Kostnadskontroll og effektivisering trenger ikke være et slit.

Vi i LOGEX mener at det skal være enkelt å få kontroll over hvordan virksomheten din presterer og hvordan kostnadene fordeles.

Derfor har vi designet våre løsninger med fokus på å skape et klart bilde av og kontroll over både økonomien og virksomheten. Med det som grunnlag for beslutningstaking vil det være enklere enn noensinne med kostnadsbesparelser og optimalisering av virksomheten.

Økonomistyring

Løsningene våre for økonomistyring gir organisasjonen full kontroll over volumer, ressurser og økonomiske forhold i alle ledd. Resultatet er en sterkere bunnlinje – og tydelige tall som viser fremgangen.

Vi dekker hele spekteret av økonomiske og operasjonelle prosesser, fra kostnadsberegning og budsjettering til prognoser og anbud.

chevron_right Hoved funksjoner
  • Kostnader
  • Budsjettering
  • Prognoser

Dette kan den aktivitetsbaserte kostnadsmodellen vår hjelpe dere med:

Beregn, juster og optimaliser

Utarbeid kostnadsberegninger for helsepersonell som er enkle å forstå, bruke og optimalisere.

Optimaliser ressursflyten

Optimaliser fordelingen av ressurser og kostnader til pasienter, omsorgstilbud og uforutsette hendelser.

Sammenlign data og finn forbedringsområder

Sammenlign enhetskostnader med nasjonale og internasjonale kolleger for å identifisere forbedringsområder.

Innsyn og rapportering

Innrapporter enhetskostnader automatisk til tilsynsmyndighetene i tråd med gjeldende rapporteringsstandarder.

Dette kan den aktivitetsbaserte budsjettmodellen vår hjelpe dere med:

Utarbeid og sammenlign budsjetter

Knytt sammen volumer, ressurser og økonomi sømløst i et samlet budsjett.

Forutse og innfri fremtidig etterspørsel

Avdekk fremtidige behov og tildel ressurser og arbeidskraft i tråd med kommende etterspørsel etter helsetjenester.

Identifiser forbedringsområder

Finn ut hvordan porteføljevalg påvirker driften, og lokaliser områder som kan få et løft.

Involver leger og ledere i budsjettprosesser

Funksjonalitet for bottom up-budsjettering forenkler samarbeidet med ikke-finansielle aktører.

Dette kan prognosemodellen vår hjelpe dere med:

Forutse og overvåk volumer, inntekter og kostnader

Hold oversikt over forventede kontra realiserte volumer, inntekter og kostnader i tilnærmet sanntid.

Analyser og beregn risiko for finansiering

Utfør risikoberegninger automatisk for alle finansieringskontrakter.

Dra nytte av algoritmer for maskinlæring

Utarbeid og oppdater pålitelige og oversiktlige prognoser basert på effektive algoritmer for maskinlæring.

Enkel og forskriftsmessig rapportering

Innrapporter økonomiske resultater i fullt samsvar med nasjonale forskrifter.

Ønsker du å få en bedre forståelse av hvordan virksomheten din presterer?