Vi hälsar Marthe Husom Fagersand välkommen!

Ännu ett välkommet tillskott till vårt konsultteam är Marthe Husom Fagersand som började på LOGEX den 1 september. Marthe har en masterutbildning från Göteborgs Universitet inom folkhälsovetenskap med hälsoekonomi och har tidigare arbetat på Region Stockholm som hälsoekonom. Vi är mycket glada över att Marthe nu är en del av vårt konsultteam där hon kommer att arbeta i nära samarbete med våra kunder.

Hej Marthe och varmt välkommen till LOGEX! Kan du berätta om din bakgrund?

Under min utbildning på Göteborgs Universitet gjorde jag min studentpraktik och masteruppsats i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE, där jag byggde en beslutsanalytisk modell för analys av kostnader och hälsoutfall för patienter med livsstilssjukdomar.

Efter utbildningen har jag arbetat som hälsoekonom på Karolinska institutet där jag bland annat tog fram hälsoekonomiska beslutsunderlag för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Vad är din roll på LOGEX och hur ser du på möjligheterna med den?

Som konsult i teamet för Financial Analytics är mina uppgifter att bistå våra kunder i deras arbete med KPP-modeller för somatisk- och primärvård samt modeller för kalkylering av kostnader inom medicinsk service och diagnostik.

Den stora fördelen för mig personligen är att jag, genom denna roll, får möjligheten att jobba i nära samarbete med regionerna för att på bästa möjliga sätt analysera deras data och jobba mot det gemensamma målet om bättre hälso-och sjukvård för alla.

Vad ser du som den största utmaningen för svensk hälso- och sjukvård?

I Sverige, precis som i andra länder, är den största utmaningen att på bästa sätt allokera de begränsade resurserna som finns inom hälso-och sjukvården. Att regionerna har ett systematiskt sätt att beräkna sina kostnader tror jag är viktigt för att identifiera de utmaningar som finns och kunna analysera möjligheter för utveckling.

Varför valde du att söka dig till LOGEX?

Med min bakgrund kändes det som ett naturligt val att jobba med LOGEX, ett bolag med en värdegrund jag kan stå bakom och ett sätt att jobba på som främjar innovation och personlig utveckling.

Vad ser du fram emot mest just nu?

Jag ser fram emot att få jobba med kunniga, inspirerande och högt motiverade kollegor i ett internationellt bolag med lokal påverkan.

Johanna förstärker vårt konsultteam – Välkommen!

Vi är mycket glada över att välkomna Johanna Stattin Gustavsson till LOGEX och vårt Göteborgskontor. Johanna har en kandidatexamen i matematik med inriktning mot statistik och programmering och har också läst ytterligare kurser inom dataanalys. Johanna förstärker vårt konsultteam och kommer i sin roll som konsult att hjälpa våra kunder att omvandla data till bättre sjukvård.

Hej Johanna, berätta lite om din bakgrund

Jag är från början utbildad undersköterska, men efter ett par år valde jag att skola om mig. Våren 2021 tog jag examen från min kandidatutbildning inom matematik där jag främst läste statistik och programmering. Under mitt sista år på universitetet arbetade jag även som studentkonsult på ett litet projekt inom data. Projektet väckte mitt intresse för datadrivna organistioner och jag har därför läst till ytterligare kurser inom just dataanlays sedan min examen.

Varför valde du att börja arbeta på LOGEX?

För mig var det en självklarhet att välja LOGEX. Med en bakgrund inom vården har jag alltid strävat efter att kunna kombinera min akademiska utbildning med något som riktar sig mot hälso- och sjukvård. LOGEX sätt att använda dataanalys för att ta fram rätt underlag till beslutsfattande tror jag är helt rätt sätt att utveckla vården på och det känns riktigt kul att få vara med på den resan.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya arbete?

Jag ser främst fram emot att få arbeta med så drivna och skickliga kollegor. Det är både inspirerande och framför allt roligt att arbeta i ett team där alla samarbetar och jobbar mot samma mål.  

