Svein Tore Opdan er det nye Head of Costing i Norge

I mai tiltrådte Svein Tore Opdan rollen som Head of Costing på LOGEX for det norske markedet.

I sin nye rolle er Svein Tore sykehusenes kontaktperson for LOGEX i Norge. Han er ansvarlig for å hjelpe kundene med å bytte til neste generasjons beregnings- og analyseløsning og for å sikre at funksjonaliteten til løsingen blir best mulig tilpasset sykehusenes behov.

Svein Tore er utdannet sykepleier og har jobbet i ledende stillinger på seksjons- og avdelingsnivå i 15 år. Han har også vært spesialrådgiver i Medisinsk Divisjon hovedsakelig med ressursstyring og har jobbet med KPP de siste tre årene. Med sin bakgrunn i virksomheten er Svein Tore godt kjent med costing fra et brukerperspektiv og hvordan man kan anvende disse dataene til det beste for pasientbehandlingen.

Nå ser han først og fremst frem til å lede arbeidet med å hjelpe norske kunder over til den skybaserte løsningen LOGEX Costing, som skal erstatte eksisterende modeller og gi kundene en felles standardisert modell med god funksjonalitet som vil gi bedre benchmarking, mulighet for enda bedre virksomhetsstyring og også en likere analysefunksjonalitet til det beste for sykehusene.