Kies een ander land als je de website voor jouw locatie wilt zien.

Privacybeleid van LOGEX

In het Privacybeleid wordt beschreven hoe LOGEX International Healthcare Analytics B.V. en de ondernemingen binnen de groep de persoonsgegevens van de bezoekers van de website, (potentiële) klanten, (toekomstige) leveranciers en sollicitanten (“u“) gebruikt en beschermt. Wanneer in het beleid “LOGEX”, “wij of “ons”  staat, wordt hiermee verwezen naar LOGEX International Healthcare Analytics B.V. en de ondernemingen binnen de groep.

Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken als verwerkingsverantwoordelijke en hoe we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op een manier die in overeenstemming is met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens die wij uitvoeren als gegevensverwerker namens onze klanten. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via info@logex.com. Wij geven graag antwoord op al uw vragen.

In het kader van dit privacybeleid wordt onder “persoonsgegevens” alle informatie verstaan die betrekking heeft op u en waarmee u als persoon te identificeren bent, alleen of in combinatie met andere informatie waarover wij beschikken.

Gegevens die we verzamelen wanneer u contact met ons opneemt

Via onze website kunt u contact met ons opnemen of ons vragen contact met u op te nemen door het formulier in te vullen. Via dit formulier verzamelen we alle informatie die u invult, onder meer uw naam, bedrijf, contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres en telefoonnummer) en andere informatie die u in het formulier invoert.

U kunt ook contact met ons opnemen door te bellen of te e-mailen, bijvoorbeeld met behulp van de contactgegevens op onze website. Als u dit doet, verzamelen we uw eigen naam, die van uw bedrijf en andere informatie die we nodig hebben om u verder te helpen en/of om met u te communiceren.

We gebruiken de hierboven genoemde gegevens om uw vragen, opmerkingen of klachten te beantwoorden en te reageren op uw zoekopdrachten. Deze gegevens gebruiken we vervolgens om onze (toekomstige) contractuele relatie met u vast te leggen of uit te voeren en om in contact met u te blijven, wat een voor ons gerechtvaardigd belang is. We gebruiken de bovenstaande gegevens ook voor ons gerechtvaardigde belang om zaken met u te doen en onze interne administratie bij te houden, voor het opstellen en uitvoeren van ons contract met u en voor het uitvoeren van marketingonderzoek, zodat we onze producten en diensten kunnen verbeteren.

Gegevens die wij verwerken wanneer u een klant of leverancier bent

Als u een van onze klanten of leveranciers bent, kunnen we tijdens onze zakelijke relatie met u enkele persoonsgegevens verwerken, zoals uw contactgegevens, adres en, indien van toepassing, betalingsgegevens. We gebruiken deze informatie om onze producten en diensten voor u in te stellen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor ons gerechtvaardigde belang om onze interne administratie bij te houden en voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, zoals belastingverplichtingen.

Als u gebruikmaakt van het klantenportaal, verzamelen wij de informatie die u op het registratieformulier hebt ingevuld of die u ons hebt verstrekt, zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, functie, en gebruikersnaam en wachtwoord. We registreren ook relevante zoekopdrachten en de pagina’s en producten die onze klanten bekijken in het klantenportaal. We verwerken deze gegevens om ons contract of onze contracten met u te kunnen uitvoeren, door contact met u te houden en u te ondersteunen, en voor ons gerechtvaardigde belang om onze producten en diensten, waaronder ons klantenportaal, te optimaliseren en te verbeteren.

We kunnen uw (bedrijfs)e-mailadres ook gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten en, als u hiermee akkoord bent gegaan, om u onze nieuwsbrieven te sturen en u andere relevante informatie te verstrekken over onze groep en producten.

Gegevens die we verwerken wanneer u bij ons solliciteert

Wanneer u via onze website bij ons solliciteert voor een baan of stage, wordt u gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw cv, uw diploma’s en uw cijferlijst. Als u een link naar uw LinkedIn-profiel opgeeft, voegen we de profielinformatie ook toe aan uw sollicitatie. Mogelijk wordt u daarna gevraagd om nog nadere informatie te verstrekken.

Wanneer u via onze website bij ons solliciteert voor een baan of stage, wordt u gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw cv, uw diploma’s en uw cijferlijst. Als u een link naar uw LinkedIn-profiel opgeeft, voegen we de profielinformatie ook toe aan uw sollicitatie. Mogelijk wordt u daarna gevraagd om nog nadere informatie te verstrekken.

Voor sommige vacatures schakelen we derden in, zoals headhunters en recruiters, om geschikte kandidaten te vinden. In dat geval delen deze derden informatie over u met ons.

Wij verwerken deze gegevens om uw geschiktheid voor de betreffende functie bij ons te beoordelen en daarmee voor ons gerechtvaardigde belang om onze wervingsprocedure uit te voeren en te beheren en om ervoor te zorgen dat de juiste mensen de juiste functies krijgen.

Daarnaast verwerken wij uw gegevens om uw arbeidsvoorwaarden vast te stellen, om verzoeken om onkostenvergoedingen te behandelen en voor interne controle- en beveiligingsdoeleinden.