Vad gillar du att göra på din fritid?

Under flera år har mitt främsta fritidsintresse varit dans. Jag gillar att det är ett både roligt och kreativt sätt att få röra på sig. Utöver det försöker jag såklart även träffa min familj och mina vänner så fort tillfälle ges, vi spelar gärna något kul sällskapsspel eller provar en ny restaurang. När pandemin väl är över ser jag även väldigt mycket fram emot att få resa igen.

LOGEX-produkter påverkas inte av Log4j sårbarheten

I slutet av förra veckan upptäcktes en svaghet i mjukvara (publicerad som CVE-2021-44228) som påverkar ett ofta använt JAVA-loggningsbibliotek (Log4j). På grund av den höga sårbarheten, såväl som den potentiellt stora inverkan på konfidentiell information (beroende på hur denna JAVA-komponent implementeras), bedömdes sårbarheten som “kritisk” av säkerhetsexperter.

På fredagen 10/12 undersökte Infrastructure & Security-teamet på LOGEX vilken eventuell påverkan denna nya svaghet kunde ha på LOGEX-organisationen och våra applikationer. Vi kunde konstatera att ingen av våra produkter, LOGEX Costing, Prodacapo Costing, Ecomed, DRG-grupperare eller VisualDRG påverkades av svagheten. Det innebär att konfidentiell information från LOGEX kunder inte vid något tillfälle riskerat att olagligt avslöjas.

Att skydda konfidentiell information, både från kunder och LOGEX självt, är en av grundpelarna i vår organisation. Vi övervakar kontinuerligt säkerhetsläget för våra applikationer och miljöer för att snabbt upptäcka potentiella svagheter och vidta åtgärder därefter.

För mer information, vänligen kontakta oss via e-post: security@logex.com

Vi välkomnar Peter Lyckenblad till vårt konsultteam!

Vi är mycket glada över att välkomna Peter Lyckenblad till LOGEX. Peter arbetar som konsult med utgångspunkt från vårt Göteborgskontor. Med sin bakgrund och erfarenhet av revision är han ett välkommet tillskott till vårt konsultteam. Vi ställde några frågor till honom under hans första dagar hos oss.

Hej Peter, kan du berätta lite om din bakgrund?

Jag har studerat redovisning på handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.  Senast kommer jag från en större revisionsbyrå. En tid som erbjudit fantastiska och breda erfarenheter, men efter fyra år inom revision blev längtan efter nya perspektiv och frågeställningar alltför stor. Med mig i bagaget har jag också en utvecklande session i Försvarsmakten.
 

Varför valde du LOGEX som din nya arbetsgivare?

Helheten gjorde valet enkelt, det vill säga möjligheten att jobba med något som jag bryr mig om tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett innovativt och internationellt bolag. Sedan är det såklart ett extra plus att jag identifierar mig med LOGEX vision och företagets värderingar.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya arbete?

Ett återkommande tema i mina tidigare roller är mitt intresse för databaserat beslutsfattande, något jag nu ser fram emot att dedikerat få möjliggöra för våra kunder. Rent konkret kommer det för mig innebära möjligheten att bistå vid omvandlingen av data till bättre vård.

Vad gillar du att göra på din fritid?

Jag har ett stort intresse för Formula 1 och frisbeegolf. Att umgås med min familj och vänner förgyller tillvaron oerhört mycket. Årets absoluta höjdpunkt är skidåkningen i Åre.

LOGEX förstärker konsultteamet – välkommen Pontus!

Vi är mycket glada över att välkomna Pontus Brinkenberg till LOGEX. Pontus kommer att arbeta som konsult med utgångspunkt från vårt Göteborgskontor. Med sin bakgrund som civilekonom och controller på Sahlgrenska universitetssjukhuset kommer han att förstärka vårt duktiga team och hjälpa våra kunder att omvandla data till bättre sjukvård. Vi ställde några frågor till honom under hans första dagar på nya jobbet.

Hej Pontus, kan du berätta lite om din bakgrund?

