Hälsoutfall

Viktiga insikter för att förbättra utfallen på både läkar- och patientnivå

Vi på LOGEX förstår att samspelet mellan vårdgivaren och patienten – och de utfall som det leder fram till – är kärnan för vårdleveransen.

Men perspektiven från båda sidor kan vara svåra att kvantifiera och analysera objektivt, vilket resulterar i missade möjligheter att förbättra vårdkvaliteten.

Jämför data och utbyt erfarenheter med kollegor runt om i världen för att förbättra det kliniska arbetet och öka innovationen

LOGEX Utfallslösningar underlättar mätningen av kliniska utfall och ger insikter om vårdgivares kliniska prestationer.

Vi tillför mervärde till våra insikter genom att berika dem med internationella referensdata, vilket lyfter fram ytterligare förbättringsområden. 

Som resultat får ni den tydlighet ni behöver för att fatta beslut ni kan stå för och resultat ni kan mäta.

Designade av och för vårdpersonal

LOGEX Utfallslösningar är utformade av och för vårdpersonal. Vi minskar läkarnas administrativa arbete genom att anpassa våra lösningar till befintliga vårdprocesser.

På så sätt kan läkarna fokusera på att tillhandahålla bättre vård och samtidigt upptäcka nya möjligheter för att konsekvent förbättra kvaliteten på vården.

Våra lösningar utvärderar tre integrerade utfall

Kliniska Utfall

Logex är den främsta teknikleverantören för kliniska register i Europa och skapar tydlighet och insikter i vårdpersonalens kliniska prestationer.

Genom vårt samarbete med ICHOM och DICA erbjuder vi sjukdomsspecifika standardregister för våra kunder. Vi stödjer också utvecklingen av nya register och erbjuder alla våra kunder en registerspecifik support.

chevron_right Visa viktiga funktioner

Med våra lösningar för kliniska utfall kan sjukhus och kliniker:

Samla in och analysera sjukdomsspecifika data

Utvärdera resultaten för 40 sjukdomsgrupper med fokus på förbättringsområden.

Jämföra data med kollegor internt och runt om i världen

Jämför era data med internationellt validerade kliniska och administrativa indikatorer.

Upptäcka trender och mönster

Filtrera insikter på specialitets-, diagnos- och patientnivå.

Fatta snabba beslut för att förbättra utfallen

Kontinuerliga datauppdateringar visar områden där ni kan vidta åtgärder.

Patientrapporterade utfall

Skapa ert eget intelligenta datainsamlingsnätverk med våra utfallslösningar. Våra lösningar kombinerar indata från era befintliga läkar- och patientappar, webbportaler och journalsystems-integrationer i ett centralt hanterat nav som är säkert och tillförlitligt och tillgängligt för analys och rapportering när ni än behöver det.

Vi spårar patientrapporterade utfall före och efter behandling (PROMs) och erfarenheter (PREMs) via internationellt validerade frågeformulär, så att ni objektivt kan mäta och analysera vad patienterna säger om de utfall som betyder mest för dem.

chevron_right Visa viktiga funktioner

Med våra lösningar kan ni:

Övervaka patienter över tid på distans

Få tillgång till patientdatanivån när som helst via webbläsaren.

Identifiera patienter i riskzonen

Upptäck potentiella risker för snabb läkarintervention.

Jämföra data och lära från kollegor runt om i världen

Kvantifiera läkares PROM- och PREM-prestationer lokalt och globalt.

Samla in och analysera enkätdata

Genomför patientenkäter på flera språk via tillhandahållna Apple iPads.

Minska det administrativa arbetet

Dra fördel av standardregister som utvecklats med ICHOM och DICA.

Uppföljning av läkemedelseffekter

Logex gör det lättare för intressenter och betalare inom biovetenskap att samarbeta mot bättre läkemedelsutfall, marknadstillträde och avkastning.

Vi gör detta genom att fungera som en betrodd tredje part för enkel och säker datadelning mellan de två och genom att tillhandahålla tillförlitliga, holistiska insikter i läkemedelsbehandlingsutfall.

chevron_right Visa viktiga funktioner

Med våra lösningar kan ni:

Se helheten – och agera utefter den

Koppla data om läkemedelsanvändning, kliniska utfall och patientutfall till information om kostnader och resursanvändning.

Etablera läkemedelsprestanda under verkliga förhållanden

Jämför era data med relevanta, verkliga data för att identifiera likheter och skillnader.

Få tillgång till läkemedelsanvändnings- och utfallsdata i nära realtid

Dra fördel av uppdaterade insikter, inklusive data från patienter som fortfarande genomgår behandling.

Motivation, samarbete och inspiration. Allt på ett ställe, alltid till hands.

Våra hälsoutfallslösningar är försedda med intuitiva och lättanvända gränssnitt. Översikter online hjälper användare att övervaka resultat, dela insikter med kollegor, spåra framsteg och belysa specifika förbättringsområden.

Med vår visuella metod för att dela och presentera data, blir det lättare för vårdpersonalen att få tillgång till motivation, samarbete och inspiration än någonsin tidigare.

Hur fungerar det?

Vi visar er gärna hur LOGEX lösningar kan skapa tydlighet i er verksamhet genom smart analys av er data. Kontakta oss idag för att boka en demo. 

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.