Kurs og event

Nimes kvalitetsseminar

Kurset/seminaret er beregnet på systemforvaltere og brukere av Nimes som jobber med kvalitetssikring og analyse av medisinske og administrative data som innrapporteres til Norsk Pasientregister. Seminaret vil fokusere på praktisk anvendelse av datagrunnlag, analyse og presentasjon gjennom ulike verktøy. Det vil i tillegg være praktiske eksempler med innlegg fra sykehus.

29 november 2022, 09:00 - 15:00

Radisson Blu Airport Hotel

Grunnutdanning Medisinsk koding

LOGEX AS starter vårsemesteret 2023 en ny og omfattende grunnutdanning i medisinsk koding for kodekontrollere og kodeansvarlige innen somatikk.

14 februar 2023

Thon Hotel Arena, Lillestrøm, Online