Webinar: Så kan ni nyttja den fulla potentialen av KPP för produktions- och kapacitetsstyrning med hjälp av aktivitetsbaserad budget

1 mars 2022
09:00 - 10:00

Online

De flesta regioner arbetar strukturerat med produktions- och kapacitetsstyrning som ett verktyg för att säkerställa att vårdens resurser vid varje given tidpunkt används mest kostnadseffektivt, patientsäkert och med överenskommen kvalitet. Att arbeta med produktions- och kapacitetsstyrning är också ett steg i arbetet att uppnå en ekonomi i balans.

Hur kan budgetprocessen i högre utsträckning stödja arbetet med produktions- och kapacitetsstyrning och hur kan regionerna nyttja sin befintliga KPP-data för en aktivitetsbaserad budget baserad på korrekt och aktuell kostnadsinformation?

Det ska vi titta närmare på under vårt webinar tisdag 1 mars kl. 09.00 – 10.00 som har följande innehåll:

  • Hur ser de befintliga budgetprocesserna ut hos regionerna och får man det resultat man förväntar sig?
  • Eric Lalander, förbättringsledare i Region Jämtland-Härjedalen med fokus på att utveckla system, produktion och kvalitetsarbete kommer att berätta mer om hur de arbetar med planering och styrning.
  • Så kan den befintliga KPP-informationen användas för att arbeta med aktivitetsbaserad budget.
  • Demo av LOGEX Budgeting

Webinaret är helt kostnadsfritt.

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.