Välkommen till LOGEX Jessica Kumbier!

Vi har det stora nöjet att hälsa Jessica Kumbier välkommen till LOGEX. Jessica kommer att arbeta inom området Real World Evidence som business development manager där hennes huvudfokus blir att etablera ARWEN på den svenska marknaden.

Varmt välkommen till LOGEX Jessica! Berätta lite om din bakgrund

Jag har tidigare arbetat på Google Cloud där jag var kundansvarig för Sveriges regioner. Jag hjälpte kunder med implementationsprojekt inom stordataanalys, AI och automatisering för att avlasta personalen och minska kötider för patienter. Jag har också tidigare arbetat som projektledare på Region Skåne inom deras stora transformationsprojekt SDV och var ansvarig för förbättringar av invånartjänster och patientupplevelsen.

Du är business development manager LifeScience på LOGEX, vad innebär det?

Mitt uppdrag är att etablera ett nätverk bestående av sjukhus, myndigheter och läkemedelsföretag som arbetar tillsammans för att förbättra vården. Inom LOGEX kallar vi detta projekt för ARWEN, som står för Actionable Real World Evidence Network, där vi vill arbeta tillsammans med sjukhusen för att förbättra vården genom dataanalys.

De deltagande sjukhusen delar med sig av sin data till ARWEN och får i gengäld tillgång till aggregerad data från andra deltagande sjukhus. Målet är att varje enskilt sjukhus ska kunna jämföra sina behandlingsmetoder och terapier för olika sjukdomsförlopp med övriga sjukhus i Sverige och därmed kunna hitta insikter som i slutändan leder till en förbättrad vård för patienterna.

Vad ser du för utmaningar i din nya roll?

Vårt nätverk för Actionable Real World Evidence Network (ARWEN) är nytt i Sverige, även om det finns etablerat i andra europeiska länder. Att tydligt visa värdet av att delta i nätverket och dela aggregerad patientdata mellan sjukhusen kommer att vara den största utmaningen i början.

Oftast lagras data i olika system med olika ägare för både data och system. Att föra samman rätt beslutsfattare kring bordet och nå en gemensam överenskommelse kommer att vara en utmaning, men LOGEX har varit en betrodd partner i mer än 14 år för över 700 vårdgivare i 11 europeiska länder så vi kan tryggt och säkert guida regionerna genom processen.

Varför valde du LOGEX som din nya arbetsgivare?

I min tidigare roll som kundansvarig på Google Cloud hade jag ofta diskussioner med mina kunder om stordatanalys. De uttryckte att de verkligen ville samarbeta med andra sjukhus och hitta en säker metod för att kunna utbyta data och dela insikter med andra vårdenheter i Sverige.

När jag fick höra att LOGEX var på väg att etablera just ett sådant nätverk på den svenska marknaden med ARWEN kände jag att jag absolut ville vara med på den resan!

Nyfiken på att veta mer om ARWEN? Kontakta Jessica direkt!

LOGEX medverkar på HIMSS Europe 2023-konferensen i Lissabon

LOGEX medverkar på HIMSS Europe 2023-konferensen i Lissabon den 8-9 juni. HIMSS Europe, som är en ledande konferens i Europa om medicinteknik, samlar branschledare, visionärer och innovatörer från hela världen för att utforska de senaste framstegen och forma framtidens hälsovård.
LOGEX ställer ut i monter 410.

Under konferensen kommer deltagarna att ha möjlighet att träffa vårt team, få värdefulla insikter från välkända thought leaders och ta del av banbrytande innovationer som revolutionerar hälso- och sjukvården. Evenemanget fungerar som en plattform för kunskapsutbyte som främjar samarbeten och driver strategier för digital omvandling.

Några höjdpunkter under HIMSS Europe 2023 är inspirerande keynotepresentationer från tankeledare som fördjupar sig i nya trender och delar med sig av strategier för digital omvandling som omformar sjukvården. Deltagarna kommer också att få chansen att delta i paneldiskussioner med branschexperter som kommer att dela med sig av sin expertis i ämnen som interoperabilitet, patientengagemang och sekundär användning av hälsodata.

