Hoe onze COVID-19 nationale financiële impactanalyse bijdraagt tot de financiële zekerheid van ziekenhuizen

Over de samenwerking

LOGEX werkte namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) nauw samen met 20 vrijwillige ziekenhuizen om de financiële impact en potentiële risico’s te testen van een nationale COVID-19-compensatieovereenkomst die tot doel had ziekenhuizen financiële zekerheid te bieden tijdens de landelijke COVID-19-uitbraak.

De uitdaging

In juli 2020 bereikten de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) na uitvoerige onderhandelingen een baanbrekend akkoord om de financiële zekerheid van ziekenhuizen te garanderen tijdens de landelijke COVID-19-uitbraak. Om voldoende capaciteit voor COVID-19-zorg te garanderen, stelden ziekenhuizen reguliere behandelingen uit, wat een aanzienlijke impact had op hun inkomsten. Bovendien konden ziekenhuizen dankzij de nationale overeenkomst hun vaste kosten dekken, met als doel financiële stabiliteit in het zorgstelsel te creëren. De compensatie werd echter toegepast via generieke parameters, terwijl de gevolgen van COVID-19 de ziekenhuizen niet in gelijke mate troffen. In deze ongekende situatie met veel onzekerheden, benaderde de NVZ LOGEX voor ondersteuning bij het uitvoeren van een diepgaande financiële ‘stresstest’ met behulp van een financiële P&L prognose onder 20 van haar aangesloten ziekenhuizen in het hele land.

Het was van vitaal belang de financiële impact van de COVID-19-compensatieregeling en de mogelijke gevoeligheden of risico’s ervan te testen en te begrijpen om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over een regeling die de Nederlandse ziekenhuizen financiële zekerheid moet bieden.

De oplossing

Gebruikmakend van de inzichten en ervaring van zijn Financial Solutions-portfolio werkte LOGEX nauw samen met 20 individuele ziekenhuizen om een gedetailleerde P&L Forecast te ontwikkelen voor de rest van 2020, inclusief de verwachte effecten van het nationale akkoord en diverse gevoeligheidsanalyses. 

LOGEX’ diepgaande kennis van het financieel beheer van ziekenhuizen hielp de ziekenhuizen en de NVZ een beter inzicht te krijgen in de gevoeligheden en potentiële risico’s of kansen van de compensatieregeling op een niveau dat anders niet mogelijk zou zijn geweest binnen het zeer beperkte tijdsbestek. Bovendien stelde de samenwerking met LOGEX de NVZ in staat zich meer te richten op het managen van de toch al uitdagende onderhandelingen, ondersteund door duidelijke en gekwantificeerde inzichten. 

Financieel besturingsmodel

Ons Financieel Besturingsmodel stelt u in staat om productie, capaciteit en financiën voor de totale organisatie te beheersen, wat leidt tot betere financiële prestaties mét de cijfers om het te onderbouwen.

We bestrijken het volledige spectrum van operationele en financiële processen; van het berekenen van kostprijzen, het opstellen van de begroting tot het monitoren en slim forecasten van financiële stromen binnen het ziekenhuis om daarmee beter inzicht te krijgen in de prognose van productie, benodigde capaciteit en financiën.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken
  • Kostprijsmodel
  • Begrotingsmodel
  • Forecastmodel

Ons ‘activity-based’ Kostprijsmodel ondersteunt u bij het:

Berekenen, toepassen en optimaliseren van kostprijzen

Maak kostprijsberekeningen die gemakkelijk te begrijpen, toe te passen en te optimaliseren zijn

Nauwkeurig alloceren van mensen en middelen

Leg de juiste relatie tussen mensen, middelen en kosten en patiënten, zorgactiviteiten en zorgtrajecten.

Benchmarken en verbeteren

Vergelijk uw kosten met een nationale en internationale peergroup van vergelijkbare instellingen om verbeterpotentieel te identificeren.

Voldoen aan normen

Lever kostprijzen automatisch en conform landelijke richtlijnen aan bij de nationale instanties.

Dankzij ons ‘activity-based’ Begrotingsmodel kunt u:

Begrotingen opstellen en benchmarken

Koppel productie, capaciteit en financiën naadloos aan elkaar in één budget.

Anticiperen en inspelen op de toekomstige vraag.

Zorg dat mensen en middelen afgestemd zijn op de toekomstige zorgvraag.

Inzoomen op verbeterpunten

Stel vast welke invloed portfoliokeuzes hebben op de organisatie en identificeer verbeterpunten.

Betrek medisch specialisten en managers bij de begroting

De bottom-up begrotingsfunctionaliteit stimuleert de samenwerking met niet-financiële stakeholders.

Met behulp van ons Forecastmodel kunt u:

Ontwikkelingen in productie, capaciteit, kosten en omzet monitoren en forecasten

Blijf vrijwel realtime op de hoogte van de verwachte en gerealiseerde volumes, omzet en kosten.

Risico’s in uw contracten met zorgverzekeraars tijdig signaleren

Automatiseer berekeningen van ’Value-at-Risk” in uw contracten.

De mogelijkheden van machine learning-algoritmes ten volle benutten

Maak betrouwbare, goed toegankelijke prognoses op basis van machine learning-algoritmes.

Moeiteloos up to date en inzichtelijke rapportages opstellen

Ondersteun de mensen in uw organisatie met heldere rapportages over hun operationele en financiële prestaties.

LOGEX’ Financial Solutions-team was in staat om: 

  • Een gedetailleerde financiële prognose te ontwikkelen in een zeer uitdagend jaar 
  • Te helpen bij het analyseren, identificeren en kwantificeren van variabele elementen in de kostenbasis van het ziekenhuis 
  • Te helpen bij het beoordelen en standaardiseren van de kostenbasis van elk ziekenhuis voor een vergelijking tussen 20 ziekenhuizen 
  • Bevindingen te consolideren in een managementrapportage aan het NVZ-bestuur met (geanonimiseerde) resultaten van de analyse 

De steun van LOGEX bij de uitvoering van de financiële stresstest (Elandproef) heeft aanzienlijk bijgedragen aan de concretisering van de besprekingen tussen de NVZ en ZN. Zonder een solide analyse als basis zouden deze besprekingen veel moeizamer zijn verlopen.

Wilt u meer weten over het meten en verbeteren van de financiële prestaties van uw organisatie?