Financieel

Het beheersen van kosten en stroomlijnen van bedrijfsvoering kan eenvoudiger en effectiever.

Bij LOGEX begrijpen we dat grip op uw data en prestaties voldoening geeft.

Met onze modellen krijgt u helderheid en controle over uw operationele en financiële prestaties. Het wordt makkelijker dan ooit om kosten inzichtelijk te maken en processen te optimaliseren.

Het begint allemaal met activity-based costing, maar wij gaan verder dan dat.

Onze innovatieve activity-based benadering geeft u helder inzicht in elk aspect van uw organisatie. Dit leidt tot data-gedreven beslissingen met impact die u kunt meten.

Wij ondersteunen onze klanten op drie cruciale gebieden:

Financieel besturingsmodel

Ons Financieel Besturingsmodel stelt u in staat om productie, capaciteit en financiën voor de totale organisatie te beheersen, wat leidt tot betere financiële prestaties mét de cijfers om het te onderbouwen.

We bestrijken het volledige spectrum van operationele en financiële processen; van het berekenen van kostprijzen, het opstellen van de begroting tot het monitoren en slim forecasten van financiële stromen binnen het ziekenhuis om daarmee beter inzicht te krijgen in de prognose van productie, benodigde capaciteit en financiën.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken
  • Kostprijsmodel
  • Begrotingsmodel
  • Forecastmodel

Ons ‘activity-based’ Kostprijsmodel ondersteunt u bij het:

Berekenen, toepassen en optimaliseren van kostprijzen

Maak kostprijsberekeningen die gemakkelijk te begrijpen, toe te passen en te optimaliseren zijn

Nauwkeurig alloceren van mensen en middelen

Leg de juiste relatie tussen mensen, middelen en kosten en patiënten, zorgactiviteiten en zorgtrajecten.

Benchmarken en verbeteren

Vergelijk uw kosten met een nationale en internationale peergroup van vergelijkbare instellingen om verbeterpotentieel te identificeren.

Voldoen aan normen

Lever kostprijzen automatisch en conform landelijke richtlijnen aan bij de nationale instanties.

Dankzij ons ‘activity-based’ Begrotingsmodel kunt u:

Begrotingen opstellen en benchmarken

Koppel productie, capaciteit en financiën naadloos aan elkaar in één budget.

Anticiperen en inspelen op de toekomstige vraag.

Zorg dat mensen en middelen afgestemd zijn op de toekomstige zorgvraag.

Inzoomen op verbeterpunten

Stel vast welke invloed portfoliokeuzes hebben op de organisatie en identificeer verbeterpunten.

Betrek medisch specialisten en managers bij de begroting

De bottom-up begrotingsfunctionaliteit stimuleert de samenwerking met niet-financiële stakeholders.

Met behulp van ons Forecastmodel kunt u:

Ontwikkelingen in productie, capaciteit, kosten en omzet monitoren en forecasten

Blijf vrijwel realtime op de hoogte van de verwachte en gerealiseerde volumes, omzet en kosten.

Risico’s in uw contracten met zorgverzekeraars tijdig signaleren

Automatiseer berekeningen van ’Value-at-Risk” in uw contracten.

De mogelijkheden van machine learning-algoritmes ten volle benutten

Maak betrouwbare, goed toegankelijke prognoses op basis van machine learning-algoritmes.

Moeiteloos up to date en inzichtelijke rapportages opstellen

Ondersteun de mensen in uw organisatie met heldere rapportages over hun operationele en financiële prestaties.

Capaciteitsmodel

Betere zorg begint op de werkvloer, bij de interactie tussen medisch specialist en patiënt. Het Capaciteitsmodel geeft medisch specialisten sturingsinformatie over de omvang van de patientenzorg en inzicht in de benodigde capaciteit.

Naast actuele en relevante sturingsinformatie is het Capaciteitsmodel onder andere te gebruiken bij uitbreidingsvraagstukken door VMSD’s (Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband) en UMC’s (universitair medische centra) en voor de verdeling van het honorarium bij MSB’s (Medisch Specialistisch Bedrijf).

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken
  • Benchmarkanalyse
  • Capaciteitsbegroting
  • Maandelijkse Monitor

Met behulp van onze benchmarkanalyse kunt u:

Objectiveren en benchmarken

Analyseer hoe ziekenhuizen, afdelingen en medische specialisten presteren in vergelijking met hun peers.

Optimaliseren van efficiency

Vind mogelijkheden om de poliklinische, diagnostische en klinische efficiency verder te verbeteren.

Vergelijken binnen ruim 30 specialismen

Spiegel uzelf met vakgenoten binnen uw specialisme. Beschikbaar voor alle snijdende, beschouwende en ondersteunende specialismen.

Het verkrijgen van inzicht voor alle medisch specialisten

Krijg, net als >90% van de Nederlandse Ziekenhuizen, een beter inzicht in uw prestaties. Zowel voor vrij beroep (MSB), loondienst (VMSD) als de UMC’s.

Capaciteitsbegroting ondersteunt bij:

Starten op basis van de begroting van het ziekenhuis

Vertaal uw portfoliokeuzes naar de verwachte patiëntenzorg.

Objectiveren en benchmarken vooraf

Vertaal vooraf de te leveren zorg naar de benodigde capaciteit van mensen en middelen.

Bevorderen gelijkgerichtheid op alle niveaus

Werk met een model van capaciteitsbegroting dat gelijkgerichtheid tussen medisch specialisten, ziekenhuis en zorgverzekeraar bevordert.

Dankzij de Maandelijkse Monitor kunt u:

Sturen op actuele ontwikkelingen

Verkrijg maandelijks inzicht in geleverde en te verwachte patiëntenzorg en capaciteit medisch specialisten ten opzichte van begroting.

Monitoren via zowel samenvattende rapportages als verdiepende tooling

Ontvang een maandelijkse managementsamenvatting in rapportvorm en detailinzicht via onze online tooling.

Integreren met het Forecastmodel van het ziekenhuis

Koppel geleverde patiëntenzorg aan begroting en productieniveau ziekenhuis (Forecastmodel).

Juiste zorg op de Juiste Plek

Verbeter de zorg door de juiste behandelingen op de juiste plek aan te bieden. Wij helpen u de eerste stap te zetten, te beginnen met een data-gedreven beoordeling van de behandelkeuzes en zorgprocessen.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken

Onze modellen voor de Juiste Zorg Op de Juiste Plek geven u de middelen om:

Verschillen tussen medisch specialisten en zorgaanbieders te verminderen

Traceer ongewenste variatie in behandelkeuzes en zorgprocessen.

U te verdiepen in data gecorrigeerd voor patiëntkenmerken en zorgzwaarte

Analyseer resultaten per specialisme en diagnose tot op het laagste niveau gecorrigeerd voor patiëntkenmerken.

De transitie naar waardegedreven contracten met zorgverzekeraars in gang te zetten

Stel objectieve indicatoren vast voor innovatieve waardegedreven contracten met zorgverzekeraars

Hoe werkt het?

We laten u graag zien hoe LOGEX-oplossingen helderheid brengen in uw data. Neem vandaag nog contact met ons op voor een live demo.

Werkelijk grip op uw resultaat. Eerlijke verhalen.

Onze klanten vertellen u graag meer.