Nimes kvalitetsseminar

29 november 2022
09:00 - 15:00

Radisson Blu Airport Hotel

Nimes kvalitetsseminar

Innhold:
Kurset/seminaret er beregnet på systemforvaltere og brukere av Nimes som jobber med kvalitetssikring og analyse av medisinske og administrative data som innrapporteres til Norsk Pasientregister. Seminaret vil fokusere på praktisk anvendelse av datagrunnlag, analyse og presentasjon gjennom ulike verktøy. Det vil i tillegg være praktiske eksempler med innlegg fra sykehus.

Agenda: (foreløpig mht innhold)
Mandag 28:
18:00 – 19:00 Registrering for de som skal delta på middag
19:30 – Felles middag, sosialt samvær

Tirsdag 29:
08:30 – 09:00 Registrering og kaffe
09:00 – 15:00 Følgende temaer vil bli berørt:

 • Innholdsvalidering
 • Henvisninger / venteliste
 • Revisjoner, hva hvordan hvorfor
 • Årsdata 2022 – fokus og kontroll
 • Praktiske eksempler, innlegg fra sykehus
 • 2023 – endringer, hva betyr det for oss
  • Konsekvenser/regruppering
  • Nye områder, oppfølging
 • Praktisk bruk av Nimes
  • Råd og tips
  • Ny funksjonalitet

Påmelding og pris:
• Mandag 28 nov, kveld med middag og overnatting. Frokost, lunsj og seminar 29 nov
(Kr 4 100,- mva fritt)
• Kun seminar 29 nov, inkludert lunsj
(Kr 1 900,- mva fritt)

Velkommen!