Bijdrage LOGEX aan NVZ en FMS Masterclass gelijkgerichtheid

Begin oktober heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) samen met de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) een masterclass georganiseerd over het thema: gelijkgerichte financiële afspraken en verdeelmodellen. LOGEX mocht hier samen met één van haar klanten een bijdrage aan leveren.

De masterclass werd georganiseerd voor raden van bestuur, MSB-bestuurders en overige geïnteresseerden. Het doel van deze middag was om nader in te gaan op de vraag: hoe kunnen contractafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuis worden vertaald naar afspraken met het MSB? En aansluitend: hoe kunnen deze afspraken worden gebruikt om juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) te versnellen?

Rolf Bremmer (rechts) geeft namens LOGEX uitleg tijdens de NVZ-FMS Masterclass Gelijkgerichtheid

Tijdens de Masterclass gaf Rolf Bremmer namens LOGEX aan het begin een inleidende presentatie over de visie van LOGEX op gelijkgerichtheid. Hierbij werd toegelicht welke rol het LOGEX Prestatiemodel speelt bij ziekenhuizen en MSB’s die dit model gebruiken. Centraal punt in het bevorderen van gelijkgerichtheid is de doorontwikkeling van het Prestatiemodel naar een capaciteitsbegroting – een trend eerder ook beschreven in Medisch Contact.

Aansluitend werd een presentatie gegeven door dr. Karel Hulsewé, chirurg en voorzitter MSB Zuyderland Ziekenhuis over hoe het Prestatiemodel en de doorontwikkeling naar capaciteitsbegroting in de praktijk wordt toegepast. Het Zuyderland ziekenhuis heeft met zorgverzekeraar CZ een 10-jaren afspraak gemaakt over afbuiging van volumegroei en het MSB heeft deze afspraak via de capaciteitsbegroting doorvertaald naar de vakgroepen. Op het eind van de masterclass was een open gesprek met beantwoording van vragen van kijkers.

Volgens de NVZ en FMS was de masterclass met ruim 250 kijkers een geslaagde middag. De opnames en slides zijn via de NVZ en FMS beschikbaar gesteld. Klanten van LOGEX kunnen de stream en presentaties ook hier terugkijken en nalezen.