LOGEX och ICHOM samarbetar för att bygga global plattform för benchmarking av hälsoutfall

Vi är stolta över att kunna tillkännage vårt samarbete med the International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). Samarbetet innebär att vi, genom vårt dotterbolag MRDM, tillsammans med ICHOM ska bygga en global plattform för jämförelser av hälsoutfall. Samarbetet kommer också att medföra att vi kan utöka vårt stöd för internationella kvalitetsregister och är en viktig kugge för att förverkliga vår mission att omvandla data till bättre sjukvård.

ICHOM har, efter en omfattande urvalsprocess, valt MRDM som partner för att bygga och underhålla benchmarking-plattformen. Valet föll på MRDM bl a beroende på vår långa erfarenhet av jämförelser av hälsoutfallsdata, våra goda referenser inom integritet och säkerhet samt vårt arbete för att minska vårdens administrativa börda och istället möjliggöra mätningar och förbättringar av hälsoutfall.

ICHOM Global Benchmarking Platform kommer att ge sjukvården möjligheter att mäta hälsoutfall och jämföra resultaten mot andra vårdgivare på nationell och internationell nivå och främja lärande och förbättringsarbete över hela världen för att kunna leverera förbättrade patientresultat.

Plattformen kommer att vara öppen via API:er för att ge möjlighet för vårdgivare och tredjeparts-leverantörer att samarbeta för att samla och mata in utfallsdata som sedan valideras i plattformen. Vårdgivare kommer också att kunna extrahera data direkt från ICHOM-plattformen för att använda i forsknings- och analyssyfte.

ICHOM Global Benchmarking Platform kommer att lanseras för de första patientgrupperna under tredje kvartalet 2021 tillsammans med en första grupp av vårdgivare.

För mer information, läs pressmeddelandet i sin helhet eller besök www.mrdm.com/ichom

Webinarserie: omvandla data till bättre sjukvård

LOGEX är stolta över att kunna erbjuda den svenska marknaden nästa generations costing-lösning – LOGEX Costing – som bygger på en metodik som stöd för en svensk standardmodell samt stora möjligheter till analyser och rapporter som underlag för verksamhetsförbättring och jämförelser (benchmarking).

Vi vill bjuda in till en serie webinar vi kommer att djupdyka i olika ämnen relaterade till kalkylering, dataladdning samt analyser och rapportering.

Webinarierna är kostnadsfria och hålls via MS Teams.

Nyhetsbrev för dig som arbetar
med DRG-frågor

oktober 2020

LOGEX utvecklar och distribuerar DRG-grupperare till hälso- och sjukvårdsregioner i Sverige, Finland, Island och Estland.
Nyhetsbrevet innehåller information och nyheter som berör DRG och distribueras till de som arbetar med dessa frågor inom regionen.

Här nedan ser du utdrag från innehållet i det senaste nyhetsbrevet. Vill du läsa nyheterna i sin helhet? Registrera din e-postadress och få nyhetsbrevet direkt i din maillåda.

LOGEX levererar DRG-produkter till svenska regioner

LOGEX levererar DRG-produkter till flertalet svenska sjukvårdsregioner. Under flera år har vi delvis gjort detta via återförsäljare, men sedan sommaren 2020 har LOGEX tagit över ansvaret som direkt avtalspart för leverans av DRG-produkter.

Nyheter i DRG-grupperaren

En av de viktigaste nyheterna i vår DRG-grupperarfamilj är ett nytt API (programmerings-gränssnitt), Web REST API, som erbjuder ett modernt och enkelt sätt att integrera grupperaren i patientadministrativa system. Denna version erbjuder, utöver grupperingsresultat, även kvalitetsflaggor som ger ytterligare information om diagnos- och åtgärdskoder vid grupperingen, t.ex. om bidiagnoskoden har varit komplicerande, eller om felaktigt diagnospar (sk. ”asterisk-dagger”) har använts. Vi erbjuder och stödjer äldre DRG-grupperare (sockets gränssnitt) tillsvidare, men rekommenderar våra kunder att byta till nya Web REST API.

En annan viktig och eftertraktad kommande nyhet är vår webbtjänst för DRG-gruppering: VisualDRG Web som har fått en ordentlig renovering och uppgradering när det gäller gränssnitt och funktionalitet.

Den nya versionen kommer stegvis innehålla alla funktioner som idag finns i våra Windowsbaserade klientverktyg VisualDRG Std och Prof. Till exempel finns hela DRG-logiken till förfogande. Där kan man analysera logiken i DRG-regler för att bättre förstå varför en viss DRG har resulterat i vissa fall. Man kan även granska kategorier och egenskaper för ytterligare och djupare vy av DRG-logiken.

I samråd med kunderna, planerar vi för ytterligare nya funktioner i DRG-produkterna, t ex möjligheter för benchmarking där regionen kan jämföra kvaliteten på DRG med andra regioner.

