Waarde

Optimaliseer de waarde van zorg, door inzicht in zowel uitkomsten als kosten op één plek.

De waardegedreven oplossingen van LOGEX helpen u uw data optimaal te benutten. Ze combineren analyses over uitkomsten en kosten in één geïntegreerd platform.

Met onze dashboards en verbeterprogramma’s  rondom specifieke patiëntgroepen, kunt u zich in detail verdiepen in de uitkomsten én kosten van het gehele behandelpad . Hierbij kunt u zien hoe uw ziekenhuis presteert ten opzichte van de benchmark en vergelijkbare andere ziekenhuizen.

Met al deze informatie op één plek krijgt uw organisatie snel inzicht in hoe u de zorg voor uw patiënt kunt verbeteren, van welke best practices u kunt leren en waar u zelf als inspiratiebron kunt dienen voor andere ziekenhuizen.

Dashboards zetten aan tot verbetering

Onze waardegedreven oplossingen maken inzichten visueel en inspirerend. Dit realiseren we  door gebruik te maken van heldere interfaces en slimme algoritmes die de meest opvallende en belangrijke bevindingen tonen.

Met de online dashboards kunnen medische professionals en management, naast inzicht in verbeterpotentieel, ook gemakkelijk de gerealiseerde impact van verbeterinitiatieven monitoren.

Benchmark en leer van collega‘s over de hele wereld

Deel kennis en best practices tussen ziekenhuizen in uw netwerk, in het hele land en internationaal.

Leer van professionals en zorginstellingen die goed presteren op gebieden waar u verbetering wilt boeken, en laat anderen op hun beurt ook van u leren.

Wij bieden waardegedreven oplossingen aan in twee cruciale domeinen

Waardegedreven zorgprogramma

Binnen het waardegedreven zorgprogramma ondersteunen wij uw (groep van) ziekenhuizen bij het verkrijgen van inzicht in de waarde van zorg rondom specifieke patiëntgroepen. Dit doen wij door middel van dashboards én verbeterprogramma’s waarin wij uitwisseling van best practices tussen zorgprofessionals faciliteren. Zorgprofessionals geven aan dat ze door deze programma’s aanzienlijk sneller tot verbetering kunnen komen dan voorheen.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken

De waardegedreven analyses van LOGEX combineren uw data, waar nodig gecorrigeerd voor patiëntkenmerken, met inzichten van ons benchmarkplatform voor betere uitkomsten én lagere kosten. Onze filosofie is om zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande data en geüniformeerde uitkomstmaten, om de administratieve last te verlagen en de vergelijkbaarheid van uitkomsten zo groot mogelijk te maken. Daarom werken wij nauw samen met bestaande uitkomstenregistraties. Voor de gebieden waar deze nog niet bestaan hebben wij – samen met medisch specialisten – de ‘Textbook Outcome’ methode ontwikkeld. Hierbij worden op intelligente wijze kwaliteitsindicatoren berekend, gebaseerd op bestaande declaratiedata.

Onze waardegedreven analysemodellen geven inzicht in:

Verbeterpotentieel

Ontdek waar uw team het goed doet en waar er ruimte is voor verbetering.

Voortgang van verbeterprojecten

Houd de doelstellingen als team bij zodat u ziet wanneer ervan wordt afgeweken.

Voorkom ongewenste uitkomsten voordat ze plaatsvinden

Word op tijd gewaarschuwd voor ongewenste uitkomsten en veranderingen in de klinische praktijk

Impact op uitkomsten en kosten

Ontdek hoe patiëntkenmerken en zorgprocessen op elkaar inwerken en zo uitkomsten en kosten beïnvloeden

Risicogroepen waar tijdig moet worden ingegrepen

Ontdek patiëntgroepen die risico lopen op slechte uitkomsten of hoge kosten, zodat u proactief kunt ingrijpen

Waardegedreven bekostiging

De LOGEX waardegedreven financieringsmodellen helpen u in de transitie naar uitkomstbekostiging.

chevron_right Toon belangrijkste kenmerken

Aan de hand van deze oplossingen kunt u:

Sturen op waarde van zorg in plaats van op volume

Stem incentives van stakeholders op elkaar af en verleg de focus van volume naar waarde.

Transparantie over behalen van gemaakte contractafspraken

Zorg voor eenvoudigere en constructievere samenwerking tussen verzekeraars en zorgaanbieders.

Trends en patronen vaststellen

Herken patronen die duidelijk aangeven waar uitkomsten kunnen verbeteren en kosten kunnen verminderen.

How does it work?

We laten u graag zien hoe LOGEX-oplossingen helderheid brengen in uw data. Neem vandaag nog contact met ons op voor een live demo.