Datahantering

Data med säkerhet, integritet och högsta kvalitet är en självklarhet

För att fatta trygga hälso- och sjukvårdsbeslut behöver ni data som ni kan lita på: tillförlitligt, trovärdigt och felfritt. LOGEX Datahantering stöder och skyddar dataflödet med hjälp av internationella standarder (som HL7 FHIR, SNOMED CT och ICD) för att säkerställa högsta möjliga kvalitet, integritet och säkerhet.

Vi gör vad som krävs, och mer därtill, för att säkerställa att ert data fungerar som en relevant källa till underlag för alla viktiga beslut ni fattar. 

LOGEX datahantering utförs av MRDM som är en egen legal entitet inom LOGEX Group. MRDM anlitas av vårdorganisationer i hela Europa för att samla in och behandla medicinsk information för deras räkning.

Integration

LOGEX Datahantering extraherar data från primära källor och system (som t ex journalsystem) där det är möjligt.  Våra integrationstjänster krypterar och transporterar data friktionslöst mellan hälso- och sjukvårdssystemen och vår validerade och säkra plattform. Vi får er data att arbeta för er, utan att störa ert arbetssätt. Det innebär att ingen tid slösas bort på ytterligare administrativa uppgifter– ni kan jobba på som vanligt.

Datakvalitet

LOGEX Datahantering säkrar validitet, enhetlighet och reliabilitet hos ert data, vilket ger er en säker källa utifrån vilken ni kan fatta datadrivna beslut för att förbättra vårdkvaliteten. Våra avancerade valideringsmotorer kvalificerar data enligt medicinska och tekniska valideringsregler och AI-tekniker (maskininlärning) som etablerats med hjälp av specialister inom medicin och statistik.

Datasäkerhet

LOGEX Datahantering erbjuder inbyggd datasäkerhet och integritet för användarna. Vår informationssäkerhetsavdelning övervakar säkerhetsprocedurerna in i minsta detalj för att säkerställa att ert data är säkert och tryggt. Vi har stöd för flera behörighetsnivåer för användare så att ni alltid har kontroll över ert datas integritet och transparens.

Vi följer dataskyddsförordningen och är certifierade enligt NEN7510 och ISO27001.

Grupperingssystem

Johns Hopkins ACG®

Effektiv analys av processer, diagnoser, patienter och resurser

Kraven på effektiv sjukvård blir allt högre samtidigt som patienterna ställer krav på mer resurser och ökad valfrihet. Ett exempel är vårdvalssystemen som medför ett behov av att kunna följa upp en aktuell primärvårdsenhets sjukdomsbörda och behov. För att kunna följa en population och en verksamhet samt vilka områden som ska utvecklas, krävs en bättre ekonomisk uppföljning på patientnivå som går över de traditionella organisationsgränserna.

chevron_right Läs mer

ACG®: Ett uppföljnings- och ersättningssystem

ACG® bygger på Adjusted Clinical Groups® och är ett uppföljnings- och ersättningssystem som utvecklats vid Johns Hopkins-universitetet i Baltimore. ACG® ger den samlade sjukdomsbilden för varje patient och kan därmed identifiera särskilt utsatta patientgrupper. Adjusted Clinical Groups® är en metod som mäter hälsa respektive sjuklighet i en population med hjälp av bl a ICD från WHO.

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande för ACG® ger både en grupperingsmodell och ett IT-stöd som möjliggör effektiv analys av processer, diagnoser, patienter och resurser. Diagnossättningen av den enskilda vårdkontakten utgör kärnan i grupperingslogiken i och med att ACG ®  grupperar enligt den sk komorbiditetsprincipen istället för organisatoriska processer. Pelarna är metodik, IT-stöd och konsultstöd. Vi har erfarenheten och kompetensen att vägleda er från start till mål.

DRG Grupperare

DRG – diagnosrelaterade grupper som patient-klassificeringssystem har använts i Sverige sedan början av 1990-talet. Systemet används idag i samtliga regioner för bl a verksamhetsbeskrivning och analys, men också som grund för ersättningar. Ursprungligen kommer systemet från USA men under 90-talet anpassades systemet till svenska och nordiska förhållanden och vi fick NordDRG.

chevron_right Läs mer

I ett samarbete mellan de nordiska hälsovårdsmyndigheterna, i Sverige sker detta genom Socialstyrelsen, utvecklas systemet fortlöpande och årligen tas nya versioner för logiken i NordDRG fram.
Även om ambitionen var att skapa en gemensam nordisk grupperare så har varje land egen logik men med grund i en gemensam nordisk. Sedan ett par år tillbaka ingår även Estland och Lettland i samarbetet som leds och samordnas av Nordic Casemix Center. 

Sedan införandet av NordDRG har LOGEX för den svenska marknaden* årligen med den av Socialstyrelsen godkända logiken tagit fram en DRG-grupperare som efter tester certifieras av Nordic Casemix Center. Denna grupperare ingår i samtliga produkter för DRG-gruppering som LOGEX tillhandahåller.

*Vi tar fram grupperare för samtliga länder som ingår i det nordiska samarbetet.

Hur fungerar det?

Få mer information om hur LOGEX Datahantering extraherar, behandlar och skyddar data på uppdrag av hälso- och sjukvårdsorganisationer.

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.