Digital användarträff för DRG-kunder 4 februari 2021

Vi planerar att genomföra en digital användarträff 4 februari 2021 för alla som arbetar med DRG-relaterade frågor.
LOGEX vill bjuda in till en online-träff där vi kan djupdyka i frågeställningar kring hur vi använder DRG, utbyta erfarenheter med varandra, ta del av nyheter i produkten och få en inblick i vad som händer inom området. En inbjudan till den kostnadsfria användarträffen kommer att dyka upp i din e-post, men boka gärna 4 februari i din kalender redan nu.

Amir hjälper dig med DRG-relaterade frågor

Lär känna Amir Shafazand som är ansvarig för DRG-frågor på LOGEX.

Hur länge har du arbetat med DRG?
Jag har arbetat med DRG-relaterade frågor sedan 2010. Jag har arbetat med och varit projektansvarig för bl a:
– Implementation av DRG-grupperare
– Implementation av kvalitetsmoduler för primär- och sekundärklassificering hos våra kunder.
– Framtagande av djupare DRG-analyser
– Rådgivning gällande DRG-gruppering

Du är vår huvudkontakt för DRG-relaterade frågor, på vilket sätt hjälper du kunderna?
Jag stöttar kunderna i alla DRG-relaterade frågor gällande implementation, kvalitetsmätning av DRG-resultat och framtagande av djupare analysrapporter baserade på primär- och sekundärklassificering.

Vad skulle du vilja se händer framöver med DRG i Sverige?
Jag brinner för och är mån om vår relation med våra kunder och vill gärna förstärka detta genom att jobba närmare regionernas experter inom detta område.
Mitt mål är att bidra med mer anpassade lösningar där vi och kunderna tillsammans kan förstärka samarbetet på ett nationellt plan och framhäva vikten med kvalitetsarbete kring DRG och kodifiering.

Intresserad av DRG-frågor?

Arbetar du med DRG-frågor och är intresserad av nyheter inom området? Genom att registrera din e-postadress, får du nästa nyhetsbrev direkt i din inbox.

LOGEX användarmöte 2020 genomförs digitalt

2020-09-25

Under hösten är de flesta mässor och konferenser inställda till följd av Covid-19. Det påverkar självklart även våra planerade event och träffar. Vi är måna om våra kunder och medarbetare och har därför beslutat att genomföra det planerade användarmötet för våra Costing-kunder i digital form.

Det blir ett lite annorlunda användarmöte än vad vi är vana med, men vi har en fullmatad agenda och är säkra på att det kommer att bli riktigt bra.

Vi bjuder in våra Costing-kunder till ett digitalt användarmöte tisdag 24 november kl. 9-12 och ser fram emot att “träffa” er då.

Under dagen kommer vi bl a att titta närmare på nästa generations costing-lösning, få en lägesbild från SKR och höra en av våra kunder berätta om sina planer framåt med LOGEX Costing.

LOGEX erbjuder avancerade och kompletta lösningar inom sjukvårdsanalys

Framstående vårdanalysleverantörer i Nederländerna, Sverige och Finland har gått samman för att bilda LOGEX Group. Tillsammans är vi europeisk marknadsledare inom avancerade analyslösningar för hälso- och sjukvården.

Nu tar vi nästa steg mot att verka som ett bolag: Från och med oktober 2020 samlas produkter och tjänster från Logex, Prodacapo och Ivbar under det gemensamma varumärket LOGEX.

Vi arbetar nu vidare tillsammans som ett bolag, enade i vår mission: att förvandla data till bättre hälso- och sjukvård.

En gemensam insats för bättre sjukvård

Genom att samla erfarenhet och kapacitet från flera europeiska marknadsledare inom området vårdanalys, breddar LOGEX sitt produktutbud för att kunna erbjuda marknaden toppmoderna mjukvarulösningar inom tre viktiga områden: ekonomi, värde och hälsoutfall.

Med hjälp av insikter från våra mjukvarulösningar kan beslutsfattare vidta strategiska åtgärder som leder till bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad. Den utökade expertisen, kompetensen och geografiska räckvidden gör det dessutom möjligt för LOGEX att erbjuda hälso- och sjukvården en unik möjlighet till lärande, samarbete och internationell benchmarking. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och bildandet av LOGEX Group är en gemensam insats för att tillgodose de alltmer komplexa behoven hos våra kunder.

I arbetet med att vidareutveckla och förbättra sin verksamhet, kommer kunderna att kunna dra nytta av en mer mångsidig produktportfölj som på ett bättre sätt möter upp till deras behov.

Philipp Jan Flach, CEO

Nytt varumärke, nya fantastiska lösningar

De lösningar våra kunder använder för närvarande kommer fortfarande att vara tillgängliga, men kunderna kommer också att ha möjlighet att dra nytta av ännu fler smarta analyslösningar från LOGEX.

LOGEX kommer att ha sitt huvudkontor i Amsterdam. Fler än 350 medarbetare arbetar på kontor i nio Europeiska länder.

Om LOGEX  

Som Europas ledande vårdanalysexpert, förvandlar LOGEX data till bättre hälso- och sjukvård. Vi erbjuder avancerade analyslösningar som konverterar data till värdefulla insikter, vilket gör det enklare för vården att fatta beslut som ger bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad.


    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.