Thoma Bravo investerer i LOGEX

Thoma Bravo, et ledende investeringsselskap med fokus på programvareselskaper, investerer i LOGEX for å støtte vår misjon om å analysere og behandle data for bedre helsetjenester i Europa. De eksisterende aksjonærene, selskapets grunnleggere og Summa Equity, vil forbli eiere og vil samarbeide tett med Thoma Bravo og ledergruppen for å støtte LOGEX’ europeiske vekst og ytterligere drive innovasjon innen helseanalyse.

For mer informasjon: Global website

Vi ønsker Zuner velkommen til LOGEX

Vi er veldig glade for å ønske Zuner Ahmed velkommen til LOGEX Norge. Zuner startet i november som senior consultant – data analyst og jobber primært med å utvikle, presentere og lære bort det nye kalkuleringsverktøy LOGEX Costing.

Hei Zuner, velkommen til LOGEX. Fortell litt om bakgrunnen din.

Jeg er utdannet siviløkonom og har tidligere erfaring med data analyse i Biogen. Jeg har jobbet de siste 6 årene i Skatteetaten, med bokettersyn av bedrifter og også med spørringer i etatens datavarehus. De siste halvåret har jeg jobbet i Sikkerhetsstaben til etaten. Der jobbet jeg blant annet med å sette opp deres SharePoint-sider og annet administrativt arbeid.

Hva er din rolle i LOGEX?

Sykehusbransjen er et nytt område for meg, og jeg ser frem til å lære mer om det. Min rolle i LOGEX er å utvikle, presentere og lære bort det nye kalkuleringsverktøy LOGEX Costing, samt validering og analyse av masterdata i systemet.

Hvorfor valgte du LOGEX som din nye arbeidsgiver?

Jeg brenner for å jobbe med noe som er meningsfullt og nyttig for samfunnet. For meg har helsesektoren alltid vært interessant, og å kjempe for å gjøre helsetjenestene bedre er noe som trigger meg og gir meg god samvittighet. «Turning data into better healthcare» passer godt til min profil.

Velkommen vår nye kollega Nora

Vi er veldig glade for å ønske Nora Falla Larsen velkommen til LOGEX Norge. Nora startet i midten av august og jobber primært med revisjoner og undervisning innen Medisinsk Koding i Norge.

Hei Nora, fortell litt om bakgrunnen din

Jeg er utdannet sykepleier og jordmor, med bred klinisk bakgrunn fra spesialist- og primærhelsetjenesten. I 2010 begynte jeg å jobbe administrativt, og har vært rådgiver og forvalter for flere journalsystemer brukt i Norge. I 2016 begynte jeg å jobbe med Medisinsk Koding ved Sykehuset i Østfold, hvor jeg jobbet med kvalitetskontroll og undervisning innen medisinsk koding.  

Hva er mulighetene i din nye rolle?

Etter å ha jobbet mange år lokalt i et sykehus i Norge, er det spennende å få utvide horisonten til å omfatte hele landet. Man får et godt innblikk i hvordan de forskjellige sykehusene jobber, og man får være en del av teamet som er ledende innen fagfeltet. Selv om fagfeltet er kjent for meg, er det alltid nye ting å lære. Jeg ser frem til å jobbe for å nå opp til det høye kvalitets- og kunnskapsnivået som allerede eksisterer i LOGEX.

Hvor ser du hovedutfordringene i norsk helsevesen?

Norsk Helsevesen har mange goder, ved å være et offentlig system som gir helsehjelp til alle som trenger det. Men selv et offentlig selskap som helsevesenet trenger gode data fra sine kunder (aka pasientene) for styring og forvaltning. Her kan vi i LOGEX bidra med kvalitetssikrede data for å bidra med optimalisert styring.

Hvorfor valgte du LOGEX som din nye arbeidsgiver?

Jeg har gjennom mange år i fagfeltet hatt godt kjennskap til selskapet. Mine ambisjoner om å utvikle meg videre og bli bedre gjorde at jeg ikke var i tvil om å takke ja da jeg ble tilbudt stilling hos Logex. Vil du bli best, må du jobbe for de beste!

Svein Tore Opdan er det nye Head of Costing i Norge

I mai tiltrådte Svein Tore Opdan rollen som Head of Costing på LOGEX for det norske markedet.

I sin nye rolle er Svein Tore sykehusenes kontaktperson for LOGEX i Norge. Han er ansvarlig for å hjelpe kundene med å bytte til neste generasjons beregnings- og analyseløsning og for å sikre at funksjonaliteten til løsingen blir best mulig tilpasset sykehusenes behov.

Svein Tore er utdannet sykepleier og har jobbet i ledende stillinger på seksjons- og avdelingsnivå i 15 år. Han har også vært spesialrådgiver i Medisinsk Divisjon hovedsakelig med ressursstyring og har jobbet med KPP de siste tre årene. Med sin bakgrunn i virksomheten er Svein Tore godt kjent med costing fra et brukerperspektiv og hvordan man kan anvende disse dataene til det beste for pasientbehandlingen.

