Vi er LOGEX.

LOGEX ble etablert i 2008 i Nederland. Helt fra starten av har målet vårt vært å bruke analyse av helsedata til å etablere solide kunnskapsgrunnlag for å skape bedre helsetjenester til en overkommelig pris. Vi kanaliserte ekspertisen vår innen dataanalyse til partnerskap med leger og sykehus, og bygde videre på vår felles målsetning om å forbedre helsetjenestene. Takket være tilliten kundene ga oss, vokste LOGEX raskt. Vi har nå en 95 % markedsandel blant sykehus og utgjør det fremste referansepunktet for leger i Nederland. Raskt innså vi at den voksende kompleksiteten som helseorganisasjonene står overfor, krever sterkere tiltak både i Nederland og internasjonalt. Vi bestemte oss for imøtekomme denne utfordringen ved å oppsøke ledende aktører som delte ønsket vårt om å gi helsetjenestene et løft.

Den europeiske lederen innen helseanalyse

I 2018 slo vi oss sammen med Value2Health og MRDM og etablerte LOGEX-konsernet. Dette gjorde det mulig for oss å tilby resultatanalyser og databehandlingsfunksjoner som garantert ivaretar kundenes sikkerhet og personvern.

Samme år ble Prodacapo og Ivbar med på laget, og utvidet produktporteføljen vår med økonomisk analyse og verdibasert analyse- og betalingsekspertise. Nå går vi videre som ett selskap som brenner for det felles målet om å være den europeiske markedslederen innen analyse av helsetjenester.

Historien om LOGEX…

arrow_back
arrow_forward
2008
LOGEX etableres
LOGEX ble grunnlagt i Nederland. Prodacapo fokuserer på helseanalyse i EU-land.
2009
Første digitale register over pasientresultater
MRDM lanserer det første digitale registret over kliniske pasientresultater i samarbeid med DICA i Nederland
2012
Ivbar etableres
IVBAR ble etablert i Sverige ut fra en visjon om å forvandle verdifeltet i helsetjenestene.
2017
Nasjonal leder i Nederland
LOGEX, MRDM og Value2Health går sammen om å etablere den ledende aktøren innen helseanalyse i Nederland.
2018
Utvider tilstedeværelsen i Europa
Når vi nå utvider virksomheten, kan vi levere de mest komplette analyseløsningene og gjøre kundene i stand til å sammenligne resultatdata med kolleger fra de mest avanserte helsemarkedene i Europa.

Ekspansjonen vi har gått gjennom – med utvidet ekspertise, dyktige fagfolk og større geografisk nedslagsfelt – gjør oss i stand til å tilby kundene våre et enda mer robust og mangesidig tilbud av analyseløsninger og muligheten til å lære av, samarbeide med og sammenligne data med kolleger internasjonalt.

Veien videre mot bedre helsetjenester i Europa

I dag har LOGEX hovedkontor i Amsterdam, med 300 teammedlemmer som arbeider fra 13 kontorer i 9 land. Over 600 offentlige og private helseaktører bruker LOGEX som en betrodd partner, noe som plasserer oss helt i front innen analyse av helsetjenester i Europa. Løsningene våre brukes som grunnlag for økonomiske beslutninger i helseorganisasjoner til en verdi av 75 mrd. USD årlig. Vi utvider stadig tilstedeværelsen vår i Europa, og har fullt fokus på å innfri helsesektorens behov for å oppnå best mulige resultater til lavest mulig kostnad.

> $75 mrd.

Grunnlag for beslutninger om finansiering av helsetjenester for over 75 mrd. USD årlig.

> 600

En betrodd partner for 600 offentlige og private leverandører av helsetjenester.

10 land

Vi har 13 kontorer i 10 land, og vokser stadig.

> 18 millioner

Pasienter som berøres av beslutninger tatt på grunnlag av våre løsninger.

Målet vårt

Målet vårt er å bruke data til å gi helsetjenestene et løft ved å skape solide kunnskapsgrunnlag for beslutningene som fører til de beste helsetjenestene. Vi tilbyr avanserte analyseløsninger som omgjør data til anvendbar innsikt – innsikt som samlet utgjør et solid kunnskapsgrunnlag for velinformerte beslutninger og forbedringer i helsesektoren.

The LOGEX Way

LOGEX WAY er et sett med holdninger og atferd som vi i fellesskap setter høyt, prøver å leve opp til og vil at andre bedømmer oss ut fra.

Vi bringer klarhet ved å gjøre ting enkelt og lett å forstå.

Vi lykkes sammen fordi samarbeid og inkludering gjør oss bedre.

Vi skaper og måler resultater ved å sette data i sentrum for alt vi gjør.

Vi skreddersyr løsninger i stor og liten skala for å levere høyest mulig verdi til minst mulig innsats.

Vi setter handling fremfor ord med vekt på effektiv gjennomføring og løpende forbedringer.

Vi gjør oss fortjent til tillit ved å strekke oss langt for å yte førsteklasses service.

Bli med i teamet vårt

Would you like to be part of LOGEX?

Finn en rolle i LOGEX som passer akkurat deg.

Nyheter