Datahantering

Data med säkerhet, integritet och högsta kvalitet utgör grunden för insikter du kan agera på

För att fatta trygga hälso- och sjukvårdsbeslut behöver ni data som ni kan lita på: tillförlitligt, trovärdigt och felfritt. LOGEX Datahantering stödjer och skyddar dataflödet med hjälp av internationella standarder (som HL7 FHIR, SNOMED CT och ICD) för att säkerställa högsta möjliga kvalitet, integritet och säkerhet.

Vi gör vad som krävs, och mer därtill, för att säkerställa att ert data fungerar som en relevant källa till insikter för alla viktiga beslut ni fattar. 

LOGEX datahantering utförs av MRDM som är en egen legal entitet inom LOGEX Group. MRDM anlitas av vårdorganisationer i hela Europa för att samla in och behandla medicinsk information för deras räkning.

Integration

LOGEX Datahantering extraherar data från primära källor och system (som t ex journalsystem) där det är möjligt.  Våra integrationstjänster krypterar och transporterar data friktionslöst mellan hälso- och sjukvårdssystemen och vår validerade och säkra plattform. Vi får er data att arbeta för er, utan att störa ert arbetssätt. Det innebär att ingen tid slösas bort på ytterligare administrativa uppgifter– ni kan jobba på som vanligt.

Datakvalitet

LOGEX Datahantering säkrar validitet, enhetlighet och reliabilitet hos ert data, vilket ger er en säker källa utifrån vilken ni kan fatta datadrivna beslut för att förbättra vårdkvaliteten. Våra avancerade valideringsmotorer kvalificerar data enligt medicinska och tekniska valideringsregler och AI-tekniker (maskininlärning) som etablerats med hjälp av specialister inom medicin och statistik.

Våra oberoende verifieringstjänster identifierar avvikelser och rapporterar potentiella fel omedelbart, vilket leder till högre datakvalitet.

Datasäkerhet och integritet

LOGEX Datahantering erbjuder inbyggd datasäkerhet och integritet för användarna. Vår informationssäkerhetsavdelning övervakar säkerhetsprocedurerna in i minsta detalj för att säkerställa att er data är säkert och tryggt. Vi har stöd för flera behörighetsnivåer för användare så att ni alltid har kontroll över ert datas integritet och transparens.

Vi följer dataskyddsförordningen och är certifierade enligt NEN7510 och ISO27001.

Hur fungerar det?

Få mer information om hur LOGEX Datahantering extraherar, behandlar och skyddar data på uppdrag av hälso- och sjukvårdsorganisationer.


    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.