Vi hälsar Marthe Husom Fagersand välkommen!

Ännu ett välkommet tillskott till vårt konsultteam är Marthe Husom Fagersand som började på LOGEX den 1 september. Marthe har en masterutbildning från Göteborgs Universitet inom folkhälsovetenskap med hälsoekonomi och har tidigare arbetat på Region Stockholm som hälsoekonom. Vi är mycket glada över att Marthe nu är en del av vårt konsultteam där hon kommer att arbeta i nära samarbete med våra kunder.

Hej Marthe och varmt välkommen till LOGEX! Kan du berätta om din bakgrund?

Under min utbildning på Göteborgs Universitet gjorde jag min studentpraktik och masteruppsats i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE, där jag byggde en beslutsanalytisk modell för analys av kostnader och hälsoutfall för patienter med livsstilssjukdomar.

Efter utbildningen har jag arbetat som hälsoekonom på Karolinska institutet där jag bland annat tog fram hälsoekonomiska beslutsunderlag för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Vad är din roll på LOGEX och hur ser du på möjligheterna med den?

Som konsult i teamet för Financial Analytics är mina uppgifter att bistå våra kunder i deras arbete med KPP-modeller för somatisk- och primärvård samt modeller för kalkylering av kostnader inom medicinsk service och diagnostik.

Den stora fördelen för mig personligen är att jag, genom denna roll, får möjligheten att jobba i nära samarbete med regionerna för att på bästa möjliga sätt analysera deras data och jobba mot det gemensamma målet om bättre hälso-och sjukvård för alla.

Vad ser du som den största utmaningen för svensk hälso- och sjukvård?

I Sverige, precis som i andra länder, är den största utmaningen att på bästa sätt allokera de begränsade resurserna som finns inom hälso-och sjukvården. Att regionerna har ett systematiskt sätt att beräkna sina kostnader tror jag är viktigt för att identifiera de utmaningar som finns och kunna analysera möjligheter för utveckling.

Varför valde du att söka dig till LOGEX?

Med min bakgrund kändes det som ett naturligt val att jobba med LOGEX, ett bolag med en värdegrund jag kan stå bakom och ett sätt att jobba på som främjar innovation och personlig utveckling.

Vad ser du fram emot mest just nu?

Jag ser fram emot att få jobba med kunniga, inspirerande och högt motiverade kollegor i ett internationellt bolag med lokal påverkan.

    Boka en demo

    Fyll i formuläret nedan och välj vilket område du är intresserad av så återkommer vi så snart som möjligt.