Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Antibiotica bij pneumonie in het ziekenhuis onder de loep

In opdracht van Zorginstituut Nederland onderzocht LOGEX samen met het IVM de behandeling van patiënten met een pneumonie die daarvoor opgenomen werden in het ziekenhuis. Welke antibiotica werden als eerste voorgeschreven? Hoe lang kregen patiënten antibiotica voorgeschreven? En hoelang duurde het voor de patiënt orale antibiotica kreeg in plaats van intraveneuze middelen? Deze en andere vragen werden onderzocht voor tien deelnemende ziekenhuizen.

Opvallende observaties

In het onderzoek werden 14.558 pneumonie-episodes onderzocht tussen 2015 en 2019. Een aantal opvallende observaties uit het onderzoek:

  • Patiënten uit het onderzoek begonnen twee keer zo vaak als verwacht met een cefalosporine. Eerdere studies lieten zien dat 22 procent van de patiënten een ernstige pneumonie heeft die volgens de richtlijnen met een cefalosporine behandeld moet worden. In de deelnemende ziekenhuizen kreeg gemiddeld 44 procent een cefalosporine.
  • Amoxicilline/clavulaanzuur werd bij 23 procent van de patiënten als eerste antibioticum voorgeschreven, terwijl dit middel een heel beperkte plek heeft in de SWAB-richtlijn ‘Management of Community-Acquired Pneumonia in Adults’.
  • De mediane duur van de behandeling met antibiotica verschilde aanzienlijk tussen ziekenhuizen, tussen de 6 en 9 dagen.
  • Rond de 60 procent van de patiënten stapte in het ziekenhuis over van intraveneuze naar orale behandeling, na een mediane duur van 3,5 dagen.

Deze uitkomsten geven aan dat er veel variaties zijn bij de keuzes die worden gemaakt bij de behandeling van pneumonie en dat er regelmatig wordt afgeweken van de richtlijn.

Vervolg

Het onderzoek maakte deel uit van de verdiepingsfase van het project “Zinnige Zorg voor mensen met Onderste luchtweginfecties” van Zorginstituut Nederland. Het rapport van dit project wordt in het najaar van 2021 gepubliceerd. Meer informatie over het project leest u op de website van het Zorginstituut.

Alle deelnemende ziekenhuizen hebben inmiddels de spiegelinformatie ontvangen.

Parallel aan het onderzoek van het Zorginstituut heeft een deel van de ziekenhuizen ook meegewerkt aan de Antimicrobial Stewardship Monitor, een initiatief van Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB). De Antimicrobial Stewardship Monitor heeft als doel spiegelinformatie te genereren over de kwantiteit en kwaliteit van antibioticagebruik in ziekenhuizen. De Antimicrobial Stewardship Monitor levert waardevolle spiegelinformatie voor de A-teams op, waarmee zij de zorg kunnen verbeteren. Deelnemende partijen hebben samengewerkt opdat de data hergebruikt konden worden voor het pneumonie-onderzoek.

Het rapport Behandeling van community-acquired pneumonie in het ziekenhuis kunt u downloaden via onderstaande button.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Kerklaan (projectleider LOGEX)

Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam