Hoe DICA-inzichten de resultaten voor een groot aantal klinische aandoeningen verbeteren

Over de samenwerking

Het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) heeft een blauwdruk en methodologie ontwikkeld voor klinische registers en benchmarking tussen zorgaanbieders. DICA faciliteert nationale klinische registers voor >20 medische aandoeningen, in een breed scala van ziekten. DICA werkt samen met artsen, patiënten en verzekeraars om de gezondheidszorg voortdurend te verbeteren door leercycli te bevorderen en de transparantie van de geleverde zorg te vergroten.

De uitdaging

Het eerste register van DICA is gestart in 2009, en is geïnitieerd door een groep GE-chirurgen, onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Zij gingen op zoek naar best practices in de chirurgie van dikkedarmkanker, om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zij wilden duidelijke verbeterpunten in individuele ziekenhuizen identificeren en de onderlinge variatie verminderen. De klinische resultaten konden op deze manier worden gebundeld en gepubliceerd, waardoor een blijvende bijdrage geleverd zou worden aan de wetenschappelijke kennis op het gebied van de chirurgie van colorectale kanker.

Wij wilden duidelijkheid krijgen over de prestaties van individuele ziekenhuizen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg in Nederland verbeteren.

Eric Hans Eddes, Director DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing)

De oplossing

DICA heeft een partnership met MRDM (onderdeel van LOGEX) aangegaan om een robuust benchmarking platform te bouwen. MRDM is gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en distribueren van gegevens en informatie over klinische resultaten, waarbij DICA de methodologie voor zijn rekening neemt.

DICA & MRDM hebben in de afgelopen 10 jaar geleidelijk het benchmarking platform ontwikkeld, met het register voor chirurgische ingrepen bij colorectale kanker als kantelpunt. Dit benchmarking platform laat de prestaties van zorginstellingen ten opzichte van hun collega’s zien op basis van standaard KPI’s die zijn ontwikkeld door medische verenigingen en methodologisch worden ondersteund door DICA.


Het platform bevat momenteel:

>20

Medische aandoeningen

1 miljoen

Geregistreerde patiënten

100

Ziekenhuizen die deelnemen, met >8000 gebruikers

~ 500

Kwaliteits- en resultaatindicatoren


Helderheid in klinische prestaties, met meetbare resultaten

Het benchmarking platform van MRDM is ontworpen om korte verbeteringscycli te ondersteunen, zodat leveranciers en klinische auditraden beschikken over actuele informatie en toegang hebben tot best practices. Geavanceerde filteropties stellen de ziekenhuizen in staat om indicatoren per specifiek patiëntprofiel te benchmarken en zo een maximaal verbeterpotentieel te realiseren. Gegevens kunnen dagelijks worden bijgewerkt. Op verzoek van de deelnemers kunnen hun resultaten veilig worden gedeeld met andere belanghebbenden (patiëntenorganisaties, onderzoek, betalers, enz.)

Klinische uitkomsten

LOGEX, de nummer één in Europa in het aanbieden van technologie voor klinische registraties, brengt helderheid en inzicht in de klinische prestaties van medische professionals.

Door onze samenwerking met DICA, (Dutch Institute of Clinical Auditing) en andere (inter)nationale opdrachtgevers bieden wij onze klanten aandoening-specifieke registratiesets aan. Daarnaast ondersteunen wij ook bij de ontwikkeling van nieuwe uitkomstsets en bieden wij al onze klanten passende servicedesk support.

Meer informatie over onze oplossingen vindt u op: www.mrdm.com

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken

Met behulp van onze oplossingen voor klinische uitkomsten kunnen ziekenhuizen en klinieken:

Aandoening-specifieke data verzamelen en analyseren

Evalueer resultaten voor 40 aandoeningsgroepen, met aandacht voor verbeterpunten.

Benchmarken met collega‘s in binnen- en buitenland

Vergelijk met internationaal gevalideeerde klinische indicatoren.

Trends en patronen herkennen

Filter inzichten op specialisme-, diagnose- en patiëntniveau.

Snelle beslissingen nemen om de uitkomsten te verbeteren

De voortdurend bijgewerkte data laten zien waar u datagedreven actie kunt ondernemen.

Naast wekelijkse updates over de klinische prestaties, publiceert DICA een jaarverslag en jaarlijkse cycli over geregelde externe transparantie. Met het benchmarking platform kunnen de zorgverleners zich nu richten op de mogelijke verbeteringen van de behandelingen en zo concreet actie ondernemen. Condities waarvoor het platform momenteel wordt gebruikt zijn oncologie, anesthesiologie, diabetes en andere interne geneeskunde, chirurgie (behandeling van obesitas, borstimplantaten, kinderchirurgie), beroerte, cataract, en andere.

Sinds de uitrol, heeft DICA het volgende gemeten en geregistreerd:

52% minder sterfte en 29% minder ernstige complicaties na darmkankeroperatie

32 minuten minder tijd tussen diagnose en behandeling (de door-to-groin-tijd is teruggebracht van 87 tot 55 minuten)

De mediane overleving van melanoompatiënten die systemische therapie hebben gekregen, is binnen zes jaar gestegen van 12 naar 22 maanden

Toename van 63% tot 74,5% van borstcontourbehoudende behandelingen bij borstkanker

Radiotherapie vóór een maag-darmkankeroperatie bleek bij 800 patiënten niet nodig. Protocollen zijn dienovereenkomstig veranderd

9% vermindering van de kosten van colorectale kankeroperaties

Wilt u leren van uw collega’s en zo de kwaliteit van de zorg blijven verbeteren?