Overige doeleinden

Indien nodig kunnen we de hierboven omschreven informatie verwerken voor het gerechtvaardigde belang om onze wettelijke rechten te beschermen, bijvoorbeeld in verband met juridische claims of wanneer we een wettelijke verplichting hebben om uw informatie te verwerken. Bij een reorganisatie, fusie of verkoop van een bedrijf kunnen we uw gegevens ook overdragen.

We bewaren uw gegevens zolang als we deze nodig hebben voor de hierboven genoemde doeleinden. Na die tijd worden uw persoonsgegevens gewist (tenzij er een wettelijk(e) recht of verplichting bestaat om deze gegevens nog langer te bewaren).

Als u bijvoorbeeld klant of leverancier van LOGEX bent, bewaren wij uw gegevens voor de duur van de contractuele relatie die u of uw bedrijf met ons heeft. Na beëindiging van de relatie bewaren we uw gegevens zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wanneer u solliciteert naar een baan of stage, bewaren we uw gegevens voor de duur van de sollicitatieprocedure.  Als u de proceduresuccesvol doorloopt en  wordt aangenomen, dragen we de gegevens die we tijdens de sollicitatiefase hebben verzameld over naar uw personeelsdossier, met het oog op de administratie van uw dienstverband. We bewaren en gebruiken deze gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid voor werknemers (waarvan u een kopie ontvangt wanneer u voor ons begint te werken).

Als u wordt afgewezen, worden uw gegevens bewaard gedurende vier weken na ons besluit en vervolgens gewist, tenzij u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken om u in de nabije toekomst op de hoogte te stellen van een geschikte vacature of functie. In dat geval bewaren we uw gegevens gedurende een jaar.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners als dit nodig is om een gevraagde dienst of verzoek uit te voeren. Dergelijke derden zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot, aanbieders van websitehosting-, onderhouds- en identiteitscontroleservices en SaaS-providers. Externedienstverlenersverwerken uw gegevens namens ons voor de bovenstaande doeleinden.  Wanneer we uw gegevens met deze partijen delen, zorgen we er altijd voor dat er passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw gegevens.

We kunnen ook persoonsgegevens delen met overheidsinstanties en/of wetshandhavers indien dit vereist is voor hierboven omschreven doeleinden, indien dit wettelijk verplicht is of indien dit nodig is voor de juridische bescherming van onze gerechtvaardigde belangen volgens de toepasselijke wetgeving.

Indien de onderneming wordt verkocht of fuseert met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseur van de potentiële koper en worden ze overgedragen aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn. Om te voorkomen dat onbevoegde personen of partijen toegang hebben tot uw gegevens, hebben we diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om de informatie over u die door ons wordt verwerkt, te beschermen en te beveiligen.

U heeft het recht om ons om een overzicht van uw gegevens te vragen of om een kopie te vragen. U kunt ons ook vragen om bepaalde persoonsgegevens te corrigeren of te wissen, de verwerking ervan te beperken of een deel van deze informatie over te dragen aan andere organisaties. In sommige gevallen kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd om uw gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

Deze rechten zijn in sommige situaties niet onbeperkt, bijvoorbeeld wanneer we een aantoonbare wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te verwerken. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we, ook wanneer u uw toestemming intrekt, gegevens kunnen bewaren.

Wanneer we persoonsgegevens opvragen om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen, is het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht: als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen we onze contractuele relatie niet beheren of kunnen we niet voldoen aan onze verplichtingen. In alle andere gevallen is het verstrekken van gevraagde persoonsgegevens facultatief.

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van een van deze rechten, kunt u met behulp van onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Geef bij contact met ons altijd uw naam, adres en/of e-mailadres op, evenals informatie over uw verzoek.

Op onze website staan mogelijk links naar andere relevante websites. Zodra u via een van deze links onze site verlaat, moet u er rekening mee houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites. Dergelijke sites vallen bovendien niet onder deze privacyverklaring. We raden u aan altijd voorzichtig te zijn en de privacyverklaring te bekijken die van toepassing is op de betreffende website voordat u informatie verstrekt.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we gegevens met behulp van cookies; kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat, om ervoor te zorgen dat we u een optimale ervaring op onze website bieden. We gebruiken deze gegevens voor ons gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert en om statistische analyses uit te voeren voor het optimaliseren van onze website.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u ons Cookiebeleid bekijken.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om het up-to-date te houden, met het oog op nieuwe ontwikkelingen en kansen met betrekking tot het internet en om te blijven voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen we u daarover informeren door een melding op de website te plaatsen, samen met een bijgewerkte versie van het Privacybeleid.

We hopen dat ditPrivacybeleid al uw vragen beantwoordt over de manier waarop we uw gegevens verwerken. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@logex.com. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onzeFunctionaris gegevensbescherming via bonthuis@itsprivacy.nl. Als u desondanks nog problemen of klachten heeft met betrekking tot de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar u woont of werkt of in het land waar wij gevestigd zijn.


Werken bij LOGEX

Wil je de besluitvormers helpen om gezondheidszorg te optimaliseren?

Contact

The Rock, 6th floor
Claude Debussylaan 88
1082 MD Amsterdam