LOGEX VD Philipp Jan Flach kommer att delta i en session på huvudscenen för att dela med sig av sin vision om sekundär användning av sjukvårdsdata för att förbättra sjukvården. Vi bjuder in alla att delta i denna session.

event

Fredagen den 9 juni 

schedule

13:30

Spår 1: Digital mognad, data och analys

Session: Fokus på sekundär användning av data

Dessutom kan besökarna fördjupa sig i utställningen som visar upp transformativa produkter, innovativa lösningar och den senaste tekniken. I monter 410 kommer vårt team från LOGEX att finnas på plats för att visa hur vi omvandlar data till bättre sjukvård. Genom våra lösningar skapar vi användbara insikter som möjliggör datadrivet och evidensbaserat beslutsfattande för att optimera resultatet av sjukvården.

Vi hälsar Anthon Kazemi välkommen till LOGEX

Vårt team fortsätter att växa och vi är glada över att hälsa vår nya kollega Anthon Kazemi välkommen. Anthon har en civilekonomexamen med inrikting nationalekonomi. Han har även en ingenjörsutbildning och har tidigare arbetat med IT-säkerhet. Anthon förstärker vårt team i Göteborg och kommer i sin roll som konsult att hjälpa våra kunder att omvandla data till bättre sjukvård.

Välkommen Anthon, berätta lite om din bakgrund

Jag kommer till LOGEX direkt från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där jag har en civilekonomexamen inrikting nationalekonomi. Jag har även en ingenjörsbakgrund med studier vid Chalmers, Linköpings universitet och har tidigare arbetat med IT-säkerhet.

Vad ser du fram emot i din nya roll på LOGEX?

Inledningsvis blir den största utmaningen att sätta sig in i mycket nischade, sjukvårdsspecifika strukturer och terminologi. Mitt fokus just nu är att lära mig förstå och hantera hela vår arbetsprocess från indata till utdata och därmed bygga den specialistkompetens mina kollegor har inom databehandling, analys och ekonomisk kalkyl. Framöver ser jag fram mot att hjälpa våra kunder att planera sin verksamhet med gott ekonomiskt underlag.

Vad ser du som den största utmaningen för svensk hälso- och sjukvård?

Svensk sjukvård står inför stora ekonomiska utmaningar till följd av demografiska förändringar som under lång tid kommer att sätta press på verksamheten. För att bibehålla hög standard med begränsade resurser inom vården är det viktigt att resursoptimera. Goda beslutsunderlag och möjlighet till analys är av största vikt för att hitta förbättringsområden.

Varför valde du att söka dig till LOGEX?

Jag valde LOGEX för att få möjligheten att jobba med det jag brinner för och samtidigt kunna bidra till samhället med min kompetens inom databehandling och finansiell analys. Efter att ha varit på LOGEX några veckor ser jag redan att det är möjligt att uppnå detta i kombination med en sund företagskultur och tillmötesgående och hjälpsamma kollegor.

När du inte är på jobbet, hur spenderar du helst din tid?

På fritiden umgås jag så mycket som möjligt med min familj bestående av sambo, son och katt. Får jag tid över sitter jag gärna på en landsvägscykel och rullar genom solnedgången.

Thoma Bravo investerar i LOGEX

Thoma Bravo, ledande riskkapitalbolag med fokus på mjukvaruföretag, investerar i LOGEX för att stötta oss i vårt uppdrag att analysera och bearbeta data för en bättre hälso- och sjukvård i Europa. De befintliga aktieägarna, företagets grundare och Summa Equity, kvarstår som ägare och kommer att arbeta nära Thoma Bravo och ledningsgruppen för att stödja LOGEX europeiska tillväxt och ytterligare driva innovation inom hälso- och sjukvårdsanalys.

För mer information: Global website

Varmt välkommen till vår nya Client Operations Manager Emelie Bischoff

Vi inleder året på bästa sätt genom att hälsa en ny kollega välkommen till vårt team: Emelie Bischoff började på LOGEX den 2 Januari som Client Operations Manager. Emelie har en magisterexamen i internationell ekonomi och en bred erfarenhet av dataanalys inom hälso- och sjukvården. Hon har också arbetat som kundansvarig och senior projektledare samt haft olika ledande befattningar. Vi är mycket glada över att Emelie är en del av vårt konsultteam där hon kommer att arbeta tillsammans med våra kunder.

