Velkommen vår nye kollega Nora

Vi er veldig glade for å ønske Nora Falla Larsen velkommen til LOGEX Norge. Nora startet i midten av august og jobber primært med revisjoner og undervisning innen Medisinsk Koding i Norge.

Hei Nora, fortell litt om bakgrunnen din

Jeg er utdannet sykepleier og jordmor, med bred klinisk bakgrunn fra spesialist- og primærhelsetjenesten. I 2010 begynte jeg å jobbe administrativt, og har vært rådgiver og forvalter for flere journalsystemer brukt i Norge. I 2016 begynte jeg å jobbe med Medisinsk Koding ved Sykehuset i Østfold, hvor jeg jobbet med kvalitetskontroll og undervisning innen medisinsk koding.  

Hva er mulighetene i din nye rolle?

Etter å ha jobbet mange år lokalt i et sykehus i Norge, er det spennende å få utvide horisonten til å omfatte hele landet. Man får et godt innblikk i hvordan de forskjellige sykehusene jobber, og man får være en del av teamet som er ledende innen fagfeltet. Selv om fagfeltet er kjent for meg, er det alltid nye ting å lære. Jeg ser frem til å jobbe for å nå opp til det høye kvalitets- og kunnskapsnivået som allerede eksisterer i LOGEX.

Hvor ser du hovedutfordringene i norsk helsevesen?

Norsk Helsevesen har mange goder, ved å være et offentlig system som gir helsehjelp til alle som trenger det. Men selv et offentlig selskap som helsevesenet trenger gode data fra sine kunder (aka pasientene) for styring og forvaltning. Her kan vi i LOGEX bidra med kvalitetssikrede data for å bidra med optimalisert styring.

Hvorfor valgte du LOGEX som din nye arbeidsgiver?

Jeg har gjennom mange år i fagfeltet hatt godt kjennskap til selskapet. Mine ambisjoner om å utvikle meg videre og bli bedre gjorde at jeg ikke var i tvil om å takke ja da jeg ble tilbudt stilling hos Logex. Vil du bli best, må du jobbe for de beste!