Webinar: Hur kan regioner och sjukhus följa upp och mäta de ekonomiska effekterna av övergången till God och Nära vård?

7 oktober 2021
09:00 - 10:00

Online

Övergången till en nära vård innebär en stor omställning för svensk hälso- och sjukvård. Regionerna gör omfattande investeringar i denna övergång med en förväntan om bättre kvalitet, tillgänglighet och en minskad kostnadsutveckling. Hur följer man upp omställningens påverkan på verksamheten i regionerna och på sjukhusen samt vilken effekt den haft på kostnaderna?

Under det här webinaret kommer vi att utgå från tre perspektiv: region, primärvård och kommun. Vi visar konkreta exempel på hur omställningen kan mätas och följas upp och tillsammans med representanter från sjukhus och regioner, diskutera vilken roll faktabaserade underlag och systematisk uppföljning har i omställningsarbetet.

Genom att titta på vårdkonsumtionen och koppla den mot kostnader kan vi visualisera t ex hur vård konsumeras och fördelas mellan olika nivåer, hur specifika patientgrupper kan identifieras samt hur man kan utvärdera specifika insatser och projekt.

Medverkar gör också tre paneldeltagare med god insikt och erfarenhet inom området. Tillsammans kommer vi att diskutera hur dessa analyser bäst kommer till nytta och användning. Det finns självklart möjlighet för alla deltagare att ställa frågor till panelen.

Paneldeltagare

Eric Wahlberg
Eric är kärlkirurg och professor med lång erfarenhet av ledning och styrning inom sjukvård, senast som sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset.

Thomas Fritz
Thomas är digitaliseringsstrateg i Region Västerbotten där han bl a ansvarar för området digitalisering av god och nära vård.

Erik Wiklund
Erik har tidigare arbetat som analyschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Han är nu analyschef på LOGEX.

Webinaret är helt kostnadsfritt och du anmäler dig via länken nedan. Varmt välkommen!

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.