Jag har en civilekonomexamen med inriktning redovisning från 2019. Jag har även en kandidatexamen i European Studies sedan tidigare. Efter civilekonomutbildningen, började jag arbeta som controller på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Där arbetade jag med två olika verksamheter inom Bild- och funktionsmedicin, vilket innebar ett nära samarbete med verksamheternas chefer i strategiska och operativa frågor. Jag arbetade även bland annat med budgetering, uppföljning- och analysarbete, prognostisering samt till viss del också diagnostikkalkylering, vilket känns extra roligt så här i efterhand i och med att mitt nästa jobb skulle visa sig bli här hos LOGEX.

Varför valde du LOGEX som din nya arbetsgivare?

På LOGEX får jag möjligheten att kombinera min ambition att arbeta för ett internationellt företag med att samtidigt arbeta för att förbättra sjukvården. Just sjukvården är något som jag är väldigt intresserad av och det känns jättebra att få vara en del i att göra den ännu bättre. LOGEX känns därför som en perfekt ”match” för mig.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya arbete?

Det finns väldigt mycket som jag ser fram emot. Rent arbetsmässigt är det just nu att få lära mig att bygga diagnostikkalkyler. På mitt tidigare arbete använde jag kalkylrapporterna i mitt analysarbete, men nu ska det bli roligt att även lära mig hur det går till när man skapar en sådan. Jag ser också fram emot att lära känna mina kollegor ännu mer, samt att kunna börja bygga fina relationer med våra kunder.

Vad gillar du att göra på din fritid?

På min fritid gillar jag att umgås med min fru. Vi väntar vårt första barn nu i höst, vilket känns väldigt spännande och såklart jätteroligt. Annars tycker jag om att springa. Jag har varit väldigt aktiv under min uppväxt och både tävlat i medel- och långdistanslöpning och spelat innebandy på relativt hög nivå.

LOGEX och ICHOM samarbetar för att bygga global plattform för benchmarking av hälsoutfall

Vi är stolta över att kunna tillkännage vårt samarbete med the International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). Samarbetet innebär att vi, genom vårt dotterbolag MRDM, tillsammans med ICHOM ska bygga en global plattform för jämförelser av hälsoutfall. Samarbetet kommer också att medföra att vi kan utöka vårt stöd för internationella kvalitetsregister och är en viktig kugge för att förverkliga vår mission att omvandla data till bättre sjukvård.

ICHOM har, efter en omfattande urvalsprocess, valt MRDM som partner för att bygga och underhålla benchmarking-plattformen. Valet föll på MRDM bl a beroende på vår långa erfarenhet av jämförelser av hälsoutfallsdata, våra goda referenser inom integritet och säkerhet samt vårt arbete för att minska vårdens administrativa börda och istället möjliggöra mätningar och förbättringar av hälsoutfall.

ICHOM Global Benchmarking Platform kommer att ge sjukvården möjligheter att mäta hälsoutfall och jämföra resultaten mot andra vårdgivare på nationell och internationell nivå och främja lärande och förbättringsarbete över hela världen för att kunna leverera förbättrade patientresultat.

Plattformen kommer att vara öppen via API:er för att ge möjlighet för vårdgivare och tredjeparts-leverantörer att samarbeta för att samla och mata in utfallsdata som sedan valideras i plattformen. Vårdgivare kommer också att kunna extrahera data direkt från ICHOM-plattformen för att använda i forsknings- och analyssyfte.

ICHOM Global Benchmarking Platform kommer att lanseras för de första patientgrupperna under tredje kvartalet 2021 tillsammans med en första grupp av vårdgivare.

För mer information, läs pressmeddelandet i sin helhet eller besök www.mrdm.com/ichom

Webinarserie: omvandla data till bättre sjukvård

LOGEX är stolta över att kunna erbjuda den svenska marknaden nästa generations costing-lösning – LOGEX Costing – som bygger på en metodik som stöd för en svensk standardmodell samt stora möjligheter till analyser och rapporter som underlag för verksamhetsförbättring och jämförelser (benchmarking).

