Webinar: Så kan ert befintliga KPP-data användas i praktiken för produktions- och kapacitetsstyrning.

15 november 2022
13:00 - 14:00

Online

Webinar:
Så kan ert befintliga KPP-data användas i praktiken för produktions- och kapacitetsstyrning.

De flesta regioner arbetar strukturerat med produktions- och kapacitetsstyrning som ett verktyg för att säkerställa att vårdens resurser vid varje given tidpunkt används mest kostnadseffektivt, patientsäkert och med överenskommen kvalitet. Att arbeta med produktions- och kapacitetsstyrning är också ett steg i arbetet att uppnå en ekonomi i balans.

Hur kan budgetprocessen i högre utsträckning stödja arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning och hur kan sjukhusen nyttja sin befintliga KPP-data för en aktivitetsbaserad budget baserad på korrekt och aktuell kostnadsinformation?

Det ska vi titta närmare på under vårt kostnadsfria webinar den 15 november kl. 13:00 där vi visar praktiska exempel från flera europeiska sjukhus och tittar närmare på LOGEX verktyg för produktions- och kapacitetsstyrning.

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.