Varmt välkommen till vår nya Client Operations Manager Emelie Bischoff

Hej Emelie och varmt välkommen till oss. Berätta lite om din bakgrund.

Efter min magisterexamen i internationell ekonomi från Lunds universitet 2004 har jag jobbat med olika roller inom medicinska marknadsundersökningar. Fokus har varit att analysera både kvalitativ och kvantitativ data för insikter och beslutsunderlag till företag inom hälso- och sjuksvårdsbranschen. Min senaste roll var som kundansvarig projektledare samt samordnare för medicinska avdelningen på företaget.

Vad är din roll på LOGEX?

Min titel är Client Operations Manager. Det innebär bl a att jag kommer att jobba som kundinriktad projektledare i de införandeprojekt vi har tillsammans med de svenska regionerna.
Jag kommer också att ha ett övergripande ansvar för att utveckla olika processer inom företaget, med fokus på att optimera kundleveranserna.

Vad ser du som den största utmaningen för svensk hälso- och sjukvård?

En stor utmaning jag ser är den ständiga resursbristen i kombination med att vårdbehovet säkerligen kommer att öka ytterligare i takt med den åldrande befolkningen. Att regionerna då kan se över sina kostnader på ett tydligt och strukturerat sätt med hjälp av sin befintliga data och använda det som beslutsunderlag för att optimera vården ser jag som en stor fördel.

Att regionerna dessutom kan använda LOGEX costing för att jämföra och utbyta erfarenheter och lärdomar med varandra är något jag ser fram emot att vara en del av i framtiden.

Varför valde du LOGEX som din nya arbetsgivare?

För mig är kombinationen av en bra företagskultur och ett roligt och givande arbete väldigt viktigt. Här på LOGEX känner jag att jag får båda. Jag har fått ett otroligt varmt välkomnande av alla kollegor – både från Sverige, Norge och från huvudkontoret i Nederländerna. Att dessutom få vara en del av ett företag som bidrar till att förbättra sjukvården känns såklart extra kul och givande.

Till sist: vad ser du fram emot mest just nu?

Att lära känna alla härliga och duktiga kollegor och bli mer insatt i min nya roll som Client Operations Manager. Framför allt ser jag fram emot att arbeta med våra kundprojekt och att få vara delaktig i företagets vision att omvandla data i sjukvården till insikter och beslutsunderlag.

Vi hälsar Marthe Husom Fagersand välkommen!

Ännu ett välkommet tillskott till vårt konsultteam är Marthe Husom Fagersand som började på LOGEX den 1 september. Marthe har en masterutbildning från Göteborgs Universitet inom folkhälsovetenskap med hälsoekonomi och har tidigare arbetat på Region Stockholm som hälsoekonom. Vi är mycket glada över att Marthe nu är en del av vårt konsultteam där hon kommer att arbeta i nära samarbete med våra kunder.

Hej Marthe och varmt välkommen till LOGEX! Kan du berätta om din bakgrund?

Under min utbildning på Göteborgs Universitet gjorde jag min studentpraktik och masteruppsats i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE, där jag byggde en beslutsanalytisk modell för analys av kostnader och hälsoutfall för patienter med livsstilssjukdomar.

Efter utbildningen har jag arbetat som hälsoekonom på Karolinska institutet där jag bland annat tog fram hälsoekonomiska beslutsunderlag för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Vad är din roll på LOGEX och hur ser du på möjligheterna med den?

Som konsult i teamet för Financial Analytics är mina uppgifter att bistå våra kunder i deras arbete med KPP-modeller för somatisk- och primärvård samt modeller för kalkylering av kostnader inom medicinsk service och diagnostik.

Den stora fördelen för mig personligen är att jag, genom denna roll, får möjligheten att jobba i nära samarbete med regionerna för att på bästa möjliga sätt analysera deras data och jobba mot det gemensamma målet om bättre hälso-och sjukvård för alla.

Vad ser du som den största utmaningen för svensk hälso- och sjukvård?

