Databehandling

Sikring av personsensitive data av høy kvalitet en forutsetning for å skape anvendbar innsikt.

For å ta trygge beslutninger om helsetjenester trenger dere pålitelige data av høy kvalitet. LOGEX Databehandling forenkler og sikrer prosessene med innhenting av helsedata i samsvar med internasjonale standarder (f.eks. LH7 FHIR, SNOMED CT og ICD). Dette sikrer at datagrunnlaget har høyest mulig kvalitet og integritet, samtidig som omfattende mekanismer som ivaretar sikkerheten og personvernet er på plass.

Dette sikrer at dataene deres utgjør et relevant og meningsfylt kunnskapsunderlag når dere skal ta kritiske beslutninger. Helseorganisasjoner i hele Europa bruker LOGEX Databehandling til å samle inn og behandle medisinske data på deres vegne.

Sikre og pålitelige tilkoblingstjenester

LOGEX Databehandling kan brukes til utvinning av data ved hjelp av primærkilder og -systemer (f.eks. Pasientjournalen) der dette er mulig.

Tilkoblingstjenestene våre krypterer og transporterer data sømløst mellom systemene som brukes i helsesektoren, og den sikre og validerte plattformen vår. Vi sørger for at dataene deres jobber for dere – uten å forstyrre måten dere arbeider på. Løsningene våre skaper ikke merarbeid for dere – så dere kan fortsette å jobbe som vanlig.

Datakvalitet

LOGEX Databehandling sikrer at dataene deres er enhetlige, pålitelige og av god kvalitet. Resultatet er at dere får et samlet kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for faktabaserte beslutninger for å levere enda bedre helsetjenester. De avanserte valideringsmotorene våre kvalifiserer dataene i henhold til medisinske og tekniske valideringsregler og AI-teknikker (maskinlæring) som er utarbeidet med hjelp fra spesialister innen medisin og statistikk.

De uavhengige verifiseringsjenestene våre identifiserer avvik og varsler om potensielle feil umiddelbart, og sikrer dermed at dataene er av høy kvalitet.

Datasikkerhet og personvern

LOGEX Databehandling er utviklet med fokus på datasikkerhet og personvern fra bunnen av. Vi har en egen avdeling for informasjonssikkerhet som overvåker sikkerhetsprosessene svært nøye. Dataene deres er fullstendig sikret til enhver tid. Vi har støtte for flere nivåer av brukerautentisering, slik at dere alltid har kontroll over personvernet og mulighetene til innsyn i dataene deres.

Vi opererer fullt ut i samsvar med personvernforordningen og er sertifisert i henhold til NEN7510 og ISO27001.

Hvordan fungerer det?

Les mer om hvordan LOGEX Databehandling jobber med å utvinne, behandle og sikre data på oppdrag fra ulike helseorganisasjoner.