Vi vill bjuda in till en serie webinar vi kommer att djupdyka i olika ämnen relaterade till kalkylering, dataladdning samt analyser och rapportering.

Webinarierna är kostnadsfria och hålls via MS Teams.

Nyhetsbrev för dig som arbetar
med DRG-frågor

oktober 2020

LOGEX utvecklar och distribuerar DRG-grupperare till hälso- och sjukvårdsregioner i Sverige, Finland, Island och Estland.
Nyhetsbrevet innehåller information och nyheter som berör DRG och distribueras till de som arbetar med dessa frågor inom regionen.

Här nedan ser du utdrag från innehållet i det senaste nyhetsbrevet. Vill du läsa nyheterna i sin helhet? Registrera din e-postadress och få nyhetsbrevet direkt i din maillåda.

LOGEX levererar DRG-produkter till svenska regioner

LOGEX levererar DRG-produkter till flertalet svenska sjukvårdsregioner. Under flera år har vi delvis gjort detta via återförsäljare, men sedan sommaren 2020 har LOGEX tagit över ansvaret som direkt avtalspart för leverans av DRG-produkter.

Nyheter i DRG-grupperaren

En av de viktigaste nyheterna i vår DRG-grupperarfamilj är ett nytt API (programmerings-gränssnitt), Web REST API, som erbjuder ett modernt och enkelt sätt att integrera grupperaren i patientadministrativa system. Denna version erbjuder, utöver grupperingsresultat, även kvalitetsflaggor som ger ytterligare information om diagnos- och åtgärdskoder vid grupperingen, t.ex. om bidiagnoskoden har varit komplicerande, eller om felaktigt diagnospar (sk. ”asterisk-dagger”) har använts. Vi erbjuder och stödjer äldre DRG-grupperare (sockets gränssnitt) tillsvidare, men rekommenderar våra kunder att byta till nya Web REST API.

En annan viktig och eftertraktad kommande nyhet är vår webbtjänst för DRG-gruppering: VisualDRG Web som har fått en ordentlig renovering och uppgradering när det gäller gränssnitt och funktionalitet.

Den nya versionen kommer stegvis innehålla alla funktioner som idag finns i våra Windowsbaserade klientverktyg VisualDRG Std och Prof. Till exempel finns hela DRG-logiken till förfogande. Där kan man analysera logiken i DRG-regler för att bättre förstå varför en viss DRG har resulterat i vissa fall. Man kan även granska kategorier och egenskaper för ytterligare och djupare vy av DRG-logiken.

I samråd med kunderna, planerar vi för ytterligare nya funktioner i DRG-produkterna, t ex möjligheter för benchmarking där regionen kan jämföra kvaliteten på DRG med andra regioner.

Digital användarträff för DRG-kunder 4 februari 2021

Vi planerar att genomföra en digital användarträff 4 februari 2021 för alla som arbetar med DRG-relaterade frågor.
LOGEX vill bjuda in till en online-träff där vi kan djupdyka i frågeställningar kring hur vi använder DRG, utbyta erfarenheter med varandra, ta del av nyheter i produkten och få en inblick i vad som händer inom området. En inbjudan till den kostnadsfria användarträffen kommer att dyka upp i din e-post, men boka gärna 4 februari i din kalender redan nu.

Amir hjälper dig med DRG-relaterade frågor

Lär känna Amir Shafazand som är ansvarig för DRG-frågor på LOGEX.

Hur länge har du arbetat med DRG?
Jag har arbetat med DRG-relaterade frågor sedan 2010. Jag har arbetat med och varit projektansvarig för bl a:
– Implementation av DRG-grupperare
– Implementation av kvalitetsmoduler för primär- och sekundärklassificering hos våra kunder.
– Framtagande av djupare DRG-analyser
– Rådgivning gällande DRG-gruppering

Du är vår huvudkontakt för DRG-relaterade frågor, på vilket sätt hjälper du kunderna?
Jag stöttar kunderna i alla DRG-relaterade frågor gällande implementation, kvalitetsmätning av DRG-resultat och framtagande av djupare analysrapporter baserade på primär- och sekundärklassificering.

