Hoe de LOGEX Besturingsmodel het budgetteringsproces bij het Erasmus MC verbetert

Over de samenwerking

LOGEX heeft het Financieel Besturingsmodel bij het grootste ziekenhuis van Nederland – Erasmus MC – geïmplementeerd. Een jaar later ziet het Erasmus MC al de voordelen van onze geïntegreerde oplossing.

De uitdaging

Het kostensysteem van het Erasmus MC was toe aan een upgrade, omdat het systeem niet meer voldeed aan de eisen van de organisatie. De oudere versie werd centraal onderhouden, waardoor het risico bestond dat men afhankelijk was van de kennis van specifieke mensen binnen de organisatie als enige aanspreekpunt. De afdelingsmanagers en clinici hadden geen toegang tot het systeem, en het was een grote uitdaging om de kostenopbouw en resultaten uit te leggen. Het gevolg was dat de eenheidskosten alleen aan de regelgever werden geleverd en niet in de praktijk werden toegepast, en dat de waarde van de informatie niet kon worden gebruikt in het budgetterings- en prognoseproces binnen het Erasmus MC. Bovendien leidden de contracteringsgesprekken met de betalers tot een veranderend zorgportfolio dat zij moesten doorrekenen in de budgetten per specialisme en afdeling.

Wij wilden de toekomstige budgetten per specialisme en afdeling objectief aanpassen, gezien de veranderingen in de contracten met de betalers en onze portefeuille.

Mieke Moller – Manager Business Control – Erasmus MC in Rotterdam

De oplossing

In 2019 hielp LOGEX het Erasmus MC soepel te upgraden naar het Kostprijsmodel, waardoor er meer vertrouwen ontstond in de output. Tegelijkertijd heeft het Erasmus MC het proces gedecentraliseerd en hun afdelingscontrollers sterk betrokken. De oplossing verbeterde ook aanzienlijk de betrokkenheid van de clinici. Bovendien gaf de sterke basis die in één jaar was gelegd hen het vertrouwen om de eenheidskosten onmiddellijk toe te passen in het budgetteringsproces voor 2021.

Later, in 2020, integreerde het Erasmus MC de output van het Kostprijsmodel volledig in hun budgetteringsproces, waarbij de op activiteiten gebaseerde budgetteringsprincipes van de LOGEX Begrotingsmodel werden toegepast. Rekening houdend met wijzigingen in de portefeuille en de contracten met de betalers, hielp de oplossing het Erasmus MC bij het objectief vaststellen van hun budget voor 2021 en bij het voeren van veel betere data-gedreven discussies met meer dan 40 controllers van alle afdelingen over hun kostenstructuur. Daarnaast hielp de sterke basis voor kostprijsberekening en de acceptatie hen om dit succesvol en soepel in te bedden in het budgetteringsproces.

De komende jaren zal het Erasmus MC het LOGEX Forecastmodel implementeren om hun op activiteiten gebaseerde begroting te monitoren en te vergelijken met hun actuals, waardoor zij discussies kunnen aangaan en aanpassingen kunnen doorvoeren tijdens het jaar in plaats van achteraf.

Financieel besturingsmodel

Ons Financieel Besturingsmodel stelt u in staat om productie, capaciteit en financiën voor de totale organisatie te beheersen, wat leidt tot betere financiële prestaties mét de cijfers om het te onderbouwen.

We bestrijken het volledige spectrum van operationele en financiële processen; van het berekenen van kostprijzen, het opstellen van de begroting tot het monitoren en slim forecasten van financiële stromen binnen het ziekenhuis om daarmee beter inzicht te krijgen in de prognose van productie, benodigde capaciteit en financiën.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken
  • Kostprijsmodel
  • Begrotingsmodel
  • Forecastmodel

Ons ‘activity-based’ Kostprijsmodel ondersteunt u bij het:

Berekenen, toepassen en optimaliseren van kostprijzen

Maak kostprijsberekeningen die gemakkelijk te begrijpen, toe te passen en te optimaliseren zijn

Nauwkeurig alloceren van mensen en middelen

Leg de juiste relatie tussen mensen, middelen en kosten en patiënten, zorgactiviteiten en zorgtrajecten.

Benchmarken en verbeteren

Vergelijk uw kosten met een nationale en internationale peergroup van vergelijkbare instellingen om verbeterpotentieel te identificeren.

Voldoen aan normen

Lever kostprijzen automatisch en conform landelijke richtlijnen aan bij de nationale instanties.

Dankzij ons ‘activity-based’ Begrotingsmodel kunt u:

Begrotingen opstellen en benchmarken

Koppel productie, capaciteit en financiën naadloos aan elkaar in één budget.

Anticiperen en inspelen op de toekomstige vraag.

Zorg dat mensen en middelen afgestemd zijn op de toekomstige zorgvraag.

Inzoomen op verbeterpunten

Stel vast welke invloed portfoliokeuzes hebben op de organisatie en identificeer verbeterpunten.

Betrek medisch specialisten en managers bij de begroting

De bottom-up begrotingsfunctionaliteit stimuleert de samenwerking met niet-financiële stakeholders.

Met behulp van ons Forecastmodel kunt u:

Ontwikkelingen in productie, capaciteit, kosten en omzet monitoren en forecasten

Blijf vrijwel realtime op de hoogte van de verwachte en gerealiseerde volumes, omzet en kosten.

Risico’s in uw contracten met zorgverzekeraars tijdig signaleren

Automatiseer berekeningen van ’Value-at-Risk” in uw contracten.

De mogelijkheden van machine learning-algoritmes ten volle benutten

Maak betrouwbare, goed toegankelijke prognoses op basis van machine learning-algoritmes.

Moeiteloos up to date en inzichtelijke rapportages opstellen

Ondersteun de mensen in uw organisatie met heldere rapportages over hun operationele en financiële prestaties.

Impact gecreëerd met het LOGEX Financieel besturingsmodel

  • Efficiënter en gemakkelijk bij te houden kosten-update door de mogelijkheid van het opstellen van regels.
  • De oplossing voor kostenberekening is gedecentraliseerd, dus kan door meerdere leden worden onderhouden.
  • Ondersteuning voor berekende eenheidskosten en benchmarks met management en clinici.
  • Extra add-on mogelijkheden: Begrotings- en Forecastmodel

De kennis en praktische aanpak van LOGEX hielp om dit project tot een succes te maken. Wij zijn super blij met onze overstap naar LOGEX.

Mieke Moller – Manager Business Control – Erasmus MC, Rotterdam

Wilt u inzicht krijgen in de financiële prestaties van de afdelingen binnen uw organisatie?