Ekonomi

Kostnadskontroll behöver inte vara krångligt

Vi på LOGEX tycker att det ska vara enkelt att få kontroll på hur din verksamhet presterar och hur kostnaderna fördelas.  

Därför har vi utformat våra lösningar med fokus på att skapa en tydlig bild av och kontroll över både ekonomin och verksamheten. Med det som beslutsunderlag, blir det enklare än någonsin med kostnadsbesparingar och optimering av verksamheten.

Det hela börjar med en aktivitetsbaserad kalkylering, men det slutar inte där.

Med vår innovativa aktivitetsbaserade metod får ni ett helikopterperspektiv över hela organisationen, vilket leder till beslut ni kan stå för och resultat ni kan mäta.

Våra lösningar hjälper våra kunder med kalkylering, budgetering och prognosticering

Financial Control

Med Financial Control får ni kontroll över produktionsvolymer, resurser och ekonomi för hela organisationen, vilket leder till bättre rörelseresultat – som kan bevisas med konkreta siffror.

Vi täcker in hela bredden av de ekonomiska och operativa processerna, från kostnadsberäkning och budgetering till prognoser och uppföljning.

chevron_right Visa viktiga funktioner
  • Costing
  • Budgeting
  • Forecasting

Med vår aktivitetsbaserade kalkylering kan ni:

Beräkna, tillämpa och optimera

Gör kostnadskalkyler för vårdgivare som är lätta att förstå, tillämpa och optimera.

Maximera resursflödet

Fördela resurser och kostnader till patienter, vårdtjänster och vårdkontakter.

Jämföra data och genomföra förbättringar

Jämför enhetskostnader med nationella och internationella vårdgivare för att identifiera förbättringsområden.

Leverera och uppfylla krav för nationell rapportering

Leverera resultat från kalkylen till myndigheter med automatik och i enlighet med inlämningskraven.

Vår aktivitetsbaserade budgeteringsmodell gör det möjligt att:

Ta fram och jämföra budgetar

Länka ihop produktionsvolymer, resurser och kostnader i en total budget.

Förutse och svara på framtida efterfrågan

Matcha användningen av resurser och arbetskraft mot den framtida efterfrågan på vård.

Fokusera på förbättringsområden

Förstå hur förändring av produktionen påverkar verksamheten och upptäck förbättringsområden.

Involvera läkare och chefer i budgeteringsarbetet

Funktioner för bottom-up-budgetering underlättar samarbetet med icke-finansiella intressenter.

Med vår prognosmodell kan ni:

Prognostisera och övervaka produktionsvolym, intäkter och kostnader

Håll kontinuerlig koll på förväntade kontra verkliga produktionsvolymer, intäkter och kostnader.

Dra fördel av våra maskininlärningsalgoritmer

Skapa och uppdatera tillförlitliga, lättillgängliga prognoser baserade på maskininlärningsalgoritmer.

Producera rapporter som uppfyller alla krav – enkelt och i tid

Leverera regelbundna finansiella underlag i enlighet med nationella bestämmelser.

Hur fungerar det?

Vi visar er gärna hur LOGEX lösningar kan skapa tydlighet i er verksamhet genom smart analys av er data. Kontakta oss idag för att boka en demo. 

Verkliga kostnadsbesparingar. Verkliga berättelser.

Våra kunder berättar.

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.