziekenhuis liepen plaatselijk tot 46% terug ten opzichte van 2019. De effecten waren het grootst tijdens de eerste COVID-19-golf en betroffen vooral de electieve cardiologische zorg.

Inzichten in de effecten van pandemiegolven op reguliere zorg zijn cruciaal om van te leren en om de zorg voor te bereiden op eventuele nieuwe COVID-19-oplevingen of andere pandemieën. Dit onderzoeksrapport geeft een heel duidelijk beeld van de situatie en biedt ons enkele concrete handvatten om de zorg in Nederland pandemiebestendiger te maken.

Milan Pleus, Datawetenschapper, NZa

Tijdens de eerste golf van de pandemie werden wij overvallen door de effecten van dalende verwijzingen en capaciteit voor cardiologische zorg in het ziekenhuis. Door proactief beleid konden we tijdens de tweede en verdere COVID-19-golven sneller op de situatie inspelen en was de impact op reguliere cardiologische zorg al veel kleiner. Dit rapport laat dat helder zien.

Marcel van der Linde, Cardioloog, NVVC

Vanaf het begin van de eerste COVID-19-golf was er behoefte aan data-gedreven inzichten. Vanuit LOGEX startten wij daarom vrijwel onmiddellijk met het monitoren van de landelijke effecten van COVID-19 op het aantal behandelingen en declaraties voor alle ziekenhuiszorg. Dit zijn we ook gaan doen in opdracht van beroepsgroepen medisch specialisten, waaronder voor NVVC. Dat heeft geresulteerd in dit deze mooie samenwerking en dit waardevolle rapport.

Barend Buutfeld, Principal, LOGEX