Utvärdering av effekter för OLVG tillsammans med LOGEX

Om samarbetet

OLVG är ett sjukhus i Amsterdam-området, med verksamhet på två olika platser i staden. OLVG har varit hjärtat i stadens hälso- och sjukvård i över ett och ett halvt sekel. Sjukhuset har spelat en viktig roll i förbättringen av vården och har aktivt bidragit till ett hälsosammare liv i Amsterdam med omnejd.

LOGEX och OLVG har arbetat tillsammans i över 10 år. LOGEX var en viktig partner som hjälpte OLVG med att tillhandahålla den tydlighet som behövdes för att fatta rätt beslut när sjukhuset under 2015 slogs samman med Sint Lucas Andreas Hospital.

Utmaningen

Under 2018 stod MC Slotervaart, ett annat sjukhus i Amsterdam, inför ett beslut om att lägga ned. OLVG övervägde då att ta över en stor del av vården och vände sig till LOGEX för att få hjälp att exakt kunna bedöma vad ett sådant övertagande skulle få för påverkan på OLVG:s egen kapacitet, intäkter och kostnader.

Hur kan vi mäta, registrera och övervaka effekterna på vår kapacitet och våra kostnader i samband med att vi övertagit vård från ett annat sjukhus?

Eva de Bres, Manager of Strategic Sales
Tidigare Finance and Control Manager, OLVG

Lösningen

Under den intensiva perioden fram till MC Slotervaart stängde ner, analyserade LOGEX flera olika scenarier tillsammans med OLVG-teamet för att exakt kunna bedöma olika konsekvenser. LOGEX aktivitetsbaserade hanteringsmetodik gav OLVG den tydliga insikt som behövdes för att beräkna de ytterligare resurser som krävdes per avdelning – bland annat läkare, sjuksköterskor och annan personal – och hjälpte därmed OLVG att kunna garantera oavbruten vårdkapacitet i Amsterdam.

Genom att leverera korrekt, tillförlitlig information hjälpte LOGEX Finansiella lösningar OLVG att kunna fatta datadrivna beslut som slutligen ledde till övertagandet av MC Slotervaart sjukhusets vårdkapacitet, inkluderat beslut om investeringar, priser och nödvändiga garantier. OLVG kunde känna sig trygga i de insikter de fått genom LOGEX Finansiella lösningar och genomförde under en kort period flera parallella förhandlingar med betalare (försäkringsgivare), tillsynsmyndigheter och Amsterdams kommun.

Financial Control

Med Financial Control får ni kontroll över produktionsvolymer, resurser och ekonomi för hela organisationen, vilket leder till bättre rörelseresultat – som kan bevisas med konkreta siffror.

Vi täcker in hela bredden av de ekonomiska och operativa processerna, från kostnadsberäkning och budgetering till prognoser och uppföljning.

chevron_right Visa viktiga funktioner
 • Costing
 • Budgeting
 • Forecasting

Med vår aktivitetsbaserade kalkylering kan ni:

Beräkna, tillämpa och optimera

Gör kostnadskalkyler för vårdgivare som är lätta att förstå, tillämpa och optimera.

Maximera resursflödet

Fördela resurser och kostnader till patienter, vårdtjänster och vårdkontakter.

Jämföra data och genomföra förbättringar

Jämför enhetskostnader med nationella och internationella vårdgivare för att identifiera förbättringsområden.

Leverera och uppfylla krav för nationell rapportering

Leverera resultat från kalkylen till myndigheter med automatik och i enlighet med inlämningskraven.

Vår aktivitetsbaserade budgeteringsmodell gör det möjligt att:

Ta fram och jämföra budgetar

Länka ihop produktionsvolymer, resurser och kostnader i en total budget.

Förutse och svara på framtida efterfrågan

Matcha användningen av resurser och arbetskraft mot den framtida efterfrågan på vård.

Fokusera på förbättringsområden

Förstå hur förändring av produktionen påverkar verksamheten och upptäck förbättringsområden.

Involvera läkare och chefer i budgeteringsarbetet

Funktioner för bottom-up-budgetering underlättar samarbetet med icke-finansiella intressenter.

Med vår prognosmodell kan ni:

Prognostisera och övervaka produktionsvolym, intäkter och kostnader

Håll kontinuerlig koll på förväntade kontra verkliga produktionsvolymer, intäkter och kostnader.

Dra fördel av våra maskininlärningsalgoritmer

Skapa och uppdatera tillförlitliga, lättillgängliga prognoser baserade på maskininlärningsalgoritmer.

Producera rapporter som uppfyller alla krav – enkelt och i tid

Leverera regelbundna finansiella underlag i enlighet med nationella bestämmelser.

Med insikter från LOGEX Finansiella lösningar kunde OLVG:

 • Beräkna det tillkommande resursbehovet och inkludera dem i en justerad budget
 • Övervaka tillkommande vård baserat på patientegenskaper med hjälp av vår prognostiseringsmodell
 • Mäta prestanda gentemot mål och planer för sjukhuset från styrnivå ner till avdelningsnivå, med hjälp vår budgeteringsmodell
 • Identifiera och agera på specifika förbättringsområden

LOGEX Finansiella lösningar ger den grad av informationsnoggrannhet som krävs för att vår ledningsgrupp och ansvariga läkare ska känna sig trygga i att ta viktiga strategiska och operativa beslut.

Jeroen van Roon, Chief Financial Officer, OLVG

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

  Boka en demo

  Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.