Hoe LOGEX en ValueCare vakgroepen en afdelingen Ziekenhuis Rivierenland ondersteunden om budgetten beter te managen

Over de klant

Ziekenhuis Rivierenland (ZRT) is een regionaal ziekenhuis met katholieke en protestantse wortels dat in 1982 is ontstaan uit de fusie van 4 kleine ziekenhuizen.​

ZRT voelt een sterke verbondenheid met de regio en heeft haar strategie en contract-afspraken met verzekeraars hier slim op afgestemd door te sturen op de juiste zorg op de juiste plek en passende zorg. ​

LOGEX ondersteunt het ziekenhuis en MSB om deze strategie zo goed mogelijk uit te voeren door middel van volledige registratie en het geïntegreerd aanbieden van stuurinformatie voor vakgroep én afdeling.

De uitdaging

Tot en met 2020 lukte het onvoldoende de ingezette strategie, waar verschillende type afspraken met verzekeraars voor gelden, ​ook effectief uitgevoerd te krijgen binnen de organisatie.​

De betrokkenen konden geen directe inzage krijgen in de benodigde gegevens om actief te sturen en deze waren niet met elkaar verbonden waardoor het altijd zoeken was naar het volledige plaatje. ​

Vakgroepen stuurden niet altijd op hetzelfde resultaat wat contractueel was vastgelegd wat leidde tot ingewikkelde situaties.

De oplossing   

Met de inzet van LOGEX en ValueCare werd een systeem opgezet om minder tijd kwijt te ​zijn aan registratie, data aanlevering en het handmatig opbouwen van stuurinformatie zoals begrotingen en prognoses. ​

De betrokkenen hebben nu meer tijd en inzicht om de ingezette strategie slim uit te voeren.

Vakgroepen en afdelingen krijgen de laatste inzichten via online dashboards en sturen op hetzelfde plan, door dezelfde inzichten en prognoses: Automatisch en data-gedreven.

Door toepassing van LOGEX en ValueCare zijn alle gegevens in één systeem beschikbaar voor vakgroepen en afdelingen, zijn ze onderling verbonden én tot in detail inzichtelijk. Alle betrokkenen krijgen direct inzage, waardoor het makkelijker wordt om budgetten te managen.

Bas ten Dam, Manager Finance & Control, ​
In- en Verkoop, Ziekenhuis Rivierenland

Onze impact

  • Data wordt automatisch ontsloten, gecontroleerd én aangevuld op registratie achterstanden en online beschikbaar gemaakt ​(ValueCare Daily Auditing)
  • Vakgroepen en afdelingen stellen een gezamenlijke productie-, formatie- en financiële begroting op (LOGEX Begrotingsmodel)​
  • Maandelijks krijgen gebruikers op een centrale locatie inzicht in prognose van de omzet, kosten en verwachte (medisch specialisten) capaciteit​ (LOGEX en ValueCare)​
  • Hiermee kunnen vakgroepen en afdelingen patiëntenzorg monitoren en zo goed mogelijk invulling geven aan de afspraken met zorgverzekeraars​

Wilt u het proces van registratie, data aanlevering, begrotingen en prognoses in uw ziekenhuis verbeteren?