Hoe de LOGEX Besturingsmodel het begrotingsproces bij Adelante efficiënt en effectief maakt

Over de samenwerking

Adelante is een zorggroep voor revalidatie, speciaal onderwijs en audiologie. Het revalidatiecentrum betekent al ruim 50 jaar veel voor revalidatiegeneeskunde in Nederland en vooral voor de Limburgse revalidatie patiënten. Met focus op onderzoek en innovatie is Adelante een vooruitstrevende zorginstelling, en toegankelijk voor iedereen die het nodig heeft. Adelante maakt net als een groot aantal andere revalidatie instellingen gebruik van de LOGEX kostprijs analyse ten behoeve van de NZa.

Adelante koos voor LOGEX om in het begrotingsproces beter grip te krijgen op de balans tussen opbrengsten en kosten. Zij waren al gebruikers van het Kostprijsmodel en hebben nu ook het LOGEX Begrotingsmodel aan gekoppeld om nog meer inzicht te krijgen in hun financieel proces.

De uitdaging

Voordat zij met het LOGEX Financieel Besturingsmodel aan de slag ging, werkte Adelante – zoals vele andere organisaties dat ook doen – met verschillende losse spreadsheets. Dat betekent niet alleen een groot risico dat men met de verkeerde data (of versie) werkt, maar het maakt het krijgen van een totaalbeeld vele malen moeilijker. Daarnaast was het lastig om alle losse bestanden samen te voegen tot een totaalbeeld. Het begrotingsproces nam hierdoor veel tijd in beslag en het management kreeg vaak pas laat in het proces inzicht hoe ze ervoor stonden.

Robert Hooghiemstra, Directeur Advies, Beleid en Control bij Adelante wilde dit proces graag stroomlijnen, zodat het management beter op de hoogte kon blijven van de financiële situatie gedurende het begrotingsprocessen en zorgvuldig kon begroten.

Het uitbannen van spreadsheet fouten, het online beschikbaar hebben van een tussenstand en snel kunnen aanpassen van begrotingsparameters vind ik een groot voordeel van het LOGEX Financieel Begrotingsmodel.

Robert Hooghiemstra, Directeur Advies, Beleid en Control (Adelante)

De oplossing

Het LOGEX Financieel Besturingsmodel bestaat uit verschillende onderdelen zoals Kostprijsmodel, Begrotingsmodel en Forecastmodel. Het model stelt instaat om de productie, capaciteit en financiën voor de totale organisatie beter te beheersen, wat leidt tot betere financiële prestaties mét de cijfers om het te onderbouwen.

Met het kostprijs- en begrotingsmodel kan Adelante eenvoudig en efficiënt data verzamelen. Omdat de twee modellen direct met elkaar in verbinding staan hoeft men data niet dubbel in te vullen of apart aan te leveren.

Het resultaat is onmiskenbaar: de begroting van Adelante kan tegenwoordig in bijna de helft van de tijd worden afgerond.

Daarnaast zijn managers een stuk meer betrokken bij het opstellen van de begroting omdat ze op ieder moment – real-time – inzicht hebben in de belangrijkste data.

Financieel besturingsmodel

Ons Financieel Besturingsmodel stelt u in staat om productie, capaciteit en financiën voor de totale organisatie te beheersen, wat leidt tot betere financiële prestaties mét de cijfers om het te onderbouwen.

We bestrijken het volledige spectrum van operationele en financiële processen; van het berekenen van kostprijzen, het opstellen van de begroting tot het monitoren en slim forecasten van financiële stromen binnen het ziekenhuis om daarmee beter inzicht te krijgen in de prognose van productie, benodigde capaciteit en financiën.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken
  • Kostprijsmodel
  • Begrotingsmodel
  • Forecastmodel

Ons ‘activity-based’ Kostprijsmodel ondersteunt u bij het:

Berekenen, toepassen en optimaliseren van kostprijzen

Maak kostprijsberekeningen die gemakkelijk te begrijpen, toe te passen en te optimaliseren zijn

Nauwkeurig alloceren van mensen en middelen

Leg de juiste relatie tussen mensen, middelen en kosten en patiënten, zorgactiviteiten en zorgtrajecten.

Benchmarken en verbeteren

Vergelijk uw kosten met een nationale en internationale peergroup van vergelijkbare instellingen om verbeterpotentieel te identificeren.

Voldoen aan normen

Lever kostprijzen automatisch en conform landelijke richtlijnen aan bij de nationale instanties.

Dankzij ons ‘activity-based’ Begrotingsmodel kunt u:

Begrotingen opstellen en benchmarken

Koppel productie, capaciteit en financiën naadloos aan elkaar in één budget.

Anticiperen en inspelen op de toekomstige vraag.

Zorg dat mensen en middelen afgestemd zijn op de toekomstige zorgvraag.

Inzoomen op verbeterpunten

Stel vast welke invloed portfoliokeuzes hebben op de organisatie en identificeer verbeterpunten.

Betrek medisch specialisten en managers bij de begroting

De bottom-up begrotingsfunctionaliteit stimuleert de samenwerking met niet-financiële stakeholders.

Met behulp van ons Forecastmodel kunt u:

Ontwikkelingen in productie, capaciteit, kosten en omzet monitoren en forecasten

Blijf vrijwel realtime op de hoogte van de verwachte en gerealiseerde volumes, omzet en kosten.

Risico’s in uw contracten met zorgverzekeraars tijdig signaleren

Automatiseer berekeningen van ’Value-at-Risk” in uw contracten.

De mogelijkheden van machine learning-algoritmes ten volle benutten

Maak betrouwbare, goed toegankelijke prognoses op basis van machine learning-algoritmes.

Moeiteloos up to date en inzichtelijke rapportages opstellen

Ondersteun de mensen in uw organisatie met heldere rapportages over hun operationele en financiële prestaties.

Bij LOGEX begrijpen we dat grip op uw data en prestaties voldoening geeft.

Met onze modellen krijgt u helderheid en controle over uw operationele en financiële prestaties. Het wordt makkelijker dan ooit om kosten inzichtelijk te maken en processen te optimaliseren.

Impact gecreëerd met het LOGEX Begrotingsmodel

  • Een verbetering van 4 op schaal van 5 wat betreft het inzicht in data
  • Het maakt een groot aantal spreadsheets (met risico op fouten) overbodig
  • Vlotte doorrekening van de capaciteitsplanning
  • Actuele begrotingsinformatie is altijd toegankelijk voor alle betrokkenen
  • Geen onduidelijkheid meer over versies
  • Snel en simpel kunnen werken met en schakelen tussen scenario’s
  • Altijd aansluiting tussen FTE’s/medewerkers en financiële begroting

Wilt u ook uw kosten inzichtelijk maken en uw financiële processen optimaliseren?