Utvärdering av effekter för OLVG tillsammans med LOGEX

OLVG är ett sjukhus i Amsterdam-området, med verksamhet på två olika platser i staden. OLVG har varit hjärtat i stadens hälso- och sjukvård i över ett och ett halvt sekel. Sjukhuset har spelat en viktig roll i förbättringen av vården och har aktivt bidragit till ett hälsosammare liv i Amsterdam med omnejd.

LOGEX och OLVG har arbetat tillsammans i över 10 år. LOGEX var en viktig partner som hjälpte OLVG med att tillhandahålla den tydlighet som behövdes för att fatta rätt beslut när sjukhuset under 2015 slogs samman med Sint Lucas Andreas Hospital.

Under 2018 stod MC Slotervaart, ett annat sjukhus i Amsterdam, inför ett beslut om att lägga ned. OLVG övervägde då att ta över en stor del av vården och vände sig till LOGEX för att få hjälp att exakt kunna bedöma vad ett sådant övertagande skulle få för påverkan på OLVG:s egen kapacitet, intäkter och kostnader.

Hur kan vi mäta, registrera och övervaka effekterna på vår kapacitet och våra kostnader i samband med att vi övertagit vård från ett annat sjukhus?

Eva de Bres, Manager of Strategic Sales
Tidigare Finance and Control Manager, OLVG

Under den intensiva perioden fram till MC Slotervaart stängde ner, analyserade LOGEX flera olika scenarier tillsammans med OLVG-teamet för att exakt kunna bedöma olika konsekvenser. LOGEX aktivitetsbaserade hanteringsmetodik gav OLVG den tydliga insikt som behövdes för att beräkna de ytterligare resurser som krävdes per avdelning – bland annat läkare, sjuksköterskor och annan personal – och hjälpte därmed OLVG att kunna garantera oavbruten vårdkapacitet i Amsterdam.

Genom att leverera korrekt, tillförlitlig information hjälpte LOGEX Finansiella lösningar OLVG att kunna fatta datadrivna beslut som slutligen ledde till övertagandet av MC Slotervaart sjukhusets vårdkapacitet, inkluderat beslut om investeringar, priser och nödvändiga garantier. OLVG kunde känna sig trygga i de insikter de fått genom LOGEX Finansiella lösningar och genomförde under en kort period flera parallella förhandlingar med betalare (försäkringsgivare), tillsynsmyndigheter och Amsterdams kommun.

Med insikter från LOGEX Finansiella lösningar kunde OLVG:

  • Beräkna det tillkommande resursbehovet och inkludera dem i en justerad budget
  • Övervaka tillkommande vård baserat på patientegenskaper med hjälp av vår prognosticeringsmodell
  • Mäta prestanda gentemot mål och planer för sjukhuset från styrnivå ner till avdelningsnivå, med hjälp vår budgeteringsmodell
  • Identifiera och agera på specifika förbättringsområden

Jeroen van Roon, OLVG:s dåvarande Chief Financial Officer, konstaterade att LOGEX Finansiella lösningar ger “den grad av informationsnoggrannhet som krävs för att vår ledningsgrupp och ansvariga läkare ska känna sig trygga i att ta viktiga strategiska och operativa beslut.”


Tydliga beslutsunderlag med hjälp av LOGEX. 

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig, eller läs mer om vårt erbjudande inom Finansiella lösningar.


    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.