LOGEX berekent impact op productie, capaciteit en kosten voor OLVG na sluiting MC Slotervaart

Over de samenwerking

OLVG is hét stadsziekenhuis van Groot-Amsterdam. Met hoofdlocaties in Oost en West. OLVG bekleedt al meer dan anderhalve eeuw een centrale rol voor de gezondheidszorg in de stad. Het speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de zorg en draagt bij aan een gezonder leven in de stedelijke omgeving van Amsterdam.

LOGEX en OLVG werken al meer dan 10 jaar samen. LOGEX was een belangrijk partner toen OLGV in 2015 inzichten nodig had om kritische besluiten te nemen tijdens de fusie met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

De uitdaging

In 2018 is besloten MC Slotervaart, een ander stadsziekenhuis in Amsterdam, te sluiten. Tijdens dit proces werd OLVG gevraagd of zij een groot gedeelte van de zorg zou kunnen continueren. Op dat moment heeft OLVG LOGEX ingeschakeld om een beeld te krijgen bij de impact op capaciteit, opbrengen en kosten van het OLVG.

We wilden een beeld te krijgen op capaciteit, opbrengen en kosten van het OLVG, na een overname van een andere ziekenhuis.

Eva de Bres, Manager of Strategic Sales
Formerly Finance and Control Manager, OLVG

De oplossing

Tijdens de zeer intensieve aanloop naar de sluiting van MC Slotervaart nam LOGEX meerdere scenario’s door met het OLVG team om de mogelijke impact zorgvuldig te bepalen. Aangezien het niet zeker is of patiënten naar het ziekenhuis zouden komen en welke zorg zou verdampen waren deze scenario’s essentieel.

De activity-based managementmethode van LOGEX gaf OLGV de duidelijkheid die het nodig had om de aanvullende middelen voor elke afdeling, zoals het aantal artsen, verplegend en ander personeel, te kunnen kwantificeren. Dit heeft mede bepaald hoeveel mensen OLVG kon overnemen van het MC Slotervaart. Logex heeft hiermee bijgedragen om continuering van zorg in de regio Amsterdam te waarborgen.

Door accurate en betrouwbare informatie te verstrekken stelde LOGEX OLVG in staat om data-gedreven beslissingen te nemen die leidden tot de gedeeltelijke continuering van de zorg van MC Slotervaart, inclusief complexe beslissingen over investeringen, prijzen en vereiste garanties. Gesteund door inzichten uit Logex Financial solutions heeft OLVG in korte tijd meerdere onderhandelingen gevoerd met verzekeraars, toezichthouders en de gemeente Amsterdam.

Financieel besturingsmodel

Ons Financieel Besturingsmodel stelt u in staat om productie, capaciteit en financiën voor de totale organisatie te beheersen, wat leidt tot betere financiële prestaties mét de cijfers om het te onderbouwen.

We bestrijken het volledige spectrum van operationele en financiële processen; van het berekenen van kostprijzen, het opstellen van de begroting tot het monitoren en slim forecasten van financiële stromen binnen het ziekenhuis om daarmee beter inzicht te krijgen in de prognose van productie, benodigde capaciteit en financiën.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken
 • Kostprijsmodel
 • Begrotingsmodel
 • Forecastmodel

Ons ‘activity-based’ Kostprijsmodel ondersteunt u bij het:

Berekenen, toepassen en optimaliseren van kostprijzen

Maak kostprijsberekeningen die gemakkelijk te begrijpen, toe te passen en te optimaliseren zijn

Nauwkeurig alloceren van mensen en middelen

Leg de juiste relatie tussen mensen, middelen en kosten en patiënten, zorgactiviteiten en zorgtrajecten.

Benchmarken en verbeteren

Vergelijk uw kosten met een nationale en internationale peergroup van vergelijkbare instellingen om verbeterpotentieel te identificeren.

Voldoen aan normen

Lever kostprijzen automatisch en conform landelijke richtlijnen aan bij de nationale instanties.

Dankzij ons ‘activity-based’ Begrotingsmodel kunt u:

Begrotingen opstellen en benchmarken

Koppel productie, capaciteit en financiën naadloos aan elkaar in één budget.

Anticiperen en inspelen op de toekomstige vraag.

Zorg dat mensen en middelen afgestemd zijn op de toekomstige zorgvraag.

Inzoomen op verbeterpunten

Stel vast welke invloed portfoliokeuzes hebben op de organisatie en identificeer verbeterpunten.

Betrek medisch specialisten en managers bij de begroting

De bottom-up begrotingsfunctionaliteit stimuleert de samenwerking met niet-financiële stakeholders.

Met behulp van ons Forecastmodel kunt u:

Ontwikkelingen in productie, capaciteit, kosten en omzet monitoren en forecasten

Blijf vrijwel realtime op de hoogte van de verwachte en gerealiseerde volumes, omzet en kosten.

Risico’s in uw contracten met zorgverzekeraars tijdig signaleren

Automatiseer berekeningen van ’Value-at-Risk” in uw contracten.

De mogelijkheden van machine learning-algoritmes ten volle benutten

Maak betrouwbare, goed toegankelijke prognoses op basis van machine learning-algoritmes.

Moeiteloos up to date en inzichtelijke rapportages opstellen

Ondersteun de mensen in uw organisatie met heldere rapportages over hun operationele en financiële prestaties.

Met de inzichten die voortkwamen uit LOGEX Financial oplossingen kon OLVG:

 • De benodigde extra middelen kwantificeren en vastleggen in een aangepast budget
 • Extra zorg op basis van patiëntkenmerken met behulp van ons Forecastmodel bewaken
 • Uitkomsten meten tegen doelen en plannen in het gehele ziekenhuis vanaf het niveau van de raad van bestuur tot op afdelingsniveau, met behulp van ons Begrotingsmodel
 • Maatregelen identificeren en implementeren voor specifieke efficiëntieverbeteringen

LOGEX Financial Solutions leverde de benodigde informatie en scenario’s die nodig was voor ons managementteam en medische staf om met veel vertrouwen belangrijke strategische en operationele beslissingen te kunnen nemen.

Jeroen van Roon, Chief Financial Officer, OLVG

Wilt u ook uw kosten inzichtelijk maken en uw financiële processen optimaliseren?

  Demo aanvragen

  Vul het formulier in en laat ons weten in welk(e) domein(en) u bent geïnteresseerd. Wij nemen zo snel mogelijk contact op om een demo te plannen.