Resultater

All innsikten dere trenger for å forbedre resultatene på helsepersonell- og pasientnivå.

Vi hos LOGEX forstår at det er samspillet mellom helsepersonell og pasienter som utgjør kjernen i helsevesenet og resultatene som oppnås.

Imidlertid kan perspektiver fra begge sider kan være vanskelig å kvantifisere og analysere objektivt. Og da går man glipp av gode muligheter til å forbedre helsetjenestene.

Sammenlign data og utveksle erfaringer med kolleger verden over for å forbedre det kliniske arbeidet og øke innovasjonen

LOGEX’ resultatrettede løsninger gjør det lettere å måle og få innsikt i de kliniske resultatene fra ulike behandlingsforløp og aktører i helsevesenet.

Denne innsikten tilføres ytterligere verdi når vi komplementerer dem med internasjonale benchmarkingdata som kan avsløre videre forbedringsområder. 

Dette gir dere den klarheten dere trenger for å ta beslutninger dere kan stå for, som gir resultater dere kan måle.

Designet av og for helsepersonell

LOGEX resultatrettede løsninger er utformet av og for helsepersonell. Vi reduserer den administrative arbeidsbyrden for helsepersonell gjennom å tilpasse løsningene til eksisterende arbeidsflyter.

Dermed kan legene fokusere på å levere bedre helsetjenester, samtidig som de løpende avdekker potensielle forbedringsområder.

Løsningene våre evaluerer tre nøkkelaspekter innen resultatmåling

Kliniske resultater

LOGEX er den fremste leverandøren av teknologi for kliniske registre i Europa, og bringer klarhet og innsikt i de kliniske resultatene som oppnås i helsevesenet.

Gjennom samarbeidet med ICHOM og DICA kan vi tilby sykdomsspesifikke standardregistre til kundene våre. Vi støtter også utviklingen av nye registre og tilbyr alle kundene våre registerspesifikk brukerstøtte.

chevron_right Hoved funksjoner

Løsningene våre for kliniske resultater hjelper sykehus og klinikker med følgende:

Samle inn og analyser sykdomsspesifikke data

Evaluer resultatene for 40 sykdomsgrupper med fokus på forbedringsområder.

Sammenlign data med kolleger lokalt og internasjonalt

Sammenlign dataene deres med internasjonalt validerte kliniske og administrative indikatorer.

Oppdag trender og mønstre

Filtrer data på spesialist-, diagnose- og pasientnivå.

Raske beslutninger – bedre resultater

Kontinuerlig oppdaterte data lar dere identifisere områder der dere kan iverksette viktige tiltak umiddelbart.

Pasientutfall

Bygg deres eget intelligente nettverk for datainnsamling med pasientutfall-løsningene våre.

Løsningene våre kombinerer inndata fra lege- og pasientappene, webportalene og EMR-integrasjonene dere allerede bruker, i en sentralt administrert hub som er sikker, pålitelig og tilgjengelig for analyse og rapportering når dere måtte ønske.

Vi overvåker pasientrapporterte data før og etter behandling (PROM) og erfaringer (PREM) via internasjonalt validerte spørreskjemaer. Dette gir dere et objektivt grunnlag for å måle og analysere hva pasientene sier om resultatene som er viktigst for dem.

chevron_right Hoved funksjoner

Pasientutfall-løsningene våre hjelper dere med følgende:

Overvåk pasienter over tid eksternt

Få tilgang til data på pasientnivå når som helst via nettleseren.

Identifiser pasienter i risikosonen

Oppdag potensielle risikoer slik at legene raskt kan gripe inn.

Sammenlign data og lær av kolleger

Kvantifiser legenes PROM- og PREM-data lokalt og globalt.

Samle inn og analyser data fra spørreundersøkelser

La pasientene fylle ut spørreskjemaer (på flere språk) på Apple iPad-enheter til utlån.

Reduser det administrative arbeidet

Dra fordel av standardregistre utviklet med ICHOM og DICA.

Legemiddelutfall

LOGEX gjør det lettere for helsetjenestene og aktører innen helsefinansiering å samarbeide om å oppnå bedre legemiddelutfall, markedstilgang samt finansierings- og refusjonsordninger.

Dette gjør vi gjennom å fungere som en betrodd tredjepart for enkel og sikker datadeling mellom disse og ved å levere pålitelige, helhetlige innsikter i resultatene fra legemiddelbehandlinger.

chevron_right Hoved funksjoner

Løsningene våre innen legemiddelutfall hjelper dere med følgende:

Se helheten – og handle deretter

Knytt data om legemiddelbruk, kliniske resultater og pasientutfall sømløst sammen med informasjon om kostnader og ressursbruk.

Sammenlign data om legemiddelutfall

Sammenlign data om legemiddelutfall med relevante reelle benchmarkingdata for å identifisere likheter og forskjeller.

Få tilgang til legemiddelbruk- og resultatdata i sanntid

Dra nytte av oppdaterte data om legemiddelbruk og resultater i tilnærmet sanntid, herunder data fra pasienter som fortsatt er under behandling.

Motivasjon, samarbeid og inspirasjon. Alt på ett sted – alltid rett for hånden.

Resultat-løsningene våre har intuitive og brukervennlige grensesnitt. Nettbaserte dashbord gjør det enkelt å overvåke resultater, dele innsikt med kolleger, spore fremdrift og belyse spesifikke forbedringsområder.

Den visuelle metoden vår for deling og presentasjon av data gjør det lettere for helsepersonell å finne motivasjon, inspirasjon og nye arenaer for samarbeid.

Hvordan fungerer det?

Vi demonstrerer gjerne hvordan LOGEX-løsningene gir klarhet i dataene deres. Kontakt oss i dag for en live-demo.