Svein Tore Opdan er det nye Head of Costing i Norge

I mai tiltrådte Svein Tore Opdan rollen som Head of Costing på LOGEX for det norske markedet.

I sin nye rolle er Svein Tore sykehusenes kontaktperson for LOGEX i Norge. Han er ansvarlig for å hjelpe kundene med å bytte til neste generasjons beregnings- og analyseløsning og for å sikre at funksjonaliteten til løsingen blir best mulig tilpasset sykehusenes behov.

Svein Tore er utdannet sykepleier og har jobbet i ledende stillinger på seksjons- og avdelingsnivå i 15 år. Han har også vært spesialrådgiver i Medisinsk Divisjon hovedsakelig med ressursstyring og har jobbet med KPP de siste tre årene. Med sin bakgrunn i virksomheten er Svein Tore godt kjent med costing fra et brukerperspektiv og hvordan man kan anvende disse dataene til det beste for pasientbehandlingen.

Nå ser han først og fremst frem til å lede arbeidet med å hjelpe norske kunder over til den skybaserte løsningen LOGEX Costing, som skal erstatte eksisterende modeller og gi kundene en felles standardisert modell med god funksjonalitet som vil gi bedre benchmarking, mulighet for enda bedre virksomhetsstyring og også en likere analysefunksjonalitet til det beste for sykehusene.

LOGEX og ICHOM i samarbeid for å utvikle en global benchmarking-plattform for helseeffekt

Vi er stolte over å kunngjøre vårt samarbeid med «International Consortium for Health Outcomes Measurement» (ICHOM), for å utvikle en global benchmarking-plattform for helseeffekt (gjennom vårt datterselskap MRDM). Dette vil utvide vår støtte til kvalitetsregistre internasjonalt, og bidra til å realisere vårt oppdrag å gjøre data om til bedre helsetjenester.

ICHOM har valgt MRDM til å bygge og drive referanseplattformen etter en omfattende evalueringsprosess, blant annet på grunn av vår mer enn 10 års erfaring med benchmarking av helseresultatdata, vår legitimitet når det gjelder personvern og sikkerhet og vår kontinuerlige forpliktelse til å redusere den administrative byrden mens vi utvider resultatmålinger og resultatforbedring.

ICHOM Global Benchmarking Platform vil gi leverandørene muligheten til å følge behandlingsresultatene og benchmarke disse mot andre helsetjenestetilbydere på et internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå, og derved fremme læring og forbedring for alle  og derved oppnå bedre pasientresultater. Plattformen vil være åpen via API-er, slik at leverandører og tredjeparter kan samarbeide om å samle og registrere resultatdata som er validert via plattformen. Leverandører vil også kunne trekke ut data direkte fra ICHOM-plattformen for forskning eller tilleggsanalyse.

Global Benchmarking Platform vil bli lansert for de første sykdomsgruppene i tredje kvartal 2021, sammen med en første gruppe leverandører.

For mer informasjon, se pressemeldingen eller besøk www.mrdm.com/ichom

Ledende europeiske leverandører av analyse av helsedata fra Nederland, Sverige og Finland har gått sammen om å etablere LOGEX-konsernet.

Resultatet er en europeisk markedsleder innen avanserte analyseløsninger for helsesektoren.


Fra september 2020 vil all programvare og tjenester for helseanalyse fra LOGEX, Ivbar og Prodacapo bli levert under navnet LOGEX. Sammenslåingen formaliserer tanken om å operere som ett felles selskap forent av én felles målsetning: å forvandle data til bedre helsetjenester.

Et felles svar på samtidens utfordringer

Ved å forene ekspertise fra europeiske markedsledere innen helseanalyse utvider LOGEX produkttilbudet sitt til å gi innsikt i tre nøkkelområder knyttet til data i helsesektoren: Økonomi, Verdi og Resultater.

Disse innsiktene kan brukes som beslutningsgrunnlag for beslutningstakere som skal iverksette strategiske tiltak – der målet er best mulige resultater til lavest mulig pris. Med utvidet fagkunnskap, ekspertise og geografisk nedslagsfelt kan LOGEX tilby helsepersonell, organisatorer og aktører innen finansiering et unikt grunnlag for læring, samarbeid og sammenligning av data internasjonalt. Nå som helsesektoren står overfor utfordringer vi ikke har sett maken til i moderne tid, kan konsolideringen av LOGEX-konsernet utgjøre en samlet respons på de stadig mer komplekse behovene vi står overfor i kjølvannet av dagens situasjon.

Dette gjør det mulig for LOGEX å levere handlingsrettet innsikt til interessenter på alle nivåer i helsevesenet, i en tid da klarhet er mer nødvendig enn noensinne.

Kundene kan dra nytte av en mer allsidig produktportefølje som innfrir et bredere spekter av behov i arbeidet med å drive frem forbedringer i virksomhetene deres.

Philipp Jan Flach, administrerende direktør i LOGEX Group

Nytt merkenavn, samme funksjonalitet

Selv om både eksisterende og ny programvare heretter kommer til å samles under LOGEX-merkevaren, vil ikke kundene merke noen endringer i hvordan analyseløsningene de bruker i dag, fungerer – og de vil heller ikke oppleve noen endringer i tjenestene de får fra teamene de allerede jobber med.

Alle kontraktsmessige og juridiske forpliktelser fra eksisterende avtaler overføres i praksis til LOGEX. Alle data lagres og vil forbli lagret i henhold til de strengeste sikkerhetsstandardene. LOGEX vil ha hovedkontor i Amsterdam, med mer enn 350 internasjonale eksperter som jobber i ni land i hele Europa.

Om LOGEX  

Som Europas ledende ekspert på helseanalyse forvandler LOGEX data til bedre helsetjenester. Vi tilbyr avanserte analyseløsninger som forvandler data til konkret handlingsrettet innsikt. Denne innsikten kan brukes som kunnskapsgrunnlag for beslutninger som gir best mulig resultat til lavest mulig kostnad.


    Be om Demo

    Vennligst fyll ut kontaktskjeme og velg aktuelle produktkategori.Vi vil kontakte de ved første anledning for å avtale gjennom gang av en produktdemonstrasjon.