Webinar: Analyser, rapporter och jämförelser – Att sätta in data i sitt sammanhang genom att tillämpa faktabaserat beslutsfattande i vården.

23 november 2021
09:00 - 10:00

Online

Analyser, rapporter och jämförelser – Att sätta in data i sitt sammanhang genom att tillämpa faktabaserat beslutsfattande i vården

Under detta andra webinaret i vår webinarserie ska vi titta närmare på hur regionerna kan använda den data som redan finns tillgänglig som underlag för analys, rapportering och jämförelser. Vi kommer också att visa exempel på hur man kan använda detta data som underlag för faktabaserade beslut som sedan också kan mätas och följas upp.

Kostnad Per Patient (KPP) är en unik källa till kunskap för att följa upp vårdens verksamhet. Det är troligen den enda länken som finns idag mellan ekonomi och produktion. Här finns möjlighet att mäta och följa upp kostnader och tid för personal och övriga resurser. Genom att använda KPP-datat kan vi följa upp kostnaderna för vårdproduktionen och genom att beskriva och kostnadssätta vården i vårdtjänster kan vi summera upp det till patientgrupper, DRG, geografiska grupperingar eller demografiska grupperingar. 

Med KPP-datat som grund, finns mycket goda möjligheter att ta fram analyser och rapporter att använda som hjälper oss att förstå och lära oss hur vi kan bli mer effektiva i att ge vård och möta framtidens vårdbehov.

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.