Verdi

Maksimer verdien av dataene deres – optimaliser kostnader og resultater. 

LOGEX’ verdirettede løsninger gjør at dere kan maksimere verdien av dataene deres ved å sammenstille informasjon om resultater og kostnader i tilnærmet sanntid, med integrering av betalinger og analyser i én sømløs plattform.

Vi gjør det mulig for dere å fordype dere i områder som dekker alle aspekter ved levering av helsetjenester – fra sykdomsutbredelse, pasientkarakteristika, behandlingsforløp, resultater og kostnader – gjennom hele behandlingssyklusen.

Når all denne innsikten er samlet på ett sted, på en oversiktlig og lett tilgjengelig måte, får organisasjonen som helhet ny klarhet i måten dere kan måle, forstå og levere helsetjenester på.

Brukervennlige grensesnitt inspirerer til forbedringer

De verdirettede løsningene våre gir en visuell og engasjerende presentasjon av disse innsiktene. Det brukervennlige grensesnittet har fokus på å identifisere potensielle forbedringsområder.

Via dashbord på nettet kan ledelsen og de enkelte avdelingene spore fremdriften mot felles mål om optimalisering – i sanntid.

Sammenlign data og utveksle erfaringer med kolleger verden over.

Del innsikter og kunnskap mellom sykehus i et nettverk, på landsbasis eller internasjonalt.

Utveksle erfaringer med helsepersonell og organisasjoner som presterer bra innenfor områder dere selv ønsker å forbedre, samtidig som andre kan lære av dere.

Løsningene våre maksimerer verdien innen to nøkkelområder

Verdianalyse

LOGEX Verdianalyse kombinerer informasjon fra arbeidsgulvet i sanntid, justert for resultater på tvers av kohorter, med innsikter fra benchmarking-plattformen vår. Sammen danner disse innsiktene et solid beslutningsgrunnlag for forbedring av kostnader og behandlingsresultater.

chevron_right Hoved funksjoner

Verdianalyse-løsningene våre kan hjelpe dere med følgende:

Identifiser forbedringsmuligheter

Se nøyaktig hvilke områder teamene gjør det bra på, og hvor det bør settes inn tiltak.

Voortgang vanFremgang i forbedringsprosjekter verbeterprojecten

Hold øye med fremdriften mot felles mål, og identifiser avvik fra definerte målsetninger.

Oppdag potensielle uønskede situasjoner før de skjer

Få tidlige advarsler om potensielle uønskede situasjoner og endringer i kliniske praksiser.

Få klarhet i hva som påvirker resultater og kostnader

Se hvordan ulike pasientkarakteristika og behandlingsforløp spiller sammen og påvirker resultater og kostnader.

Identifiser risikogrupper og iverksett tiltak

Oppdag pasientgrupper som er i risikosonen for negative utfall eller høye kostnader, slik at dere kan iverksette proaktive tiltak.

Verdibetalinger

LOGEX Verdibetalinger hjelper dere å håndtere neste generasjons finansieringsmodeller i helsevesenet.

chevron_right Hoved funksjoner

Verdibetaling-løsningene våre kan hjelpe dere med følgende:

Kunnskapsutveksling og kontraktsstyring

Tilrettelegg for enklere og mer fordelaktige samarbeid mellom finansieringsaktører og leverandører.

Fokuser på verdi, ikke volum

Samkjør insentiver og flytt fokuset fra volumer til verdi.

Oppdag trender og mønstre

Identifiser mønstre som tydelig viser hvor kostnadene kan minimeres samtidig som resultatene forbedres.

Hvordan fungerer det?

Vi demonstrerer gjerne hvordan LOGEX-løsningene gir klarhet i dataene deres. Kontakt oss i dag for en live-demo.