Nå ser han først og fremst frem til å lede arbeidet med å hjelpe norske kunder over til den skybaserte løsningen LOGEX Costing, som skal erstatte eksisterende modeller og gi kundene en felles standardisert modell med god funksjonalitet som vil gi bedre benchmarking, mulighet for enda bedre virksomhetsstyring og også en likere analysefunksjonalitet til det beste for sykehusene.

LOGEX og ICHOM i samarbeid for å utvikle en global benchmarking-plattform for helseeffekt

Vi er stolte over å kunngjøre vårt samarbeid med «International Consortium for Health Outcomes Measurement» (ICHOM), for å utvikle en global benchmarking-plattform for helseeffekt (gjennom vårt datterselskap MRDM). Dette vil utvide vår støtte til kvalitetsregistre internasjonalt, og bidra til å realisere vårt oppdrag å gjøre data om til bedre helsetjenester.

ICHOM har valgt MRDM til å bygge og drive referanseplattformen etter en omfattende evalueringsprosess, blant annet på grunn av vår mer enn 10 års erfaring med benchmarking av helseresultatdata, vår legitimitet når det gjelder personvern og sikkerhet og vår kontinuerlige forpliktelse til å redusere den administrative byrden mens vi utvider resultatmålinger og resultatforbedring.

ICHOM Global Benchmarking Platform vil gi leverandørene muligheten til å følge behandlingsresultatene og benchmarke disse mot andre helsetjenestetilbydere på et internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå, og derved fremme læring og forbedring for alle  og derved oppnå bedre pasientresultater. Plattformen vil være åpen via API-er, slik at leverandører og tredjeparter kan samarbeide om å samle og registrere resultatdata som er validert via plattformen. Leverandører vil også kunne trekke ut data direkte fra ICHOM-plattformen for forskning eller tilleggsanalyse.

Global Benchmarking Platform vil bli lansert for de første sykdomsgruppene i tredje kvartal 2021, sammen med en første gruppe leverandører.

For mer informasjon, se pressemeldingen eller besøk www.mrdm.com/ichom

Ledende europeiske leverandører av analyse av helsedata fra Nederland, Sverige og Finland har gått sammen om å etablere LOGEX-konsernet.

Resultatet er en europeisk markedsleder innen avanserte analyseløsninger for helsesektoren.


Fra september 2020 vil all programvare og tjenester for helseanalyse fra LOGEX, Ivbar og Prodacapo bli levert under navnet LOGEX. Sammenslåingen formaliserer tanken om å operere som ett felles selskap forent av én felles målsetning: å forvandle data til bedre helsetjenester.

Et felles svar på samtidens utfordringer

Ved å forene ekspertise fra europeiske markedsledere innen helseanalyse utvider LOGEX produkttilbudet sitt til å gi innsikt i tre nøkkelområder knyttet til data i helsesektoren: Økonomi, Verdi og Resultater.

Disse innsiktene kan brukes som beslutningsgrunnlag for beslutningstakere som skal iverksette strategiske tiltak – der målet er best mulige resultater til lavest mulig pris. Med utvidet fagkunnskap, ekspertise og geografisk nedslagsfelt kan LOGEX tilby helsepersonell, organisatorer og aktører innen finansiering et unikt grunnlag for læring, samarbeid og sammenligning av data internasjonalt. Nå som helsesektoren står overfor utfordringer vi ikke har sett maken til i moderne tid, kan konsolideringen av LOGEX-konsernet utgjøre en samlet respons på de stadig mer komplekse behovene vi står overfor i kjølvannet av dagens situasjon.

Dette gjør det mulig for LOGEX å levere handlingsrettet innsikt til interessenter på alle nivåer i helsevesenet, i en tid da klarhet er mer nødvendig enn noensinne.

Kundene kan dra nytte av en mer allsidig produktportefølje som innfrir et bredere spekter av behov i arbeidet med å drive frem forbedringer i virksomhetene deres.

Philipp Jan Flach, administrerende direktør i LOGEX Group

Nytt merkenavn, samme funksjonalitet

Selv om både eksisterende og ny programvare heretter kommer til å samles under LOGEX-merkevaren, vil ikke kundene merke noen endringer i hvordan analyseløsningene de bruker i dag, fungerer – og de vil heller ikke oppleve noen endringer i tjenestene de får fra teamene de allerede jobber med.

Alle kontraktsmessige og juridiske forpliktelser fra eksisterende avtaler overføres i praksis til LOGEX. Alle data lagres og vil forbli lagret i henhold til de strengeste sikkerhetsstandardene. LOGEX vil ha hovedkontor i Amsterdam, med mer enn 350 internasjonale eksperter som jobber i ni land i hele Europa.

Om LOGEX  

Som Europas ledende ekspert på helseanalyse forvandler LOGEX data til bedre helsetjenester. Vi tilbyr avanserte analyseløsninger som forvandler data til konkret handlingsrettet innsikt. Denne innsikten kan brukes som kunnskapsgrunnlag for beslutninger som gir best mulig resultat til lavest mulig kostnad.