I Sverige, precis som i andra länder, är den största utmaningen att på bästa sätt allokera de begränsade resurserna som finns inom hälso-och sjukvården. Att regionerna har ett systematiskt sätt att beräkna sina kostnader tror jag är viktigt för att identifiera de utmaningar som finns och kunna analysera möjligheter för utveckling.

Varför valde du att söka dig till LOGEX?

Med min bakgrund kändes det som ett naturligt val att jobba med LOGEX, ett bolag med en värdegrund jag kan stå bakom och ett sätt att jobba på som främjar innovation och personlig utveckling.

Vad ser du fram emot mest just nu?

Jag ser fram emot att få jobba med kunniga, inspirerande och högt motiverade kollegor i ett internationellt bolag med lokal påverkan.

Johanna förstärker vårt konsultteam – Välkommen!

Vi är mycket glada över att välkomna Johanna Stattin Gustavsson till LOGEX och vårt Göteborgskontor. Johanna har en kandidatexamen i matematik med inriktning mot statistik och programmering och har också läst ytterligare kurser inom dataanalys. Johanna förstärker vårt konsultteam och kommer i sin roll som konsult att hjälpa våra kunder att omvandla data till bättre sjukvård.

Hej Johanna, berätta lite om din bakgrund

Jag är från början utbildad undersköterska, men efter ett par år valde jag att skola om mig. Våren 2021 tog jag examen från min kandidatutbildning inom matematik där jag främst läste statistik och programmering. Under mitt sista år på universitetet arbetade jag även som studentkonsult på ett litet projekt inom data. Projektet väckte mitt intresse för datadrivna organistioner och jag har därför läst till ytterligare kurser inom just dataanlays sedan min examen.

Varför valde du att börja arbeta på LOGEX?

För mig var det en självklarhet att välja LOGEX. Med en bakgrund inom vården har jag alltid strävat efter att kunna kombinera min akademiska utbildning med något som riktar sig mot hälso- och sjukvård. LOGEX sätt att använda dataanalys för att ta fram rätt underlag till beslutsfattande tror jag är helt rätt sätt att utveckla vården på och det känns riktigt kul att få vara med på den resan.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya arbete?

Jag ser främst fram emot att få arbeta med så drivna och skickliga kollegor. Det är både inspirerande och framför allt roligt att arbeta i ett team där alla samarbetar och jobbar mot samma mål.  

Vad gillar du att göra på din fritid?

Under flera år har mitt främsta fritidsintresse varit dans. Jag gillar att det är ett både roligt och kreativt sätt att få röra på sig. Utöver det försöker jag såklart även träffa min familj och mina vänner så fort tillfälle ges, vi spelar gärna något kul sällskapsspel eller provar en ny restaurang. När pandemin väl är över ser jag även väldigt mycket fram emot att få resa igen.

LOGEX-produkter påverkas inte av Log4j sårbarheten

I slutet av förra veckan upptäcktes en svaghet i mjukvara (publicerad som CVE-2021-44228) som påverkar ett ofta använt JAVA-loggningsbibliotek (Log4j). På grund av den höga sårbarheten, såväl som den potentiellt stora inverkan på konfidentiell information (beroende på hur denna JAVA-komponent implementeras), bedömdes sårbarheten som “kritisk” av säkerhetsexperter.

På fredagen 10/12 undersökte Infrastructure & Security-teamet på LOGEX vilken eventuell påverkan denna nya svaghet kunde ha på LOGEX-organisationen och våra applikationer. Vi kunde konstatera att ingen av våra produkter, LOGEX Costing, Prodacapo Costing, Ecomed, DRG-grupperare eller VisualDRG påverkades av svagheten. Det innebär att konfidentiell information från LOGEX kunder inte vid något tillfälle riskerat att olagligt avslöjas.

Att skydda konfidentiell information, både från kunder och LOGEX självt, är en av grundpelarna i vår organisation. Vi övervakar kontinuerligt säkerhetsläget för våra applikationer och miljöer för att snabbt upptäcka potentiella svagheter och vidta åtgärder därefter.

