Värde

Maximera värdet på er data samtidigt som ni förbättrar utfall och kostnader.

LOGEX Value hjälper er att maximera värdet på era befintliga data genom att kombinera kontinuerlig  information om utfall och kostnader och integrera analyser och betalningar i en enda plattform.

Vi gör det möjligt för er att fördjupa er i områden som incidens, prevalens, patientförutsättningar, behandlingsvägar, utfall och kostnader under hela vårdcykeln.

Med alla dessa insikter på en enda plats och inom räckhåll för alla, får hela organisationen ett nytt ramverk för hur ni mäter, förstår och i slutändan levererar vård.

Lättanvända gränssnitt skapar engagemang för förbättringar

Våra lösningar omvandlar data till visuella, engagerande och fördjupade insikter som är redo att användas. Lättanvända gränssnitt fokuserar på att identifiera potentiella förbättringsområden.

Översikter online möjliggör för ledning och enskilda avdelningar att spåra framsteg i realtid och upprätthålla motivationen mot gemensamma mål.

Jämför data internt och utbyt erfarenheter med kollegor runt om i världen

Dela kunskap mellan sjukhus över hela landet och internationellt.

Utbyt erfarenheter med vårdpersonal och organisationer som presterar bra inom områden som ni vill förbättra, samtidigt som ni låter andra att lära av er.

Våra lösningar maximerar värdet på två nyckelområden

Analys av vårdens hälsoutfall och kostnader

Logex Value kombinerar realtidsinformation på nära håll från arbetsgolvet, justerad för patientsammansättning (casemix), med insikter från vår benchmarking för att driva förbättringar inom både utfall, processval och kostnader.

chevron_right Visa viktiga funktioner

Våra värdeanalyslösningar lyfter fram:

Framsteg i förbättringsprojekt

Spåra teamets delade mål och visa avvikelser från definierade mål.

Potentiella allvarliga händelser innan de inträffar

Få tidiga varningar om allvarliga händelser och förändringar av klinisk praxis.

Påverkan på utfall och kostnader

Se hur patientegenskaper och vårdprocesser samverkar för att påverka utfall och kostnader.

Riskgrupper som behöver snabba åtgärder

Upptäck patienter som löper risk för dåliga utfall eller höga kostnader, så att ni kan vidta proaktiva åtgärder.

Ersättningsmodeller som sätter hälsoutfallen i fokus

Logex hjälper er att hantera nästa generationens betalningsmodeller i hälso- och sjukvårdssystem.

Förbättringsmöjligheter

Se exakt var ditt team lyckas bra och var ni bör göra justeringar.

chevron_right Visa viktiga funktioner

Med våra betalningslösningar kan ni:

Dela insikter och hantera kontrakt

Underlätta för enklare och mer givande samarbeten mellan uppdragsgivare och utförare.

Fokusera på värde, inte volym

Likrikta incitamenten för flera intressenter och flytta fokus till värde, inte volym.

Etablera trender och mönster

Identifiera mönster som tydligt visar var kostnaderna kan minimeras och utfallen förbättras.

Hur fungerar det?

Vi visar er gärna hur LOGEX lösningar kan skapa tydlighet i er verksamhet genom smart analys av er data. Kontakta oss idag för att boka en demo. 

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.