Vad skulle du vilja se händer framöver med DRG i Sverige?
Jag brinner för och är mån om vår relation med våra kunder och vill gärna förstärka detta genom att jobba närmare regionernas experter inom detta område.
Mitt mål är att bidra med mer anpassade lösningar där vi och kunderna tillsammans kan förstärka samarbetet på ett nationellt plan och framhäva vikten med kvalitetsarbete kring DRG och kodifiering.

Intresserad av DRG-frågor?

Arbetar du med DRG-frågor och är intresserad av nyheter inom området? Genom att registrera din e-postadress, får du nästa nyhetsbrev direkt i din inbox.

LOGEX användarmöte 2020 genomförs digitalt

2020-09-25

Under hösten är de flesta mässor och konferenser inställda till följd av Covid-19. Det påverkar självklart även våra planerade event och träffar. Vi är måna om våra kunder och medarbetare och har därför beslutat att genomföra det planerade användarmötet för våra Costing-kunder i digital form.

Det blir ett lite annorlunda användarmöte än vad vi är vana med, men vi har en fullmatad agenda och är säkra på att det kommer att bli riktigt bra.

Vi bjuder in våra Costing-kunder till ett digitalt användarmöte tisdag 24 november kl. 9-12 och ser fram emot att “träffa” er då.

Under dagen kommer vi bl a att titta närmare på nästa generations costing-lösning, få en lägesbild från SKR och höra en av våra kunder berätta om sina planer framåt med LOGEX Costing.

LOGEX erbjuder avancerade och kompletta lösningar inom sjukvårdsanalys

Framstående vårdanalysleverantörer i Nederländerna, Sverige och Finland har gått samman för att bilda LOGEX Group. Tillsammans är vi europeisk marknadsledare inom avancerade analyslösningar för hälso- och sjukvården.

Nu tar vi nästa steg mot att verka som ett bolag: Från och med oktober 2020 samlas produkter och tjänster från Logex, Prodacapo och Ivbar under det gemensamma varumärket LOGEX.

Vi arbetar nu vidare tillsammans som ett bolag, enade i vår mission: att förvandla data till bättre hälso- och sjukvård.

En gemensam insats för bättre sjukvård

Genom att samla erfarenhet och kapacitet från flera europeiska marknadsledare inom området vårdanalys, breddar LOGEX sitt produktutbud för att kunna erbjuda marknaden toppmoderna mjukvarulösningar inom tre viktiga områden: ekonomi, värde och hälsoutfall.

Med hjälp av insikter från våra mjukvarulösningar kan beslutsfattare vidta strategiska åtgärder som leder till bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad. Den utökade expertisen, kompetensen och geografiska räckvidden gör det dessutom möjligt för LOGEX att erbjuda hälso- och sjukvården en unik möjlighet till lärande, samarbete och internationell benchmarking. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och bildandet av LOGEX Group är en gemensam insats för att tillgodose de alltmer komplexa behoven hos våra kunder.

I arbetet med att vidareutveckla och förbättra sin verksamhet, kommer kunderna att kunna dra nytta av en mer mångsidig produktportfölj som på ett bättre sätt möter upp till deras behov.

Philipp Jan Flach, CEO

Nytt varumärke, nya fantastiska lösningar

De lösningar våra kunder använder för närvarande kommer fortfarande att vara tillgängliga, men kunderna kommer också att ha möjlighet att dra nytta av ännu fler smarta analyslösningar från LOGEX.

LOGEX kommer att ha sitt huvudkontor i Amsterdam. Fler än 350 medarbetare arbetar på kontor i nio Europeiska länder.

Om LOGEX  

Som Europas ledande vårdanalysexpert, förvandlar LOGEX data till bättre hälso- och sjukvård. Vi erbjuder avancerade analyslösningar som konverterar data till värdefulla insikter, vilket gör det enklare för vården att fatta beslut som ger bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad.


    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.