För mer information, vänligen kontakta oss via e-post: security@logex.com

Vi välkomnar Peter Lyckenblad till vårt konsultteam!

Vi är mycket glada över att välkomna Peter Lyckenblad till LOGEX. Peter arbetar som konsult med utgångspunkt från vårt Göteborgskontor. Med sin bakgrund och erfarenhet av revision är han ett välkommet tillskott till vårt konsultteam. Vi ställde några frågor till honom under hans första dagar hos oss.

Hej Peter, kan du berätta lite om din bakgrund?

Jag har studerat redovisning på handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.  Senast kommer jag från en större revisionsbyrå. En tid som erbjudit fantastiska och breda erfarenheter, men efter fyra år inom revision blev längtan efter nya perspektiv och frågeställningar alltför stor. Med mig i bagaget har jag också en utvecklande session i Försvarsmakten.
 

Varför valde du LOGEX som din nya arbetsgivare?

Helheten gjorde valet enkelt, det vill säga möjligheten att jobba med något som jag bryr mig om tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor i ett innovativt och internationellt bolag. Sedan är det såklart ett extra plus att jag identifierar mig med LOGEX vision och företagets värderingar.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya arbete?

Ett återkommande tema i mina tidigare roller är mitt intresse för databaserat beslutsfattande, något jag nu ser fram emot att dedikerat få möjliggöra för våra kunder. Rent konkret kommer det för mig innebära möjligheten att bistå vid omvandlingen av data till bättre vård.

Vad gillar du att göra på din fritid?

Jag har ett stort intresse för Formula 1 och frisbeegolf. Att umgås med min familj och vänner förgyller tillvaron oerhört mycket. Årets absoluta höjdpunkt är skidåkningen i Åre.

LOGEX förstärker konsultteamet – välkommen Pontus!

Vi är mycket glada över att välkomna Pontus Brinkenberg till LOGEX. Pontus kommer att arbeta som konsult med utgångspunkt från vårt Göteborgskontor. Med sin bakgrund som civilekonom och controller på Sahlgrenska universitetssjukhuset kommer han att förstärka vårt duktiga team och hjälpa våra kunder att omvandla data till bättre sjukvård. Vi ställde några frågor till honom under hans första dagar på nya jobbet.

Hej Pontus, kan du berätta lite om din bakgrund?

Jag har en civilekonomexamen med inriktning redovisning från 2019. Jag har även en kandidatexamen i European Studies sedan tidigare. Efter civilekonomutbildningen, började jag arbeta som controller på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Där arbetade jag med två olika verksamheter inom Bild- och funktionsmedicin, vilket innebar ett nära samarbete med verksamheternas chefer i strategiska och operativa frågor. Jag arbetade även bland annat med budgetering, uppföljning- och analysarbete, prognostisering samt till viss del också diagnostikkalkylering, vilket känns extra roligt så här i efterhand i och med att mitt nästa jobb skulle visa sig bli här hos LOGEX.

Varför valde du LOGEX som din nya arbetsgivare?

På LOGEX får jag möjligheten att kombinera min ambition att arbeta för ett internationellt företag med att samtidigt arbeta för att förbättra sjukvården. Just sjukvården är något som jag är väldigt intresserad av och det känns jättebra att få vara en del i att göra den ännu bättre. LOGEX känns därför som en perfekt ”match” för mig.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya arbete?

Det finns väldigt mycket som jag ser fram emot. Rent arbetsmässigt är det just nu att få lära mig att bygga diagnostikkalkyler. På mitt tidigare arbete använde jag kalkylrapporterna i mitt analysarbete, men nu ska det bli roligt att även lära mig hur det går till när man skapar en sådan. Jag ser också fram emot att lära känna mina kollegor ännu mer, samt att kunna börja bygga fina relationer med våra kunder.

Vad gillar du att göra på din fritid?

På min fritid gillar jag att umgås med min fru. Vi väntar vårt första barn nu i höst, vilket känns väldigt spännande och såklart jätteroligt. Annars tycker jag om att springa. Jag har varit väldigt aktiv under min uppväxt och både tävlat i medel- och långdistanslöpning och spelat innebandy på relativt hög nivå.

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.